Zondag 2 juli 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. H. van Vreeswijk, Kampen

Donderdag 6 juli 2017
18.30 uur: J. Holtslag, huwelijksdienst van Ken de Koning & Hanneke Stam

Medische zorg op Java, Indonesië: Arme mensen in de afgelegen gebieden van Java hebben nauwelijks toegang tot medische zorg. Om hier iets aan te doen heeft de stichting Sion medische posten geopend en een mobiele kliniek aangeschaft. Op Java kent men het gezegde ‘Arme mensen mogen niet ziek worden’. Dat geldt helemaal voor mensen die in afgelegen dorpen in de bergen wonen. Behalve dat medische zorg duur is, woont men ook te ver weg om snel hulp te krijgen in kritieke omstandigheden. Sion werkt met professionele artsen en verpleegkundigen die vrijwillig of voor een klein salaris graag meewerken aan dit programma. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen, er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden, etc. Graag wil Sion dit werk verder uitbreiden.

Kleding-inzameling voor gevangenen. De P.I. in Dordrecht wil graag voor de mannen daar T-shirts, korte broeken en onderbroeken ontvangen. Aanstaande zondag, 2 juli, kunt u deze inleveren bij De Rank en onder de Toren. Er staan dozen klaar. Eventueel kunt u het ook brengen op Giessenlaan 1D. Namens de Diaconie en Stichting Exodus, hartelijk dank.

Sing-in: Van harte uitgenodigd voor de sing-in op zondagavond 9 juli. De vorige keer zijn er veel verzoeknummers opgeschreven. Bedankt voor het enthousiasme daarvoor! Dankzij uw input hebben we een mooi programma samen kunnen stellen. We hopen op een mooie avond waarbij we God de eer toe kunnen zingen. De V&T-commissie.

Oud Papier: Uw oud papier wordt op vrijdagavond 7 juli a.s. weer bij u opgehaald. De chauffeurs en beladers voor deze avond zijn: Bas Nomen, Arjan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Chris den Boer, Wim van Genderen, Leo Timmer, Koen van Genderen, Jasper den Toom & Bas Boon. Willen de chauffeurs en beladers er aan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle.

Verantwoording: De collecte in de huwelijksdienst van Marc Geluk en Cobi  Zijderveld heeft € 257,80 opgebracht. De opbrengst van de avondmaal collecte in Bredero’s Hof van zondag 25 juni was € 115,55. Bij het wegbrengen van de bloemengroet is € 20,00 ontvangen. Via ds. J. Holtslag € 20,00 voor de kerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 14 & 28 juli van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 14 juli a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 3 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 2/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 2/7 Annelies Klop & Marieke Kool; 9/7 Marieke in ’t Veld & Marjanne de Hoop
  3. Crèche 2-3 jaar: 2/7 Erica Stam & Nelleke Visser; 9/7 Annemarieke Vink & Martine Bood
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 2/7 Daphne Zaal; 9/7 Imke van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 2/7 Margreet van Genderen, Rachel Terlouw & Diana Erkelens; 9/7 Jennina Zwijnenburg, Aniek Visser & Martijn Visser
  6. Wegbrengen bloemengroet: 2/7 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen; 9/7 Fam. Pesselse
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 2 juli bellen naar: Saskia Basters, tel. 654190
  8. Gastvrouw/heer: 2/7 v.m. Marieke Stam, Tineke Vollmüller & Miranda Schippers, n.m. Margreet van Genderen & Anke Buchner; 9/7 v.m. Gerry & Jan van Wijngaarden, n.m. Annemarie Verspuij & Arnelle v.d. Sande

 

WIJK OOST

Meeleven: Laten we bidden voor de zieken in ons midden en voor hen die verdriet hebben.

Tenslotte: Vanaf zaterdag 1 juli tot  t/m zaterdag 29 juli hoop ik vakantie te hebben. Bij vragen of problemen kunt u die weken contact opnemen met ds. Holtslag, de wijkouderling of de scriba. We wensen u allemaal Gods zegen en kracht toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Emma Dubbelman (Heul 34, 3381 DC) verblijft in Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Hans Berger Kliniek, Postbus 250, 4900 AG Oosterhout. We wensen haar Gods zegen en genezing toe.

Huwelijk: Op donderdag 6 juli zullen Hanneke Stam (Emmalaan 21) en Ken de Koning (Grote Waard 4, Noordeloos) in het huwelijk treden. De dienst waarin het huwelijk bevestigd en ingezegend zal worden, vindt plaats om 18:30 uur in de kerk. Het toekomstig adres van het bruidspaar is Koningin Julianastraat 38, 3372 EC Hardinxveld-Giessendam. We wensen bruid en bruidegom een goede dag toe en bidden om Gods zegen over hun huwelijk.

Uit de pastorie: Verandert je leven, wanneer je in Jezus gelooft? Maar hoe dan? Een belangrijk woord hierbij is bekering. Maar wat is bekering precies en wat heeft dit met mijn leven te maken? Iets met het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Bijbels taalgebruik. Zondagmorgen hier meer over vanuit Jesaja 1:10-20 en Handelingen 2:37-41.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag