Zondag 26 februari 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. L. Plug, Sprang-Capelle

Zondag 5 maart 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Woensdag 8 maart 2017 (Biddag)
19.30 uur: ds. M. Dubbelman

Koffie drinken na de morgendienst: Zondagmorgen 26 februari staat na de dienst de koffie en thee weer klaar in ‘de Rank’. Allen van harte welkom. Op het rooster staan deze morgen: Bertien Pesselse, Renske Donk, Jenny Timmer & Diana van Wingerden.

Diaconiecollecte voor stichting Exodus: De opbrengst van de diaconiecollecte is op 26 februari bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.  Binnen de Exodus-nazorggroep Drechtsteden zijn diverse gemeenteleden actief. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. Meer info: www.exodus.nl.

Catechese: Tijdens de voorjaarsvakantie zal er geen catechisatie zijn. Aangezien het de week daarna biddag is, is er ook die week voor alle groepen geen catechisatie. Wel zijn alle catechisanten (ook de brugklassers!) op woensdag 8 maart om 18:00 uur welkom in de Rank om samen te eten en om vervolgens naar de biddagdienst te gaan.

Inleverdag rommelmarkt: Zaterdag 4 maart is de eerste inleverdag voor de rommelmarkt. U kunt op deze dag van 09.00 uur tot 11.00 uur uw spullen en kleding brengen op het adres Doetseweg 54a. U kunt ook wachten tot we bij u langs komen. Op 11 maart halen we huis aan huis spullen op binnen de kern van Giessenburg. Op 18 maart zijn de buitenwijken aan de beurt. Voor de ophaaldagen kunnen we nog hulp (m/v) gebruiken. Geef je/u op als ophaler bij Gerard de Jong! Heeft u spullen die in de weg staan en direct weg moeten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij komen het dan (in overleg) bij u ophalen. Voor meer informatie kunt u bellen naar Gerard de Jong (0184 654920) of mailen (rommelmarkt@hervormdgiessenburg.nl).

Avond over Dementie (Vooraankondiging): Donderdag,16 maart 2017. Vanaf 19.45 uur in ‘de Rank’.

Misschien een eigen ouder, een opa of oma, een familielid, een buurvrouw of kennis. Mogelijk hebben zij een vorm van dementie. Welke klachten en problemen geeft dat? Hoe kunnen we er met begrip mee omgaan? Dit wordt besproken op deze avond met als inleider mr. Arie Slob, hij is als voorlichter ook verbonden met Alzheimer Nederland. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Zondagsschool: Zondagmorgen 26 februari is er i.v.m. de voorjaarsvakantie geen zondagsschool. Zondagmorgen 5 maart is er weer zondagsschool na de morgendienst.

Gebedskring: Dinsdagavond 28 februari a.s. komt de gebedskring weer bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: Woensdagmorgen 1 maart is er weer een verenigingsmorgen in ‘de Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De eerstvolgende vergadering is op woensdagavond 1 maart a.s., aanvang 19.45 uur in ‘de Rank’. De heer Pl. Meerkerk zal op deze avond de inleiding verzorgen (Jacobus 5: 1-20).

Oud Papier: Op de 1e vrijdag van de maand, dit keer op 3 maart a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: G. Verspui, Johan de Groot, Gerard Kemkes, Emiel Bos, Gijs van Veldhuizen, Simon Jeninga, Rik van Genderen, Daan v.d. Sande & Kees Kuyl

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 24 februari & 10 maart (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet is totaal € 40,00 ontvangen voor de kerk. Via ds. J. Holtslag € 10,00 voor de kerk. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 6 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 26/2 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk; 5/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 8/3 Deurcollecte: Bidstondcollecte
  2. Crèche 0-1 jaar: 26/2 Mariska Stam & Annemarie de Kuiper; 5/3 Geeske Krijgsman & Marije de Leeuw; 12/3 Annelies Klop & Marieke Kool
  3. Crèche 2-3 jaar: 26/2  Teresia den Boer; 5/3 Anne-Marie Meerkerk & Annemarie Marcus; 12/3 Erica Stam & Nelleke Visser
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 26/2 Rachel Terlouw; 5/3 Aniek Visser; 12/3 Daphne Zaal
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 26/2 Miranda Schippers, Febe Troost & Margreet van Genderen; 5/3 Lisa v.d. Sande, Daphne Zaal & Dianne de Looff; 12/3 Diana Erkelens, Lidia Faro & Janneke Verspui
  6. Wegbrengen bloemengroet: 26/2 Mevr. Van Kleef; 5/3 Fam. Schep- de Jong; 12/3 Fam. Verspuij
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 26 februari bellen naar: Piet Donk, tel. 652670, op zondag 5 maart naar: Bas de Jong, tel. 651522 en op woensdag 8 maart ( avonddienst Biddag) naar: Arie de Kreij, tel. 652590
  8. Gastvrouw/heer: 26/2 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Annemarie den Uil & Annemarie Verspuij; 5/3 v.m. Gerwold Verspui, Anke Buchner & Leo Timmer, n.m. Marieke Stam & Miranda Schippers; 8/3 n.m. Wilma Troost & Frida Bogerd; 12/3 v.m. Dianne de Looff & Siebold Freeke, n.m. Johan v.d. Sande & Dick Muilwijk

 

WIJK OOST

Meeleven: Wim en Anneke Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) kregen vrijdag 17 februari een ingrijpend bericht te verwerken. Wim is de afgelopen week onderzocht en er werden bij hem op meerdere plekken uitzaaiingen vastgesteld. Er vinden nu nog meerdere onderzoeken plaats voordat er gestart kan worden met chemo- en hormoontherapie om te proberen de ziekte tot stilstand te brengen. Als gemeente leven we mee met Wim en Anneke en we bidden voor hen. Laten we vragen om Gods zegen over het medisch handelen.

In het ziekenhuis: Dhr. T. van Dieren (Doetseweg 60, 3381 KG) is dinsdag 21 februari opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem. We wensen hem Gods zegen toe.

Tenslotte: Komende weken zal de schriftlezing weer zijn uit het evangelie van Johannes. Hartelijke groeten en Gods zegen gewenst. M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Op 2 maart hopen Wout en Coby Kwakernaak (wetering 13, 3381 DL) hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Van harte willen we jullie en jullie kinderen en kleinkinderen hiermee feliciteren en we wensen jullie Gods zegen toe.

Vakantie: Tijdens de voorjaarsvakantie hoop ik ook een weekje vrij te hebben. Op zondag 5 maart hoop ik weer in uw midden voor te gaan. De Schriftlezing is dan Markus 6:30-44. De komende zondag heb ik de avonddienst geruild met ds. L. Plug uit Sprang. Hij hoopt bij ons voor te gaan en ik zal in zijn gemeente de avonddienst leiden.

Uit de pastorie: Telkens merk ik dat vele gemeenteleden tot veel bereid zijn. Zoals deze week dat zowel op de maandag als op de dinsdagavond 4 gemeenteleden aan de catechisanten uitleggen wat er allemaal in de gemeente gebeurt. Al vaker hebben we gemeenteleden op de catechisatie op bezoek gehad. Onder andere om te praten over het werk van de Heilige Geest en de plaats van de Bijbel in het dagelijks leven. Dank dat zo en ook door gebed de catechese en ook het vele andere gemeentewerk door u gedragen wordt.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag