Zondag 5 februari 2017

09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met ‘de Rank’)

18.30 uur: ds. J. Riemersma, Sliedrecht

 

Doopdienst: Zondagochtend hopen we Thijs Bastiaan Pieter van Genderen te dopen. Hij is de zoon van Bart en Lotte van Genderen-Schakel (Bogerd 5, 3381 DA). Er zal beeldverbinding met de Rank zijn en voor én na de dienst zullen er enkele liederen van Sela door een muziekgroep gezongen worden. Laten we bidden om Gods zegen voor Thijs en zijn ouders. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken voor de hele gemeente.

Koffiedrinken na doopdienst: Naast de gewone maandelijkse momenten waarin we als gemeente koffiedrinken na de morgendienst, is er dit jaar ook koffiedrinken na afloop van een doopdienst. Voor of na het feliciteren van de doopouders is iedereen dus welkom in de Rank om iets te drinken.

V&T – Kerkinrichting en Reformatie: Donderdagavond 9 februari zal ds. Schroten uit Leerdam in de Rank (Dorpsstraat 57, Giessenburg) een beeldpresentatie geven. Hij wil met ons op reis gaan naar de Middeleeuwen en de Beeldenstorm. In die tijd kwam de inrichting van de kerk overeen met een katholieke geloofsbeleving. Eén van de vragen van die avond is daarom: welke verandering bracht het geloof van de Reformatie teweeg in de inrichting van de kerk? D.m.v. de presentatie nemen we een kijkje in vele (ook regionale/plaatselijke) kerken om gewezen te worden op details waar we misschien altijd aan voorbij gekeken hebben. Ds. Schroten voegt er nog aan toe: “Ik hoop veel jongeren en ouderen te ontmoeten, ook als dit onderwerp tot heden misschien niet direct uw belangstelling heeft. Laat u verrassen en ik durf wel te garanderen dat u vanaf dan ook de kerken tijdens uw vakantie anders zult bekijken.” Nou, dat belooft wat ‘-) Aanvang 20:00 uur. Vooraf koffie en gezelligheid…

V&T – Rondreis door de Bijbel: De evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes zijn boeiende boeken. Ze concentreren zich op de persoon van Jezus van Nazareth, de Messias. We weten dankzij deze boeken veel over Jezus’ leven, zijn onderwijs en zijn werk. Tijdens een cursus van drie avonden duiken we dieper in de vier evangeliën. We starten op DV 23 februari in de Stigt, vervolgens op 9 maart in de Rank, afsluitend op 23 maart in de Oude School. Voor een beschrijving van de inhoud en deelnamevergoeding van de cursus verwijzen we naar de website en nieuwsbrief. Ietwat te veel van het goede voor uw agenda? Weet dan: drie avonden aanwezigheid is wenselijk maar zeker geen verplichting. Informatie en inschrijving via bert@pesselse.nl of 06-50235236

Pinksterweekeind Opwekking: In het pinksterweekend, 2 t/m 5 juni, organiseert de stichting Opwekking de pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi World in Biddinghuizen. Heb je al eens gehoord van Opwekking en ben je benieuwd? Ga eens mee en ervaar hoe het is om met zoveel christenen God te loven! Lijkt het je wat massaal en wil je graag ook wat rustmomenten? Dan is het kamperen extra prettig, omdat je een uitvalsbasis hebt. We staan weer op de camping met een groep uit Giessenburg. Iedereen kampeert zelf met eigen tent, camper of caravan, maar we staan naast elkaar op een camping. Dus als je wilt, zoeken we elkaar regelmatig op voor een kopje koffie, een goed gesprek of bezoeken we samen een programma.

Hoe ga je mee? Je meldt jezelf aan bij de stichting Opwekking via www.opwekking.nl. DOE DIT ZO SNEL MOGELIJK. Hoe eerder ieder groepslid zich aanmeldt, hoe gunstiger de veldindeling van de hele groep. Daarnaast loopt de prijs langzaam op en de ervaring met andere jaren leert dat toch ook in tientjes kan lopen. Spoor ook anderen aan om tijdig op te geven. Twijfel je over de hoeveelheid eenheden (bijvoorbeeld tenten), geef dan het hoogste aantal op dat je in gedachten hebt. Heb je een groot kampeermiddel, geef dan een extra eenheid op om voldoende ruimte te krijgen.  Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je aangeven dat je kampeert onder toezicht van Hubert en Miranda Schippers. Bij de groep van Giessenburg: Wil je meegaan met de groep van onze gemeente? Meld je dan ook aan bij Hubert & Miranda Schippers (tel. 06-18121640, e-mail henmschippers@hotmail.com) Stuur daarbij een kopie van de bevestiging van aanmelding bij Opwekking, je e-mailadres en mobiele telefoonnummer. We kijken er naar uit!

Rommelmarkt: Op 17 juni vindt onze tweejaarlijkse rommelmarkt weer plaats. Dit jaar staan we voor het eerst met onze kraampjes in en om de nieuwe Rank. De komende maanden gaan we weer de spullen verzamelen die we kunnen verkopen. Op 4 maart kunt u zelf spullen brengen. Dit kan, net als voorgaande keren, op Doetseweg 54a. U kunt ook wachten tot we bij u langs komen. Op 11 maart halen we huis aan huis spullen op binnen de kern van Giessenburg. Op 18 maart zijn de buitenwijken aan de beurt. Let op: we nemen alleen verkoopbare spullen mee; voor grof vuil kunt u contact opnemen met reinigingsdienst Waardlanden. Voor de ophaaldagen zoeken we nog ophalers (m/v). Geef je/u op bij Gerard de Jong!

Heeft u spullen die in de weg staan en direct weg moeten, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij komen het dan (in overleg) bij u ophalen. Voor meer informatie kunt u Gerard de Jong bellen (0184 654920) of mailen (gt.dejong@hotmail.com).

Zondagsschool: Na de kerkdienst, op zondagmorgen 5 februari, is er weer zondagsschool.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 10 & 24 februari (2e en 4e vrijdag van de maand) van 18.30-20.00 uur in ‘de Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 6 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).
Reservering ‘de Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag doorgeven vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 5/2 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 5/2 Willemieke Goosens & Corine Terlouw; 12/2 Ellen de Vogel & Willeke Faro
  3. Crèche 2-3 jaar: 5/2 Marieke Kool & Marieke in ’t Veld; 12/2 Marjanne de Hoop & Sija Kersbergen

Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 5/2 Karen Holtslag; 12/2 Linde van Houwelingen

  1. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 5/2 Annemarie Marcus, Alieke Kemkes & Nadine in ’t Veld; 12/2 Anja Bos, Emma Trouwborst & Dianne de Looff
  2. Wegbrengen bloemengroet: 5/2 Fam. L. Boer; 12/2 Fam. Vollmüller
  3. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 5 februari bellen naar: Silvia den Toom, tel. 652845
  4. Gastvrouw/heer: 5/2 v.m. Theo Terlouw, Bartje & Hidde de Boer, n.m. Arie van Houwelingen & Joost Dijkgraaf; 12/2 v.m. Jeannet van Bruchem & Pim Vollmüller, n.m. Patrick Marcus & Dinella Visser

 

WIJK OOST/ WIJK WEST

Meeleven: Sommigen van ons kampen met ernstige ziekten. Sommigen van ons hebben verdriet omdat zij een geliefde hebben verloren. Sommigen van ons hebben te kampen met eenzaamheid. Wij zijn als gemeente één lichaam. Laten we voor elkaar bidden en elkaar tot steun proberen te zijn.

Tenslotte: Zondagmorgen zal de schriftlezing zijn uit 1 Koningen 19: 15- 21. In dit gedeelte wordt Elisa geroepen door de profeet Elia om hem op te volgen. We zullen nadenken wat deze roeping voor ons als ‘gewone’ christenen betekent. Met vriendelijke groeten, mede namens ds. Holtslag,

  1. Dubbelman