Zondag 3 december 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met ‘De Rank’)
18.30 uur: ds. J. Verboom, Gouda

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan Bart van Wijngaarden, zoon van Dirk en Rianne van Wijngaarden (Neerpolderseweg 86, 3381 JT). De Schriftlezing is 1 Thessalonicenzen 5:1-11. Na de dienst is er gelegenheid tot feliciteren in de consistorie en ontmoeting in De Rank.
Sing-in:
U/jij bent van harte uitgenodigd voor de sing-in op zondagavond 3 december! Onder begeleiding van verschillende enthousiaste muzikanten zullen we mooie kerst- en adventsliederen zingen. Welkom!

Catechisatie:
Op 4 december gaat de brugklascatechese door. De mentorcatechese (14+) vervalt deze week i.v.m. Sinterklaas. Iedereen is 11 en 12 december weer welkom op de gebruikelijke tijden

Inzameling voor kerstpakketten van voedselbank:
Vanuit de Voedselbank Giessenlanden-Zederik kwam het verzoek om een inzameling te houden voor nodige inhoud van de kerstpakketten die de voedselbank wil uitreiken aan bewoners die door omstandigheden (tijdelijk) onder de armoedegrens leven. Iedere week worden pakketten met levensmiddelen uitgereikt aan zo’n 90 gezinnen voor 260 personen. Met kerst wil de voedselbank iets extra’s doen. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren d.m.v. een inzameling. Voor de kerstpakketten zijn de volgende producten aanbevolen: blikje fruit of vis, soep, jam, appelmoes, runderknakworst, smack, rijst, macaroni (kleine pakjes), een blikje ragout of dergelijke. Inleveren kan op vrijdag, 8 december, tijdens de openingsuren van het boekwinkeltje (van 13.00 tot 20.00 uur) en op 10 december voor of na de diensten in De Rank of in de dozen bij de ingang onder de kerktoren. Maandagmorgen, 11 december, kan het ook nog van 8.00 tot 11.00 uur worden ingeleverd in De Rank. Meer informatie over de voedselbank vindt u op www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl        Van harte aanbevolen. De diaconie.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen, 6 december a.s., worden de leden van de vrouwenvereniging weer verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De heer L. Boer zal de inleiding verzorgen op de vergaderavond van woensdag 6 december a.s.. Amos 5: 1-13 zal deze avond centraal staan.
De leden worden weer verwacht om 19.45 uur in zaal 4 van ‘De Rank’.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 8 & 22 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 4 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 3/12 1. Diaconie, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 3/12 Margriet Kooijman & Lia v.d. Vlist; 10/12 Monica Rietveld & Erica Stam
  3. Crèche 2-3 jaar: 3/12 Anne-Marie Meerkerk & Annelies Klop; 10/12 Anne-Marie Meerkerk & Mirthe van Houwelingen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 3/12 Linde van Houwelingen; 10/12 Marit Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 3/12 Jennina Zwijnenburg, Naomi de Jong & Martijn Visser; 10/12 Annemarie Marcus, Rachel Terlouw & Christine Vink
  6. Wegbrengen bloemengroet: 3/12 Arie & Jannie de Jong; 10/12 Fam. Timmermans
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 3 december bellen naar: Fam. Kemkes, tel. 653282
  8. Gastvrouw/heer: 3/12 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Joost Dijkgraaf & Pim Vollmüller; 10/12 v.m. Gerwold Verspuij & Frida Bogerd, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

 

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis:

WIJK OOST
In/uit het ziekenhuis: We zijn dankbaar dat de operatie van dhr. Arie de Bruijn (Van Hardenbroekstraat 1, 3381 CB) woensdag 22 november goed is verlopen. Omdat het herstel niet voorspoedig verloopt, verblijft hij nog in het ziekenhuis en wordt hij donderdag 30 november opnieuw geopereerd. We hopen dat de operatie goed is verlopen en hij weer snel weer naar huis mag. We wensen hem Gods zegen toe.
Mw. A.A. van der Ham-de Groot (Lijnbaanplein 4, 3381 EA) is donderdag 23 november, geopereerd in het Beatrixziekenhuis. Zij heeft een nieuwe knie gekregen en we zijn dankbaar dat de operatie goed is gegaan. Zaterdag 25 november is zij weer thuis gekomen. We wensen haar Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Meeleven:
Afgelopen februari kregen Wim en Anneke Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) te horen dat er bij Wim op meerdere plekken uitzaaiingen waren vastgesteld. Van april t/m augustus heeft hij daarvoor een traject van chemotherapie gevolgd om te proberen de ziekte tot stilstand te brengen. Daarnaast krijgt hij nog steeds hormoontherapie. Afgelopen week is hij weer uitgebreid onderzocht en we zijn heel dankbaar dat hieruit bleek dat zijn gezondheidssituatie nog steeds stabiel is. Wel start hij binnenkort met bestralingen i.v.m. pijnklachten. We wensen Wim en Anneke Gods zegen en kracht toe.

Overleden:
Dinsdag 21 november, overleed mw. Rozina Hendrika Dijksman-van Dieren. De zondag daarvoor was zij getroffen door een ernstige hersenbloeding en werd zij overgebracht naar het Beatrixziekenhuis. Daar is zij overleden in de leeftijd van 93 jaar.

Mw. Dijksman werd geboren in Brandwijk en trouwde in 1958 met Aart Dijksman. Zij gingen wonen op een boerderij in Slingeland. In 1994 verhuisden zij naar de Taets van Amerongenstraat 9. Haar man overleed in 2008. Boven de rouwkaart staat Psalm 39:8 En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U! Deze tekst stond centraal in de rouwdienst die maandagmiddag 27 november is gehouden in de kerk in Giessenburg. Het is een troost te weten dat mw. Dijksman haar hoop stelde op Jezus Christus, haar redder. Aansluitend is zij begraven op de de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. We bidden om troost en kracht voor de kinderen klein- en achterkleinkinderen en verdere familie van mw. Dijksman.

Huwelijksjubileum:
Sander en Janny aan de Wiel-van Goudswaard (van Wenastraat 6, 3381 BL) hopen vrijdag 1 december 45 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen en hun (klein)kinderen van harte en wensen we hen allen Gods zegen toe.

met vriendelijke groeten,
M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Geboorte:
Op vrijdag 24 november mocht bij Bart en Mariska van Wijngaarden (Wilhelminalaan 33, 3381 BN) een dochter geboren worden. Lief. Klein. Uniek. Bijzonder. Gods Wonder. Britt Elisabeth heet zij. Van harte willen we Bart en Mariska en Siem feliciteren met de geboorte van Britt. De dankbare ouders wensen we Gods zegen toe bij de opvoeding van de aan jullie geschonken kinderen.

Postadres:
Op zich stond het adres van Mw. C.P. van Hoorne – Muijlwijk afgelopen week goed in de Zaaier, maar voor de post is het beter om niet te schrijven 2e verdieping kamer 16, maar 216. Voor de volledigheid: Woon-en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide.

Uit de pastorie:
De laatste maand van het jaar. Velen noemen december een feestmaand. Anderen hebben hele andere gedachten en gevoelens bij deze donkere dagen. De maand is grotendeel gevuld met de adventsweken. De periode voor Kerst waarin we uitzien naar en ons voorbereiden op de komst van de Heere Jezus. Mijn wens is dat Zijn licht in de harten van u allen mag schijnen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag