Zondag 10 september 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Vrijdag 15 september 2017
16.00 uur: ds. M. Dubbelman, huwelijksdienst van Marcel de Ruiter & Marieke Pesselse

Bij de diensten: Zondagmorgen willen we een begin maken met de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. De Schriftlezing in deze dienst zal zijn 1 Thessalonicenzen 1:1-7. Tevens zal na de dienst het dagboekje uitgereikt worden dat een bijdrage wil leveren aan een goede voorbereiding.

Diaconiecollecte voor stichting Exodus: De opbrengst van de diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.  Meer informatie over het werk van Exodus kunt u vinden op www.exodus.nl. Binnen de Exodus-nazorggroep Drechtsteden zijn diverse gemeenteleden actief. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Censura Morum: Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op dinsdag 12 september van 18:30 uur tot 19:00 uur in de pastorie aan de Kerkweg 1b.

Doopdienst: De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 1 oktober. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Kinderbijbeldag 2017 “(T)op survival”: Uitnodiging voor alle kinderen van groep 1 t/m 8!

Op 20 oktober a.s. is het weer zover, de Kinderbijbeldag 2017! De dag begint om 10:00 uur in de Maranathakerk in Giessenburg en Vrolijk Theater zal deze dag een leuk optreden verzorgen. Tussen de middag mag je gezellig blijven eten. Rond 14:30 uur is de dag weer afgelopen. Kom je ook? Stuur dan vóór 15 september a.s. een email naar kinderbijbeldag2017@outlook.com met de volgende gegevens:

Je naam, Leeftijd, Groep, Hulp(groot)ouder ja/nee + naam, Pannenkoeken bakken ja/nee en je telefoonnummer vast/mobiel. Graag tot dan! Commissie Kinderbijbeldag

Met spoed gevraagd: Voor club Immanuël zijn wij op zoek naar nieuwe leiding. Club Immanuël is een club voor mensen met een verstandelijke beperking. De club wordt gehouden op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in ‘De Rank’ in Giessenburg. Kom gerust een keer langs om de gezellige sfeer te ervaren! Info bij Petra Timmermans 0184-652488.

Gebedskring: U wordt van harte uitgenodigd om dinsdag 12 september met ons mee te bidden. We beginnen om 20.15 uur in de kerk. Natuurlijk bidden we allen thuis ook, maar het is heel belangrijk om als gemeente samen te bidden. Voor de gemeente, ons land, de wereld en onze vervolgde broeders en zusters. Ook loven en danken we God. Hartelijk welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’: De eerstvolgende vergadering voor de leden van de vrouwenvereniging is op woensdagmorgen 13 september a.s., aanvang 09.45 uur in ‘De Rank’.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: Woensdagavond 13 september hoopt de mannenvereniging weer bijeen te komen in de Rank en dit zal een bijzondere avond zijn wegens het afscheid van dhr. van A. van Beuzekom als voorzitter. Hij is al 55 jaar lid van de mannenvereniging waarvan bijna 25 jaar als voorzitter. De heer van Beuzekom hoopt deze avond zelf de inleiding te verzorgen en die zal gaan over Lukas 15: 11-32, de gelijkenis van de verloren zoon. Iedereen is van harte welkom, in het bijzonder oud-leden. De aanvang is 19.45 uur. Dhr. van Beuzekom moet zijn taak neerleggen vanwege zijn ziekte. Als gemeente wensen we hem Gods zegen en kracht toe en zijn we dankbaar voor zijn vele werk voor de mannenvereniging.

Vrouwenbijbelstudie – herinnering: Graag willen we iedereen (leden en niet-leden) herinneren aan de startmorgen op donderdag 14 september. Marianne Grandia komt spreken over het thema: Iets in te ruilen? Hart van steen, voor hart van vlees. Vanaf 09.00 uur verwelkomen we u en jou met koffie en thee in zaal 1 van de Rank. Er zal ook een boekentafel aanwezig zijn.

Passage: is de Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging, die 1x per maand van sept. tot april haar avonden houdt in de Til. Er worden verschillende onderwerpen behandeld (b.v. wat zijn eetbare pompoenen, geschiedenis van Wilhelmus e.d.). U als vrouwen van Giessenburg en omgeving nodigen we van harte uit! We starten 14 september om 19.45 uur met het onderwerp: Geloof bij psychische klachten: een steun of last? Sarina Brons is onze spreekster, zij is psycholoog, opvoeder en schrijver. Verder houden we met elkaar workshops en gaan regelmatig gezellig uit. Ook is er een boekenclub en filmgroep. Het is altijd fijn om elkaar te ontmoeten, kom gerust een keer vrijblijvend langs. Onze doelstelling is: hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. Info Liesbeth Heikoop tel: 652032. (www.passagevrouwen.nl afdeling Giessenburg)

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 8 & 22 september van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 11 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 10/9 1. Diaconie: St. Exodus, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 10/9 Angela de Wit & Martine Bood; 17/9 Annelies Klop & Willeke Faro
  3. Crèche 2-3 jaar: 10/9 Renske Donk & Geeske Krijgsman; 17/9 Thea Verspuij & Margriet Kooijman
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 10/9 Imke van Houwelingen; 17/9 Jasmijn Basters
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 10/9 J.O., Julia Dubbelman & Tamar van Doesburg; 17/9 Nadine in ’t Veld, Naomi de Jong & Teresia den Boer
  6. Wegbrengen bloemengroet: 10/9 Fam. L. Boer; 17/9 Fam. Vollmüller
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 10 september bellen naar: Fam. Kemkes, tel. 653282
  8. Gastvrouw/heer: 10/9 v.m. Gerry & Jan van Wijngaarden, n.m. Betty van Oenen & Hanneke Hakkesteegt; 17/9 v.m. Arnelle v.d. Sande & Rian Faro, n.m. Patrick Marcus & Joost Dijkgraaf

 

WIJK OOST

Meeleven: Laten we bidden voor de zieken in ons midden en voor hen die verdriet hebben.

Tenslotte: Komende zondagavond zullen we verder lezen in het eerste hoofdstuk van de profeet Jona.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Mw. M.A. van Weelden – van ’t Hoog (van Brederodestraat 39) verblijft nog in de Lange Wei (Rembrandthof 85, logeerkamer 411, 3372 XV Hardinxveld). In Open Vensters (Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide) wordt nog verzorgd mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk (Parallelweg 3). Beiden willen we Gods nabijheid toe en sterkte bij het herstel.

Uit de pastorie: Door scheuren in de velgen had ik tijdelijk twee andere wielen in mijn fiets. Geen probleem op het eerste gezicht. Totdat ik moest remmen. De wielen bleken smaller, de handremmen waren daarop niet afgesteld en remmen was haast onmogelijk. Niet echt een veilige situatie. Misschien is het wel herkenbaar. In het gewone dagelijks leven kan alles voor de wind gaan en kunnen de wielen Wet en Evangelie als remmend ervaren worden. Met de wielen van vrijheid en blijheid gaat alles stukken makkelijker. Tot de nood aan de man is en vrijheid en blijheid niet reageren op rempogingen en de afgrond in zicht komt. Wet en Evangelie kunnen als remmend ervaren worden, maar bieden wel veiligheid. Zelfs voor de eeuwigheid.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag