Zondag 29 september
09.30 uur: ds. L. Lammers, Heerde
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Catechisatie:
Volgende beginnen de catechisaties. De brugklascatechisatie is op maandag (18:30 uur tot 19:15 uur). De catechisatie voor de jongeren vanaf de 2e klas van de middelbare school zijn op maandagavond of dinsdagavond (19:30 uur tot 20:30 uur). Je bent van harte welkom.

Het geloof in de opvoeding:
Hoe ga je om met datgene wat kinderen vanuit vrienden, school of sport meekrijgen en wat niet wordt geleerd vanuit de christelijke opvoeding? Denk aan taalgebruik, meedoen aan activiteiten, invulling van de zondag. Op het moment dat je kind 4 jaar wordt stapt het een ‘grotere wereld’ binnen en zien zij dat het ook anders kan dan thuis.
Hoe vertel je aan je kind waarom het ene kind wel in God gelooft en het andere kind niet?
Hoe maak je je kind weerbaar voor een samenleving waarin er zoveel op hen afkomt? Samen met Bert Reinds (www.meandmyhouse.nl) willen we over dit soort alledaagse situaties nadenken en met elkaar in gesprek gaan. Voor opvoeden geldt het principe: Als je snel wilt ga je alleen, wil je ver ga dan samen! Deze avond ‘Het geloof in de opvoeding’ is gericht op ouders met kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar. U wordt van harte uitgenodigd, en neem ook vrienden en bekenden mee! Wanneer: D.V. woensdag 9 oktober 2019. Waar: ‘De Rank’, inloop 19:45 uur, start om 20:00 uur.

Uitnodiging Vakantie Bijbeldag:
Kom je ook naar de VAKANTIE BIJBELDAG? Dit jaar is het thema Schatrijk! Wanneer: 25 oktober 2019 in ‘De Rank in Giessenburg. Tijd: 13:00 – 18:30 uur. Je bent welkom vanaf 12:45 uur. Opgeven kun je voor 30 september o.v.v. je naam en groep via emailadres: KBD.Giessenburg@gmail.com (voor avondeten wordt gezorgd). Iedereen van 13 jaar of ouder is van harte welkom om de leiding te komen helpen. Opgeven kan ook via bovenstaand emailadres. We hopen dat jullie er allemaal zijn op 25 oktober a.s., van harte welkom!!

Zaaier:
Onlangs werd op de redactievergadering van de Zaaier bekendgemaakt dat nieuwe abonnees nog steeds de Zaaier een half jaar gratis mogen uitproberen. Aanmelden kan via info@kerkbode-dezaaier.nl of bij een van de predikanten.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 2 oktober a.s. in zaal 4 van ‘De Rank’ verwacht, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften:
Woensdagavond 2 oktober a.s. is de tweede vergadering van dit seizoen. De heer C. Toet zal de inleiding verzorgen uit 1 Sam. 2: vers 11-36. De leden worden verwacht in zaal 3 van ‘De Rank, aanvang 19.45 uur.

Oud Papier:
Vrijdagavond 4 oktober a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Aan de beurt zijn Teus Oskam, Jan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Gert den Toom, Harold van Dalen, Gerard Verspui, Ardy Muilwijk, Harold Post & Jasper de Bruin. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Verantwoording:
Als dank voor (diaconale) hulp is er € 50,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
27 september & 11 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 30 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):  

a.         Collecten: 29/9 1. Diaconie, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 29/9 Monica Rietveld & Alieke Kemkes; 6/10 Willemieke Goosens & Lydia Korevaar

c.         Crèche 2-3 jaar: 29/9 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen; 6/10 Annemarie Marcus & Karen Holtslag

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 29/9 Isa Zaal; 6/10 Fenne Trouwborst

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 29/9 Thea Verspuij, Lidia Faro & Thijmen Verspui; 6/10 Roos van Zuthem, Marit Visser & Gritte Kemkes

f.          Wegbrengen bloemengroet: 29/9 Fam. V.d. Vlies- van Genderen; 6/10 Fam. de Groot

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 29 september bellen naar Arie de Kreij, tel. 652590

h.         Gastvrouw/heer: 29/9 v.m. Jan & Jannie de Jong, n.m. Marieke Stam & Joost Dijkgraaf; 6/10 v.m. Dinella Visser & Marleen van Houwelingen, n.m. Jeugddienst comm.

WIJK OOST

Geboren:
Heel dankbaar en blij zijn Lennert en Hanneke Onvlee (Robberstraat 16, 4201 AK, Gorinchem) met de geboorte van hun dochter: Lena Marie Janna. Haar roepnaam is Lena en zij is geboren op zaterdag 14 september. We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun dochter en we wensen Lennert en Hanneke Gods wijsheid en zegen toe bij de opvoeding van Lena.

Verhuisd:
Na ruim 55 jaar in Giessenburg gewoond te hebben is mw. J. (Hannie) den Ouden-Brouwer (Giessenlaan 5) vorige week verhuisd. Haar nieuwe adres is: De Lange Wei (appartement 131), Rembrandthof 85, 3372 KV, Hardinxveld-Giessendam. We hopen dat ze zich snel thuis mag voelen in haar nieuwe woning.

Overleden:
Vrijdag 20 september overleed mw. Cornelia (Cora) Vermeulen-Voorsluijs (Marlotstraat 64, 3381 CE). Afgelopen juni kreeg zij problemen met haar gezondheid en begin juli werd bij haar de ziekte van Kahler vastgesteld. Zij startte met chemokuren, maar haar gezondheid ging steeds harder achteruit. Begin van deze maand moest zij opgenomen worden op de intensive care in het Beatrixziekenhuis en daar is zij vrijdagavond overleden. Mw. Vermeulen is 68 jaar oud geworden. Zij werd geboren en groeide op in Rotterdam. Na haar trouwen in 1971 met Nico Vermeulen kwamen zij in 1974 in Giessenburg wonen.

De rouwdienst is gehouden op donderdag 26 september om 13:30 uur in de Rank te Giessenburg. Centraal in de dienst stond de tekst die ook op de rouwkaart staat: Johannes 14: 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In vertrouwen op Christus is mw. Vermeulen gestorven. Na de dienst hebben we mw. Vermeulen naar haar laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. We wensen haar man, Nico, de (klein)kinderen en verdere familie Gods troost en nabijheid toe bij dit verlies.

Tenslotte,
Gods zegen toegewenst, vooral aan allen die ziek zijn en behandelingen ondergaan. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

In herinnering:
Op zondag 22 september is er een einde gekomen aan het aardse leven van Henricus Boerman (Parallelweg 140, Hardinxveld). Hij mocht 84 jaar oud worden. Twee dagen ervoor is hij opgenomen in Waerthoven, omdat thuis wonen niet meer mogelijk was.

Henk Boerman was sinds 23 december 1960 getrouwd met Janny Boerman en samen mochten zij uit Gods hand vier dochters ontvangen; Hetty, Annette, Carla en Corina.

In het werkzame leven is Henk Boerman aannemer geweest. Van zichzelf en anderen verwachtte hij dat er hard gewerkt werd. Over geloofszaken praten was niet iets wat bij hem hoorde. Het geloof zat diep, maar er over praten was moeilijk. Door de dementie veranderde dit. De rem was er af en de aarzeling verdween. Hij sprak openlijk over zijn geloof. Ook genoot hij intens van het meebeleven van de kerkdienst via Kerkweb TV. Het was alsof hij erbij was. Iets dat werkelijkheid was bij avondmaalsdiensten, terwijl hij nu aan mag zitten aan het bruiloftsmaal van het Lam.

vrijdag 27 september zal zijn lichaam aan de aarde worden toevertrouwd tot de wederkomst van de Heere Jezus. Voorafgaande is er om 13:30 uur een dienst van Woord en gebed in de Hervormde kerk te Giessenburg, waarna de begrafenis plaats vindt op de begraafplaats aan de Spindermolen te Hardinxveld-Giessendam.

In de voorbede willen we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen gedenken. Dat de Heere hen wil bijstaan en sterken en troosten met het Evangelie dat Jezus het volbracht heeft voor allen die op Hem het vertrouwen gesteld hebben.

Meeleven:
Het herstel bij Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72B-038) zet zich gelukkig door. Al zal dit nog wel enige tijd in beslag nemen. We gedenken haar in de voorbede.

Okk bidden we voor andere gemeenteleden die te kampen hebben met ziekte, verdriet of andere moeilijkheden.

Huwelijksjubileum:
Op maandag 30 september hopen Adriaan en Marleen van Houwelingen (Wetering 5, 3381 DL) hun 25- jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we jullie en ook Mirthe, Linde en Imke hiermee feliciteren en we wensen jullie Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Nu het winterwerk begonnen is met de oproep om mee te doen en mee te bouwen aan Gods gemeente komen we hierover ook te spreken vanuit Ezra 3:8-13. De fundering van het huis van God is gelegd. Naast de lezing uit Ezra lezen we zondagavond ook Haggaï 2:2-6.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag