Zondag 28 januari 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Kerk-School-Gezinsdienst
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten: Een bijzondere dienst aankomende zondagmorgen. De Kerk-School-Gezinsdienst. Onder andere zullen de kinderen van de basisschool een bijdrage leveren aan de dienst. De Schriftlezing is uit Psalm 100. Eenieder is van harte welkom en laten we iedereen die ervaring geven.

Koffiedrinken na de morgendienst: Iedereen is zondagmorgen, na de Kerk-School-Gezinsdienst, weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris na te praten. Annemarie den Uil, Elbert Kroon, Karin Huisman en Rachel Troost zullen u hartelijk ontvangen.

Opgave Michacursus: De Micha Cursus leert je groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf. En op de schepping met haar vele rijkdommen. Aanmelden voor de Michacursus kan tot uiterlijk maandag 29 januari via de inleverbox onder de toren of via diaconie@hervormdgiessenburg.nl.

Social media & jij – Dinsdag 30 januari: Toegang tot social media is voor jullie, tieners/jongeren, net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Een groot deel van je leven vindt plaats op social media; Instagram, Snapchat, Twitter. Je staat continu in verbinding met bekenden, maar ook onbekenden en een onbeperkte hoeveelheid informatie. Sociale media moeten leuk én veilig zijn. Hoe gebruik je social media positief? Daar hebben jullie zelf een rol in! Wat is de kracht van social media, wat gaat goed, wat vind je lastig? Hoe zorg je dat social media je helpen bij je huiswerk, in plaats van dat ze je afleiden? Tijdens deze interactieve avond hopen wij jullie daarbij te helpen! Kom je ook?! En neem je mobiele telefoon mee, mocht je deze (al) hebben (niet noodzakelijk)!! Inloop vanaf 18.45 uur, de avond start om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 20.30 uur. De catechese én club 11/12-jarigen van maandagavond 29 januari wordt bij uitzondering deze week verplaatst naar deze dinsdagavond 30 januari en dus ook alle leeftijdsgenoten (van +/- groep 8 tot 18 jaar) worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

Verkoop tweedehands boeken: Zaterdag 3 februari a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. Belangstellenden zijn ook iedere vrijdag welkom van 13.00-20.00 uur om te komen snuffelen tussen de tweedehands boeken.

Oud Papier: Op de eerste vrijdag van de maand, dit keer op 2 februari, wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn: Leon de Jong, Kees de Groot, Gerard Kemkers, Siebren Hakkesteegt, Maarten Korevaar, André Kwakernaak, Herold van Wijk, Robert van Oenen & Wim van Genderen. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!                

Spaaractie Slagersbonnen: Via dit bericht wil ik iedereen die heeft mee gespaard, en zijn bon heeft ingeleverd, heel hartelijk danken. Met de plaatselijke slager is een overeenkomst gesloten dat er een bepaald bedrag wordt gesponsord dat ten goede komt aan een goed doel. De jeugdraad heeft gekozen voor de sponsoring van de fam. Terlouw. Zij gaan naar Oeganda om daar hun sponsorkinderen te ontmoeten en de mensen en het werk van Compassion daar te bemoedigen en te steunen. Het bedrag is: €. 67,16. Blijf vooral doorsparen, het levert toch ieder jaar een mooi bedrag op.

Kerstgroet: De jeugd 12- heeft weer de kerstgroet rondgebracht bij de mensen van 65 jaar en ouder. Ook dit jaar was dat weer een groot succes. Ook is er met deze actie een mooi bedrag van € 135,00 ontvangen. Dit bedrag hebben we als jeugdraad geschonken aan de familie van der Grijn, die namens operatie mobilisatie werkzaam zijn in Afrika.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 26 januari & 9 februari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording: Zowel via ouderling B. de Hoop als via ds. Dubbelman € 10,00 voor de kerk. De opbrengst van de avondmaal collecte in Bredero’s Hof van 21 januari was € 61,55. Alle gevers hartelijk dank

Opbrengst diaconiecollecten vierde kwartaal: De diaconiecollecten hebben in de maanden oktober, november en december het volgende opgebracht: Kerk en Israël – Yad Elie via Project 10 27 (1/10) € 650,91, Werelddiaconaat – Onderwijs in Peru via Project 10 27 (15/10) € 597,77, club Immanuel (22/10 ochtend) € 434,82, De Hoop (19/11) € 711,00, De Herberg (10/12) € 527,05. De algemene diaconiecollecten (12 stuks) hebben € 6.808,13 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 29 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 28/1 1. Diaconie: Edukans, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 28/1 Geeske Krijgsman & Lia v.d. Vlist; 4/2 Sija Kersbergen & Annemarie de Kuiper
  3. Crèche 2-3 jaar: 28/1 Marije Dijkgraaf & Monica Rietveld; 4/2 Willeke Faro & Willemieke Goosens
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 28/1 Linde van Houwelingen; 4/2 Maria Dubbelman
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 28/1 Geen Bijbelcrèche; 4/2 Dianne de Looff, Naomi de Jong & Laura Holtslag
  6. Wegbrengen bloemengroet: 28/1 Fam. Pesselse; 4/2 Fam. Bohré
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 28 januari bellen naar: Arie Stam, tel. 652222
  8. Gastvrouw/heer: 28/1 v.m. Anke Büchner & Marleen van Houwelingen, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 4/2 v.m. Jannie de Groot & Rian Faro, n.m. Arnelle v.d. Sande & Miranda Schippers

WIJK OOST

Meeleven: Gods zegen toegewenst aan hen die ziek zijn, behandelingen ondergaan of verdriet hebben.

Tenslotte: Zondagavond lezen we Johannes 4: 1-15: Jezus gaat in gesprek met een Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron. Vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Frida Bogerd (Johan de Kreijstraat 4, 3381 DG) mocht na een geslaagde heupoperatie afgelopen zaterdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Met haar zijn we dankbaar voor de geslaagde operatie en bidden we om een goed herstel.

Ons meeleven gaat uit naar Mw. J. Baan – den Boer (Willem de Zwijgerstraat 23, 3381 BM). De medicijnen tegen de spierziekte werkten niet afdoende, waardoor verslechtering in trad. Hierom is zij ook opgenomen in het Beatrixziekenhuis. We hopen en bidden tot de Heere God dat Hij de artsen geeft dat zij haar verder kunnen helpen en er weer herstel mag optreden.

Gods onmisbare zegen en nabijheid wensen we verder allen toe die door welke omstandigheden dan ook door een zware periode gaan. De Heere is getrouw en zal het ook doen.

Huwelijk: D.V. vrijdag 16 februari gaan Gerard Bouter (Oranjelaan 6, 3381 AT) en Renate Slappendel (Boezemsingel 50, 2831 XS Gouderak) trouwen. Zij hopen elkaar het ja-woord te geven om 11:30 uur in het gemeentehuis te Hoornaar. Daarna willen zij Gods zegen vragen over hun huwelijk in de Hervormde Kerk te Giessenburg. De dienst begint om 14:00 uur en iedereen is van harte welkom.

Op de trouwkaart staat: Spreuken 3:3 ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart’. Hun toekomstige adres wordt: Van Wenastraat 5, 3381 BK. Als gemeente heten we Renate van harte welkom in Giessenburg en we wensen hen beiden een mooie dag toe en Gods zegen over hun huwelijk.

Uit de pastorie: De periode van de ambtsdragersverkiezingen is een spannende en boeiende tijd met veel vragen. Wie worden er door de gemeenteleden voorgedragen? Wat is de reactie van hen die op dubbeltal staan? Hoe zal het op de verkiezingsavond gaan. Wordt de benoeming aanvaard? Uiteindelijk hebben we een adres waar we met al onze vragen naar toe kunnen gaan. Laten we daarom deze periode vergezeld laten gaan met het gebed om zegen en wijsheid, omdat Gods wil in dit alles mag geschieden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag