Zondag 10 december 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Gedoopt:
Afgelopen zondag mocht de Heilige Doop bediend worden aan Bart van Wijngaarden, zoon van Dirk en Rianne van Wijngaarden (Neerpoldersweg 86) We wensen hen allen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 7 januari 2018. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Diaconiecollecte voor de Herberg:
De opbrengst van de diaconiecollecte is deze week bestemd voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg in Oosterbeek. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.pcdeherberg.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Inzameling voor kerstpakketten van voedselbank:
Denkt u nog aan de inzameling is bij de toreningang en in De Rank. Zie het bericht in de Zaaier van 1 december. Inleveren kan op vrijdag, 8 december, tijdens de openingsuren van het boekwinkeltje (van 13.00 tot 20.00 uur) en op 10 december voor of na de diensten in ‘De Rank’ of in de dozen bij de ingang onder de kerktoren. Maandagmorgen, 11 december, kan het ook nog van 8.00 tot 11.00 uur worden ingeleverd in ‘De Rank’. Tevens staat er bij de toreningang van de kerk een doos voor inzameling van DE waardepunten. Deze punten kunnen zelfs worden ingeleverd t/m 31 december. Voor elke 600 waardepunten krijgt de voedselbank 1 pak koffie. Van harte aanbevolen. De diaconie.

Christendom en Islam:
De eerste avond die we “Verkenning Islam” noemden ligt inmiddels achter ons. Maar liefst ruim 80 mensen too nden belangstelling! Wat ik vooral onthouden heb: als mensen met heel verschillende godsdienstige achtergronden van open (van hart tot hart) met elkaar spreken en omgaan, dan is er veel ruimte voor begrip en samenleven. Van Syrië tot Giessenburg. Tijdens de bijeenkomst op DV 14 december (theologie/geloofsaspecten) zal blijken dat de sporen ook best flink uit elkaar kunnen lopen. Daar moeten we eerlijk over zijn. Ds. Kollenstaart is de avond aan het voorbereiden en zal als startpunt “het kerstfeest” nemen. Dan zijn we meteen bij de kern. U en jij zijn van harte welkom om te komen luisteren, om mee te denken en bespreken. Aanvang 20:00 uur in de Rank.

Jeugddienst:
Op 17 december is er ’s avonds weer een jeugddienst. Het thema is: “Ieder voor zich …. En God voor ons allen?” De vraag bij dit alles is hoe we met anderen omgaan. Wil ik wat voor anderen doen of ben ik slechts op mijzelf gericht. Wat kan ik van Jezus hierover leren. We lezen Filippenzen 2:5-11. Wees allen welkom.

Kerstgroet 2017:
Op zaterdag 16 december willen we weer de kerstgroet gaan rondbrengen. Alle kinderen van de 12- jeugdclubs worden van harte uitgenodigd om mee te helpen met rondbrengen. Neem gerust vriendjes of vriendinnen mee. We verzamelen om 9.45 uur in ‘De Rank’ om vervolgens het dorp in te trekken. We willen dan al onze gemeenteleden van 65 jaar en ouder verrassen met een leuke kerstgroet. We hebben veel kinderen nodig en kunnen we ook nog wel een paar begeleiders gebruiken. Meld je even aan op j.koekkoek10@kpnplanet.nl of bel 06-10378492 (Jeroen Koekkoek). Dus beste 65+ers: vanaf tien uur kunnen er zomaar lieve kinderen op de stoep staan om Ú te verrassen!

Verspreiding kerstkrant:
Zaterdag 16 december 2017 hebben we weer de jaarlijkse huis-aan-huis verspreiding van onze eigen ontworpen kerstkrant. De verspreiding start om 10.00 uur vanuit ‘De Rank’. Een dezer dagen zullen we u benaderen voor uw medewerking. Als u niet wordt benaderd maar toch graag eens mee wil helpen dan bent u van harte welkom. Graag vragen we uw voorbede voor deze evangelisatieactie. De evangelisatiecommissie.

Zomerkampen:
Voor iedereen die zin heeft in een supertof zomerkamp: vanaf zondag 17 december kun je je weer opgeven voor Kamp Bladel of Expeditie Purnode. Kamp Bladel zal plaatsvinden van 14 t/m 21 juli en Expeditie Purnode van 20 t/m 27 Juli. Verdere informatie over de opgaven volgt volgende week in de Zaaier en in de nieuwsbrief. Wij, als leiding van kamp Bladel & Expeditie Purnode, zouden het onwijs leuk vinden als jij meegaat!
Opgeven kan via het formulier wat zondag 17 december om 21:00 verschijnt op de website…. op dit adres ;).

Vrouwenbijbelstudie:
We zijn alweer toe aan onze laatste studie over Ezechiël, hoofdstuk 43: 1-11 en 47: 1-12. Een tijd van heil breekt aan! Ezechiël heeft een zwaar oordeel moeten verkondigen, maar deze hoofdstukken staan vol van hoop voor herstel na het oordeel. Opnieuw: leven na de dood! Iedereen is 12 en 14 december van harte welkom, vanaf 09.00 uur in zaal 5 van ‘De Rank’. In januari gaan we beginnen aan een nieuwe studie m.b.v. het boekje ‘In gesprek’. Voor nieuwe leden misschien een goede start van het nieuwe jaar om met ons mee te doen?

 Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 8 & 22 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Via de bloemengroet € 10,00 en € 20,00 en via ds. Dubbelman € 20,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 11 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 10/12 1. Diaconie: De Herberg, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 10/12 Monica Rietveld & Erica Stam; 17/12 Angela de Wit & Willeke Faro
  3. Crèche 2-3 jaar: 10/12 Anne-Marie Meerkerk & Mirthe van Houwelingen; 17/12 Marjanne de Hoop & Margreet Kwakernaak
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 10/12 Marit Visser; 17/12 Maria Dubbelman
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 10/12 Annemarie Marcus, Rachel Terlouw & Christine Vink; 17/12 Roos van Zuthem, Aniek Visser & J.O.
  6. Wegbrengen bloemengroet: 10/12 Fam. Timmermans; 17/12 Willy Wijnbelt & Hannie Prins
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 10 december bellen naar: Arie Stam, tel. 652222
  8. Gastvrouw/heer: 10/12 v.m. Gerwold Verspuij & Frida Bogerd, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 17/12 v.m. Anke Buchner & Jannie de Groot, n.m. Jeugddienstcommissie

 

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis:
We zijn dankbaar dat dhr. Arie de Bruijn (Van Hardenbroekstraat 1, 3381 CB), na een verblijf van negen dagen in het ziekenhuis, vrijdag 1 december weer thuis mocht komen. We wensen hem Gods zegen toe.

Jubilea:
Vrijdag 15 december hopen dhr. E. de Kuiper en mw. J.W. de Kuiper-de Ruiter (Peursumseweg 54, 3381 KX) 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren Eimert en Joke en ook hun kinderen en kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen hen allen Gods zegen toe.

Tenslotte:
De afgelopen weken ging het in de preek over Jona. In Lucas 11:29-32 wordt ook over Jona gesproken wanneer de mensen Jezus om een teken vragen. Zondagavond hoop ik over het teken van Jona te preken waar Jezus naar verwijst.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
De afgelopen maanden kampte Nettie Baan met gezondheidsproblemen. Inmiddels mocht bekend worden wat er aan de hand is. De diagnose de zeer zeldzame spierziekte Myasthenia gravis (AChR MG). De ziekte kan gelukkig behandeld worden met medicijnen. We wensen Nettie en Gerard veel sterkte toe en Gods zegen en nabijheid.

Afgelopen zaterdag mocht Lieske Klop weer uit het ziekenhuis thuiskomen, nadat zij in haar jonge leven al veel moest meemaken. De bacterie wordt verder bestreden door antibioticakuur. We wensen haar en ook Martin en Annelies Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Deze woorden zouden ook ‘uit het ouderlijk huis’ kunnen heten. Dat staat momenteel centraal. Het ouderlijk huis is verkocht en een verhuizing vindt rond de jaarwisseling plaats. Het kan daarom zijn dat ik er dan, als een doorgeschoven herfstvakantie, er weleens een dag niet ben, zoals afgelopen maandag al het geval was.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag