Zondag 4 juni 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Opwekking:
Tijdens dit Pinksterweekend bezoeken we met een groep uit onze gemeente de Pinksterconferentie van Opwekking op het Walibiterrein in Biddinghuizen. Het thema is: ‘Gods Geest geeft lev’.
Heb je interesse om deze conferentie voor een dag te bezoeken? Dit kan op vrijdag 2 t/m maandag 5 juni. De meest geschikte dagen hiervoor zijn zaterdag en zondag. Wij nodigen je uit om ook onze groep op het kampeerterrein te bezoeken. Even lekker je benen strekken en de koffie staat klaar! We staan op veld F60-61(a). Bij vragen neem contact op met 06-12166753 of 06-18121640.

Gemeenteavond woensdag 7 juni:
Met verontschuldigingen voor mogelijke verwarring over de datum: het gaat om DV woensdagavond 7 juni. We willen al vroeg beginnen, namelijk om 19:30 uur. Inloop met koffie en thee vanaf 19:15 uur. Zo rond 21:30 uur hopen we af te ronden. Eerder gaven we al aan dat het nieuwe beleidsplan en de stellingname van de kerkenraad met betrekking tot de waarde van het huwelijk de hoofdthema’s vormen. Hiernaast zullen ook de plaatselijke regeling op de kerkorde, informatie over lening en aflossing betreffende de Rank én de financiële rapportages (begroting 2017 en jaarrekening 2016) van zowel de kerkrentmeesters als de diakenen in de pauze voor belangstellenden ter inzage liggen. Er zal ‘bemensing’ aanwezig zijn om u desgewenst van toelichting te voorzien. Voor degene die zich al willen inlezen: sinds deze week is het nieuwe beleidsplan beschikbaar op onze website. Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad, graag tot woensdag de zeuvende.

Gebedskring:
De gebedskring zal op dinsdagavond 6 juni bij elkaar komen in de kerk, aanvang 20.15 uur. Dit zal de laatste avond van het seizoen 2016-2017 zijn.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 7 juni a.s. is de afsluitmorgen in ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. Alle leden zijn van harte welkom om deze laatste verenigingsmorgen van het seizoen 2016-2017 bij te wonen.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 9 & 23 juni van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 5 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 4/6 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deur: Pinksterzendingscollecte
  2. Crèche 0-1 jaar: 4/6 Jannemiek Overduin & Marije de Leeuw; 11/6 Mirthe van Houwelingen & Corine Terlouw
  3. Crèche 2-3 jaar: 4/6 Ellen de Vogel & Sija Kersbergen; 11/6 Lia v.d. Vlist & Angela de Wit
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 4/6 Marit Visser; 11/6 Noa Koekkoek
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 4/6 Maureen van Pelt, Daphne Zaal & Annemarie Marcus; 11/6 Laura Holtslag, Lidia Faro & Thea Verspuij
  6. Wegbrengen bloemengroet: 4/6 Fam. Stam- Prins; 11/6 Fam. Korevaar- Harrewijn
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 4 juni bellen naar Arie Stam, tel. 652222 en voor de avonddienst naar Trudy Zijderveld, tel. 652962
  8. Gastvrouw/heer: 4/6 v.m. Pim Vollmüller & Siebold Freeke, n.m.Theo Terlouw & Dinella Visser; 11/6 v.m. Gerwold Verspui, Jannie & Jan de Jong, n.m. Annemarie den Uil & Arie van Houwelingen

 WIJK OOST

Meeleven: Wim Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) is halverwege het traject van de chemokuren en we zijn dankbaar dat tussentijds onderzoek er op wijst dat de chemokuren lijken aan te slaan. Dit is een positief bericht. Na afloop van alle kuren wordt definitief duidelijk of de kuren hun werk hebben gedaan en de uitzaaiingen tot stilstand zijn gekomen. We hopen en bidden dat dat zo mag zijn. We wensen hem en al de zieken in onze gemeente Gods zegen toe.

Tenslotte: Komende zondag hopen we samen het Pinksterfeest te vieren. De schriftlezing is uit Exodus 33:18- 34:9 en Handelingen 2:1-11. Gods Zegen en Geest toegewenst!
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: De zieken die thuis of elders verpleegd worden, wensen we Gods nabijheid en zegen toe.

Zondagavond: In de avonddienst lezen we een alternatief Pinksterevangelie. Twaalf mensen die de Heilige Geest ontvangen. Het speelt zich af in Efeze en het staat opgeschreven in Handelingen 19:1-10. Alvast gezegende Pinksterdagen gewenst.

Uit de pastorie: Momenteel lees ik een boekje van een collega met verhalen uit de pastorale praktijk. Met zorg en liefde vertelt hij over mensen die zijn pad als predikant gekruist hebben. Je komt als predikant nogal wat mensen tegen en soms bijzondere en exotische exemplaren. Door zijn manier van schrijven blijven het mensen die waardevol zijn. Dit is naastenliefde. Iemand accepteren ook al is die persoon wat anders. Het is met Gods oog naar mensen kijken. Laat dit ook de uitwerking van de Pinkstergeest mogen zijn in ons leven.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag