Zondag 23 juli 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Zondag 30 juli 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Riemersma, Sliedrecht

Bij de diensten: In de morgendienst lezen we komende zondag Exodus 3:11-15 en Handelingen 4:8-14. De Naam van de Heere God zal centraal staan. In de avonddienst lezen we Johannes 12:44:50. Tevens zal in deze dienst verslag worden gedaan van Expeditie Purnode en Kamp Bladel. Als gemeente mogen we met vreugde en dankbaarheid de belevenissen aanhoren en luisteren naar de kampliederen. We hopen elkaar in beide diensten te ontmoeten

Vakantie: Vanaf zaterdag 29 juli zal ds. J. Holtslag vakantie hebben. Op zondag 27 augustus hoopt hij weer voor te gaan in de zondagse eredienst. Bij zaken van pastorale aard kan contact opgenomen worden met de wijkouderling, de scriba of met ds. M. Dubbelman.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’: Ouderling A. de Bruijn zal op vrijdagavond 28 juli a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Kontakt 2017 – 2018: Zo vlak voor de zomervakantie zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Begin september hopen we weer het “Kontakt” rond te brengen. Wij gaan uit van de actuele omschrijving zoals

die nu vermeld zou moeten staan op de website http://www.hervormdgiessenburg.nl. Graag nu al de aandacht voor eventuele wijzigingen die er zijn of gaan komen. Deze graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan bohrejong@hetnet.nl e/o redactiekontakt@gmail.com. Vóór 8 augustus zou helemaal fantastisch zijn. Indien er geen wijzigingen zijn dan gaan we uit van de bestaande informatie. Met dank voor de medewerking.

Oud Papier: Vrijdag 4 augustus wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Hugo Oosterling, Johan Bood, Gerard Kemkes, Christiaan Boon, Jan Meerkerk, Rick Pierhagen, Jan-Willem den Uil, Thijmen Pesselse & Jasper van Beuzekom. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen dit i.v.m. (eventuele) controle.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 28 juli & 11 augustus van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 11 augustus a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 31 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Het scribaat wordt van 10 t/m 30 juli waargenomen door ouderling A. de Bruijn, Van Hardenbroekstraat 1, tel: 651998, aenc.debruijn@hetnet.nl Punten voor de afkondigingen, voor zaterdag 13.00 uur, kunt u via bovenstaand mailadres insturen.

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 23/7 1. Diaconie: HGJB, 2. Kerk; 30/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 23/7 Teresia den Boer & Renske Donk; 30/7 Annemarie Marcus & Cateline Snoek; 6/8 Margriet Kooijman & Thea Verspuij
  3. Crèche 2-3 jaar: 23/7 Corine Terlouw; 30/7 Marije de Leeuw; 6/8 Willeke Faro
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 23/7 Karen Holtslag; 30/7 Linde van Houwelingen; 6/8 Marit Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 23/7 Roos van Zuthem, Alieke Kemkes & Ellen de Vogel; 30/7 Miranda Schippers, Hannah van Veldhuizen 6/8 Lisa v.d. Sande, Esther de Kuiper & Nadine in ‘t Veld
  6. Wegbrengen bloemengroet: 23/7 Fam. den Boer- Heijkoop; 30/7 Fam. Vonk- van Dam; 6/8 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 23 juli bellen naar: ochtend: Sylvia den Toom (652845) / avond: Arie Stam (652222). en op zondag 30 juli naar: Arie de Kreij, tel. 652590
  8. Gastvrouw/heer: 23/7 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Theo Terlouw & Patrick Marcus; 30/7 v.m. Jeannet van Bruchem & Marleen van Houwelingen, n.m. Betty van Oenen & Frida Bogerd; 6/8 v.m. Pim Vollmüller & Jannie de Groot, n.m. Annemarie den Uil & Dinella Visser

 

WIJK OOST / WIJK WEST

Geboren: Op woensdag 5 juli mocht bij Jaap en Lianne van Oenen (Peursumseweg 9, 3381 KT) een dochter geboren worden. Elisabeth Maria heet zij voluit en haar roepnaam is Esmee. We feliciteren Jaap en Lianne van harte met de geboorte van hun dochter en Art met zijn zusje. Ons gebed is dat Esmee tot eer van de Heere God en tot zegen van mensen mag opgroeien.

Meeleven: Onlangs is dhr. D. van Beest (Marga Klompéstraat 43, 3371VS) opgenomen geweest in het ziekenhuis in Dordrecht. Met dankbaarheid mag genoemd worden dat de medische behandeling goed gegaan is. We wensen hem en zijn vrouw Gods zegen en kracht toe.

Emma Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) mocht vanuit de Kempenhaeghe in Oosterhout weer thuis komen. In de voorbede dragen we haar op en bidden we om zegen en genezing.

Uit de pastorie: Wanneer ik de gemeente wil omschrijven zeg ik meestal dat de gemeente orthodox 2017 is. Het zou ook kunnen met de slogan van de HGJB. ‘Geloven in de kerk van nu’. Toch heb ik sinds het voorbeeld met het juk het idee dat de gemeente buitengewoon ‘conservatief’ is. Als eerste is de kennis omtrent het gebruik van een juk door velen in het geheugen bewaard. Daarnaast willen velen het juk conserveren en niet ten prooi geven aan het vuur. Ik ga in uw ‘conservatieve’ lijn verder. De kennis omtrent het gebruik van een juk heb ik doorgegeven op Bladel en het juk zelf krijgt een mooie plaats. Zodanig dat iedereen het kan blijven bewonderen en dit oude gebruiksvoorwerp niet alleen geconserveerd blijft, maar ook een zichtbare prediking wordt van het Evangelie.

Met een hartelijke groet, Ds. J. Holtslag