Zondag 10 maart
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag, m.m.v. Aqua Viva

Woensdag 13 maart (Biddag)
8:45 uur: ds. M. Dubbelman (Maranathakerk, kinder-dankdagdienst)
19.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Zondagavond zal Aqua Viva o.l.v. Martin Klop medewerking verlenen aan de dienst. Zij zullen een aantal psalmen ten gehore brengen in het licht van de lijdenstijd. Een van deze psalmen, Psalm 30, is ook de Schriftlezing voor deze dienst.

Kerk-School-Gezin-Biddagdienst: Woensdagmorgen is er voor de kinderen van groep 5 t/m 8 een biddagdienst. Het thema is “Wat vraag jij?”, n.a.v. 1 Koningen 3: 1-15. “Dit gedeelte gaat over Salomo, waarin hij mag vragen wat hij nodig heeft van God. De collecte is bestemd voor ‘World Servants’. Hoewel we natuurlijk ontzettend blij zijn met uw gaven, hierbij het verzoek om uw kind(eren) geen collectebonnen mee te geven. De dienst begint om 8.45 uur in de Maranathakerk aan de Peursumseweg. Het is een gezamenlijke dienst van de drie Giessenburgse kerken in samenwerking met basisschool “De Hoeksteen”. De kinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school en lopen daarna gezamenlijk naar de kerk. Uiteraard zijn ook ouders, verzorgers en andere belangstellenden van harte welkom in de dienst. Voor de allerkleinsten is er oppas aanwezig (wij verzoeken u kinderen jonger dan 3 jaar bij de oppas te brengen).

Catechese: In de week van biddag is er geen catechisatie. Wel verwachten we de jongeren om 18:00 uur in de Rank om samen te eten en aansluitend naar de kerk te gaan. Ook de jongeren van de brugklascatechisatie zijn hierbij van harte welkom.

Zendingsbussen: In de maanden maart en april is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor bijbels onderwijs in de jonge kerk van Nepal. De kerk in Nepal is een van de snelst groeiende in de wereld. De leiders van de jonge, levendige kerken en ook de gemeenteleden zelf hebben meestal maar weinig (theologische) opleiding en Bijbelkennis, vooral in de landelijke gebieden. Er is dan ook grote behoefte aan bijbeltraining. Om hierin te voorzien, is in 1995 ITEEN (Institute for Theological Education by Extension in Nepal) opgericht. Dit is een interkerkelijke organisatie die op locatie bijbelcursussen organiseert voor gemeenteleden en kerkleiders. De GZB draagt hier graag aan bij, alsmede aan het ontwikkelen, printen/drukken van cursusmateriaal en aan het trainen van tutors.

Doopdienst: De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 7 april. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Nieuwe gebedskalender: Deze wordt a.s. zondag, 10 maart, in de kerk en in de Rank, uitgedeeld. Vanaf zondagavond zijn ze ook te vinden “onder de toren” en in de Rank.

Vrouwen-Bijbelstudie: Onze laatste studie van dit seizoen zal gaan over Psalm 42 en 43. Het zijn liederen uit de praktijk van het geloofsleven, die willen helpen bij het hanteren van crises in het leven. Hierover willen wij graag met elkaar in gesprek gaan op D.V. dinsdag 12 en donderdag 14 maart. Je bent van harte welkom om met ons mee te denken. De koffie staat klaar om 9 uur. Start is om 9.15 uur. Tegen half 12 willen we de ochtend afsluiten.

Gebedskring: De gebedskring komt bij elkaar op dinsdagavond 12 maart a.s. in de kerk, aanvang 20.15 uur. Hartelijk welkom.

Gemeente-avond: Maandagavond 25 maart hebben wij weer een gemeenteavond georganiseerd voor jong en oud. We beginnen de avond om 18:00(inloop vanaf 17:30) met een gezellig hapje te eten. Wil je hieraan meedoen, dan kun je je opgeven door even een mailtje te sturen naar maureenvanpelt@outlook.com of een briefje door de deur te doen bij familie Holtslag (kerkweg 1B). Vermeldt hierin met hoeveel personen u/jij komt. Na het eten is er nog een avondprogramma, als afsluiting van de avond is er nog iets lekkers. De avond duurt van ongeveer 17:30 tot 21:30. We hopen veel van jullie te zien. Tot hopelijk dan!

Investeer in jezelf (maar pas op): We horen het als jongeren op school en als volwassenen in onze werkkring: investeer in jezelf, bouw aan je kennis en kunde! Een stevig deel van je leven is maakbaar, de toekomst is geweldig! Tuut tuut, even pas op de plaats… We kunnen knap onrustig worden van die maakbaarheid, van die verplichting om zelf wat (veel) van je leven te maken. We kunnen er geprikkeld of zelfs overprikkeld door raken. De actuele vraag is hoe je aandacht te verdelen over alles-wat-belangrijk-is, hoe te zorgen dat je niet uit balans raakt, hoe je jezelf kunt blijven. Met een doorkijkje naar een diepere laag: Hoe je naar Gods bedoeling kunt leven. Vanuit Vorming & Toerusting willen we ingaan op vragen als deze. Het voornemen is om twee avondsessies rond deze thematiek te organiseren en wel op DV 4 april en 15 mei. Eenieder die dit leest mag zich welkom weten. Deelname is kosteloos, aanmelding vooraf is gewenst. Bel of app 06-50235236 of mail bert@pesselse.nl

Kampvuuravond: Alle vaders opgelet, want op zaterdagavond 23 maart ben je van harte welkom, samen met je zoon en/of dochter! Een ideaal moment om samen eens goed de avond door te brengen. Er wordt gezorgd voor warme chocomelk, marshmallows, etc. Tevens zijn we in gezelschap van Gerard Klijn, die de avond verzorgd. Welkom op Camping Slingeland vanaf 20:00 uur. Er staat een fooipot voor de onkosten. De avond word je warm aanbevolen 😉

Bus EO-jongerendag: Op zaterdag 25 mei zal er weer om 12:00 uur een bus vertrekken vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee (€ 7,50 p.p.), stuur een mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com met je naam, mailadres en mobiel telefoonnummer.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 11 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Van de kerkrentmeesters: In de maanden januari en februari mochten we respectievelijk de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: €2864,17 en €2549,90 en voor de extra collecte: €1089,91 en €1104,69.

Verantwoording: Via Arie de Bruijn €20,00 en € 5,- via de bloemengroet.

Collectebonnen verkoop: 8 & 22 maart van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 10/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 13/3 1. Deurcollecte: Bidstondcollecte

b.         Crèche 0-1 jaar: 10/3 Mirthe van Houwelingen & Annemarie Marcus; 17/3 Margreet Kwakernaak & Tanja Korevaar

c.         Crèche 2-3 jaar: 10/3 Anne-Marie Meerkerk & Monica Rietveld; 17/3 Renske Donk & Marije de Leeuw

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 10/3 Daphne Zaal; 17/3 Aniek Visser

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 10/3 Tamar van Doesburg, Aniek Visser & Maria Dubbelman; 17/3 Martijn Visser, Naomi de Jong & Ruth van Veldhuizen

f.          Wegbrengen bloemengroet: 10/3 Fam. de Groot; 17/3 Mevr. v.d. Koppel & Mevr. van Dalen

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 10 maart bellen naar: Sylvia den Toom, tel. 652845 en voor de avonddienst naar Fam. Kemkes, tel. 653282. Op biddag, 13 maart, kunt u voor de avonddienst bellen naar Jan v.d. Vlist, tel. 652796

h.         Gastvrouw/heer: 10/3 v.m. Adriaan van Houwelingen & Tineke Vollmuller, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk 13/3 n.m. Joost Dijkgraaf & Miranda Schippers; 17/3 v.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden, n.m. Arie van Houwelingen & Patrick Marcus

WIJK OOST

Meeleven: Laten we meeleven met hen die het zwaar hebben door ziekte of andere omstandigheden. We wensen hen allen Gods zegen toe.

Tenslotte: Zondagmorgen lezen we Marcus 3: 20-30. In de preek zal het vooral gaan over vers 28 en 29 waarin gesproken wordt over de ‘zonde tegen de Heilige Geest’.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Geboorte: Op maandag 25 februari mocht bij Bart en Lotte van Genderen (Bogerd 5, 3381 DA) een dochter geboren worden met de naam Anneke Jacoba. Met hen zijn we de Heere dankbaar voor de geboorte van Anne en wensen we Bart en Lotte Gods zegen toe bij de opvoeding. Ook willen we Thijs van harte feliciteren met zijn zusje.

Meeleven: Afgelopen maandag is mw. Hannie Prins-Verspui (Wilhelminastraat 28, 3381 BP) weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat de operatie geslaagd is en wensen haar en Tony Gods zegen toe.

Uit de pastorie: Het was mij nog niet eerder voorgekomen dat ik drie kwartier voor het begin van de dienst in een gastgemeente aanwezig was. Was ook niet nodig geweest, wanneer ik in mijn agenda had opgeschreven dat de dienst om 10:00 uur begon en niet om 9:30 uur. Zo moeten we er op biddag erg in hebben dat de dienst om 19:30 uur begint. Maar belangrijker dan dit alles is dat we ons bewust zijn van Gods tijd. Dit in het licht van de belijdenis: ”Mijn tijden zijn in Uw hand”.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag