Zondag 25 september 2016
09.30 uur: ds. J. Holtslag, opening winterwerk (beeldverbinding met de Rank)
18.30 uur: ds. H. van Vreeswijk, Kampen

Bij de diensten:
Na alle activiteiten op de startzaterdag zal de dienst op zondagmorgen in het teken staan van start winterwerk. Medewerking zal er zijn door verschillende gemeenteleden. De Schriftlezing is Exodus 17:8-16. Woorden die we koppelen aan het thema ”Deel je leven”. Zijn we bereid om ons leven te delen met de Heere God en met elkaar? In andere worden. Willen we samen bij Een komen. ’s Avonds hoopt onze oud-predikant ds. van Vreeswijk voor te gaan.

Koffiedrinken na de dienst:
Zondagmorgen zullen Geertje Overduin, Wilco Venis, Bas & Flora de Jong u hartelijk ontvangen.

Belijdeniscatechisatie:
Begin oktober start er weer een nieuw seizoen. We hopen samen te komen in de Rank op zondagavond na de avonddienst. De eerste keer staat gepland op 9 oktober. Voor vragen of opgave kunt u/kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman.

Gemeentedag:
zaterdag starten we om 13:15 uur in de kerk, de ingang aan de Dorpsstraat is open. Willen de mensen voor de crea een schaar meenemen? De fietsers wordt verzocht de fiets op het Tilplein te parkeren aan de dorpsstraat kant. Deelnemers aan de Highland games: vergeet de dresscode niet: schotse kilt!! De commissie wenst iedereen een fijne dag!!

Voedselbank inzameling:
Deelnemers aan de gemeentedag kunnen de blikken soep voor de voedselbank bij binnenkomst inleveren. Voor alle anderen gaat de actie zondag verder. U kunt inleveren onder de toren. De soep komt goed terecht en we hebben niet snel genoeg. Minimaal 500 liter moet lukken?

Club Immanuël:
Ja ja nog even en dan gaat de club weer van start. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en we hopen jullie ook! De eerst club avond is op dinsdag 27 sept. van 19-20.30 uur in de Rank Dorpsstraat 57 in Giessenburg. Als je vragen heb kun je contact opnemen met Jantiena Heikoop: jantienaheikoop@hotmail.com

Beleid, beginnend met belijden:
Op D.V. donderdag 6 oktober is er een gemeenteavond rondom het nieuwe beleidsplan. Het eerste hoofdstuk is in concept gereed. Dit hoofdstuk gaat over drie thema’s. 1. Missie (wat is het doel van ons bestaan als gemeente). 2. Kenmerken en bedoeling van de (van een christelijke) gemeente. 3. Identiteit en karakter van ‘onze’ gemeente. We vinden het belangrijk om te beginnen met ‘wie zijn wij’. Nee, herstel: te beginnen met “van Wie zijn wij”. En vanuit die belijdenis, want dat is het, over te gaan tot een zekere positiebepaling (waar staan wij voor) en tot de praktische opdrachten die we zien voor de kerk-van-nu, midden in de hedendaagse maatschappij en cultuur staand. Voordat we dit gedeelte verder uitwerken willen we het graag met u bespreken en uw inzichten beluisteren om die mee te kunnen nemen. Het avondprogramma wordt opgenomen in de nieuwsbrief van zondag 2 oktober. Eveneens te vinden op de website.

Israël-avond:
Op dinsdagavond 27 september, komt er bezoek van Dr. Ilona Spector Shirtz uit Jeruzalem. Zij is de directeur van The Dr. Israël Goldstein Youth Village. In dit “jeugddorp” worden jonge mensen uit diverse landen opgevangen. Zij zijn Joden die leefden in de verstrooiing. Uit wel 30 verschillende landen keerden ze terug. Deze jongeren komen zonder ouders en krijgen daar eten, onderdak, een opleiding en wat nodig is.

Dr. Ilona kwam zelf uit Oekraïne naar Israël. Ze is een enthousiaste vrouw, die de jongeren een nieuwe toekomst wil geven. Zij zal een en ander laten zien en vertellen. In het Dorp is genoeg vrijwilligerswerk te doen. Een mogelijkheid voor wie wil. De avond is van 20:00 tot 21:30 uur in De Rank. Iedereen is welkom en vooral jongeren zijn van harte uitgenodigd!

Gebed voor de kerk:
In veel kerken wordt deze week extra aandacht besteed aan de kerken in het Midden-Oosten en vooral aan die in Syrië. Dit land is zwaar getroffen door vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog. Van de 18 miljoen Syriërs zijn er 12 miljoen op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. Ons gebed is hard nodig, zowel voor de vluchtelingen als voor de kerken in de buurlanden, zodat zij vol kunnen houden. Wij bidden voor vrede. Wij bidden om kracht voor de kerken om te volharden. Wilt u de kerk in het Midden-Oosten gedenken in uw gebed?

Gebedskring:
Omdat er op 27 september een V&T-avond is georganiseerd door een van de leden van de gebedskring en leden van de gebedskring er heen willen, is er voor één keer gebedskring om halfacht in de kerk. We schrijven dan kaarten en spreken hierover een kort gebed uit. Eenieder is van harte welkom.

Zingend op weg:
Ben je tussen de 5 en 10 jaar en houd je ook zo van zingen?! Kom dan naar zangclub Zingend op Weg! Vanaf vrijdag 7 oktober oefenen we elke vrijdagavond van 18:30 tot 19:15 uur in De Rank.

Je mag ook gerust een avondje komen kijken en luisteren naar ons. Doe je mee? We zien je graag verschijnen!

Mannenvereniging:
Op D.V. woensdagavond 28 september komt de mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” samen. De avond begint om 19:45 uur in zaal 3 van de Rank. De inleiding zal verzorgd worden door L.C. Boer over Hebreeën 11:1-20.

Maandsluiting:
Vrijdagavond 30 september a.s. zal de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ worden gehouden. Dhr. J. Sterrenburg uit Giessen-Oudekerk zal deze maandsluiting verzorgen. Aanvang 19:00 uur.

Kampvuuravond:
Vrijdag 4 november zijn alle mannen welkom voor een kampvuuravond met spreker Harm Renkema. Thema: ‘Ontsteek het vuur!‘ Over je passie als man, in vuur & vlam staan voor God, geliefden, gemeenschap en gerechtigheid. Inspiratie door Gods Geest en meer. De locatie is op de boerderij bij Fam. de Groot. Welkom vanaf 20:00 uur. Info via Ronald Overduin 06-19871883

Kerkradio:
Bent u, als luisteraar van de kerkradio, in het bezit van een busje, dan komen we tussen nu en twee weken bij u langs om het busje om te ruilen.

Busjes Woord & Daad:
Bent u in het bezit van een busje voor de stichting Woord & Daad, dan zal mw. Van Vianen de komende maand bij u langskomen om deze te legen.

Collectebonnen Verkoop:
Vrijdagavond 14 & 28 oktober (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18:30-20:00 uur in de Rank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 26 september a.s. vóór 18:00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering “de Rank”:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen:
Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 25/9 1. v.m. Plaatselijk Jeugdwerk, n.m. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 25/9 Nelleke Visser & Jannemiek Overduin; 2/10 Angela de Wit & Martine Bood
  3. Crèche 2-3 jaar: 25/9 Thea Verspuij & Margriet Kooijman; 2/10 Marieke Kool & Jennina Zwijnenburg

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 25/9 Rachel Terlouw; 2/10 Noa Koekkoek

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 25/9 Geen crèche i.v.m. opening winterwerk; 2/10 Martijn Visser, Lydia Faro & Ellen de Vogel
  2. Wegbrengen bloemengroet: 25/9 Fam. P. van Dijk; 2/10 Jannie & Arie de Jong
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 25 september bellen naar: Arie de Kreij, tel 652590
  4. Gastvrouw/heer: 25/9 v.m. Anke Buchner & Leo Timmer, n.m. Arie van Houwelingen & Marieke Stam; 2/10 v.m. Dianne de Looff, Siebold Freeke & Adriaan van Houwelingen, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

 

WIJK OOST

Geboren:
Op 5 september mochten Niels Bongers en Esther de Zeeuw (Lijnbaan 22, 3381 AS) verblijd worden met de geboorte van een dochter. Dani is haar roepnaam en haar volledige naam is Dani Anne-Maaike. We willen Niels en Esther van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding.

Meeleven:
Laten we bidden voor de chronisch zieken in ons midden en in het bijzonder voor Charles en Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33, 3381 CB). D.V. donderdag 29 september zal Teuni worden geopereerd in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. We wensen haar en Charles Gods kracht, zegen en bescherming toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Vrijdag 23 september is de dag dat Gerda Donk (Bovenkerkseweg 36, 3381 KB) geopereerd wordt in het UMC. Een spannende operatie waarbij de uitkomst onzeker is. We hopen en bidden dat alles goed mag verlopen en wensen Gerda en Jan en allen rondom hen Gods zegen en kracht toe.

Ook de overige zieken willen we opdragen in de voorbede.

Huwelijksjubileum:
Op zaterdag 1 oktober hopen Huib en Henny Glerum, (Johan de Kreijstraat 33, 3381 DG) hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. We willen jullie en jullie kinderen en kleinkinderen alvast van harte feliciteren met dit heugelijke feit en wensen jullie Gods zegen toe voor de tijd die mag komen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag