Zondag 15 oktober 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Kaai, Giessenburg

Zondag 22 oktober 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek

Diaconiecollecte werelddiaconaat:
De diaconiecollecte van zondag 15 oktober voor het werelddiaconaat is bestemd voor Project 10 27. De opbrengst is bestemd voor naschoolse opvang en onderwijs in Peru. Veel kinderen in de Peruaanse stad Trujillo komen uit probleemgezinnen. Ze zijn vaak lastig en presteren slecht op school. De christelijke gemeente in deze stad zorgt voor naschoolse opvang en onderwijs. De meerderheid van de kinderen groeit op in een ongezond opvoedingsklimaat met nadelige gevolgen voor hun ontwikkeling. Iets waar ook de kerk op langere termijn de wrange vruchten van plukt. De naschoolse activiteiten vinden plaats in een veilige omgeving met aandacht voor onderwijs vanuit de Bijbel en voor normen en waarden. Er zijn ook programma’s voor ouders om hen te helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Er is jaarlijks minimaal € 6.000,- nodig voor training van het personeel van de opvang en voor aanschaf van materiaal. Meer info: www.project1027.nl/naschoolse-opvang-peru/. Van harte aanbevolen. De diaconie.

Herfstvakantie catechisatie:
I.v.m. de vakantie is er volgende week geen catechisatie. We hopen jullie 23 of 24 oktober weer te zien.

Brugklascatechese:
Het zendingspotje is dit jaar voor het project van de HGJB en de GZB ‘Open je ogen’. Dit project is gericht op de kerk in Egypte en wil ondersteuning geven om als gemeente betrokken te zijn op de nood in de samenleving en bij het stichten van nieuwe gemeenten in Caïro.

Aangepaste kerkdienst:
Op D.V. zondag 29 oktober aanstaande is er weer een aangepaste dienst in onze kerk. In het bijzonder georganiseerd door en voor de mensen van club Immanuël en de catechese groep. Tegelijk willen we iedereen van harte uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te zijn. Het thema is “dagelijks brood”. De dienst begint om 9.30 uur. Als u of uw kind gebruik maakt van een rolstoel en graag in deze dienst aanwezig wil zijn, wilt u dat dan doorgeven via: j.koekkoek10@kpnplanet.nl

Inzameling voor oogstmaaltijd:
Danken is ook delen. Op zondag 5 november wordt in de Dordtse Poorten het Oogstfeest gevierd. Er wordt een oogsttafel gemaakt om zo met gedetineerden ook stil te staan bij dankdag en wat we van God de Vader mogen ontvangen. Als gemeente willen we de vrijwilligers van Exodus en het Justitiepastoraat weer ondersteunen met het inzamelen van groenten en fruit op zondag 29 oktober. Dat kan voor of na de diensten afgegeven worden in de hal van de Rank of in de kerk bij de ingang onder de toren. Tot en met dinsdag 31 oktober kunt u eventueel ook bijdragen afgeven bij Fam. van Wijngaarden, Giessenlaan 1d. Het gaat om pompoenen, rode kolen, witte kolen, bloemkolen, selderijknollen, ananassen, preien, winterwortelen, aardappelen, uien, tomaten, paprika, sinaasappelen, rode bieten, appels, pak linzen of een pak bruine bonen. Daar moet een prachtige tafel van te maken zijn! Er wordt door een aantal vrijwilligers ook een maaltijd klaargemaakt voor de gevangenen. Bij voorbaat dank, namens diaconie en werkgroep Exodus.

Vrouwen-event D.V. 10 november 2017:
De voorbereidingen zijn in volle gang. Veel enthousiaste mensen werken er aan mee om er een fijne avond van te maken. We hopen dat u / jij erbij bent. Heb je je nog niet opgegeven? Dat kan door een mail te sturen naar vrouwenevent2017@outlook.com , opgeven kan t/m 23 oktober. Het wordt weer een mooi programma voor jong en oud: We starten met een gezamenlijke maaltijd, daarna een wandeling, of als u in de Rank blijft…een kopje koffie /thee en wat gezelligheid met elkaar. Dit jaar zullen de Jantjes ons voorzien van eten en drinken. Na de wandeling volgt een lezing van Martine Verheul met het thema: Verbinding. Aansluitend zijn er workshops. U kunt kiezen uit: Boetseren, Bloemschikken, Zingen, Bijbelquiz. U geeft 2 keuzes aan en doet aan 1 workshop mee. Bij elke workshop werken we rondom het thema van de lezing. Het vrouwenevent vangt aan om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) en rond 22:00 uur hopen we af te sluiten.

Kampvuuravond:
De volgende KVA staat gepland op zaterdagavond 25 november met spreker Bert Reinds. Het is een vader/dochter avond, dus vaders, neem je dochter(s) mee of andersom. De leeftijd mag zijn vanaf tienerdochters met vaders en ouder. Dus dochters kunnen ook een jaar of 30/40 zijn bij wijze van spreken met hun ‘oudere’ vader. Als we maar in de vader/dochter setting blijven. Wanneer: zaterdagavond 25 november Waar: Camping Slingeland, tijd: vanaf 20:00 uur. We hopen buiten te zitten bij mooi/ droog weer maar bij regen zijn we in de hooischuur, de avond gaat dus altijd door! Er is koffie en warme chocomelk en voor deze avond marshmallows bij het kampvuur;-) Info: Ronald Overduin

Verkoop tweedehands boeken:
Zaterdag 14 oktober a.s. is het tweedehands boekwinkeltje weer extra open van 10.30-15.30 uur. U kunt ons vinden in de Dorpsstraat 57 in Giessenburg naast de Ned. Herv. kerk.

Gebedskring:
Dinsdagavond 24 oktober a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 25 oktober a.s. zijn de leden van de vrouwenvereniging weer van harte welkom in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. J. Holtslag zal op vrijdagavond 27 oktober a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen. Aanvang 19.00 uur

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 13 & 27 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling P. Vollmüller € 20,00 voor de kerk en bij het wegbrengen van de bloemengroet eveneens € 20,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters:
In de maand september mochten we de volgende collecte-gaven ontvangen:
Voor de gewone collecten:  € 2.416,28 en de extra collecten: € 1.029,07. Van de kerkradioluisteraars ontvingen we in het 3e kwartaal € 382,11, waarvan € 152,84 bestemd is voor de diaconie.  Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 23 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 15/10 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk; 22/10 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 15/10 Mariska Stam & Annemarie de Kuiper; 22/10 Geeske Krijgsman & Anne-Marie Meerkerk; 29/10 Jennina Zwijnenburg & Renske Donk
  3. Crèche 2-3 jaar: 15/10 Marieke Kool & Angela de Wit; 22/10 Annemieke Aalbers & Annemarie Marcus; 29/10 Erica Stam & Nelleke Visser
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 15/10 Noa Koekkoek; 22/10 Rachel Terlouw; 29/10 Aniek Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 15/10 Margreet van Genderen, Alieke Kemkes & Roos van Zuthem; 22/10 Tamar van Doesburg , Hannah van Veldhuizen & Jennina Zwijnenburg; 29/10 Theresia den Boer, Esther de Kuiper & Annemarie Marcus
  6. Wegbrengen bloemengroet: 15/10 Fam. de Kreij; 22/10 Rita & Jan v.d. Vlist; 29/10 Fam. van Houwelingen
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 15 oktober bellen naar Jan v.d. Vlist, tel. 652796 en op zondag 22 oktober naar: Arie de Kreij, tel. 652590
  8. Gastvrouw/heer: 15/10 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Marieke Stam & Leo Timmer; 22/10 v.m. Marleen van Houwelingen & Anke Buchner, n.m. Frida Bogerd & Miranda Schippers; 29/10 v.m. Gerwold Verspui & Siebold Freeke, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk

 

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis: We zijn dankbaar dat dhr. G.A. Vonk (van Delftstraat 2, 3381 BH) afgelopen vrijdag, 6 oktober, weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We wensen hem Gods zegen toe bij het herstel.

Dhr. Adriaan Korevaar (Doetseweg 18, 3381 KG) moest zaterdag 7 oktober worden opgenomen in het ziekenhuis te Gorinchem. Hij bleek een flinke longontsteking te hebben en zal daarvoor minstens 5 dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Laten we bidden om herstel en we wensen hem Gods zegen toe.

We leven mee met mw. C. Kroon-den Boer. Zij verblijft vanwege MS sinds oktober 2014 in het Gasthuis in Gorinchem. Lichamelijk heeft zij de afgelopen maanden flink moeten inleveren. We wensen haar Gods zegen toe. Haar adres is: Verpleegtehuis “Het Gasthuis”, Afd.Lelypoort, kamer 6, Banneweg 61, 4204AA Gorinchem.

Tenslotte: Volgende week is het herfstvakantie en hoop ik een week vrij te zijn. Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met ds. J. Holtslag. Zondagmorgen 22 oktober hoop ik weer te preken uit het boek Jona.

Hartelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Het omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. Laat dit niet alleen beleid zijn, maar ook de praktijk van alledag.

Uit de pastorie: Komende zondagmorgen hoop ik verder te lezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. We beginnen bij vers 17 van hoofdstuk 2 en lezen door tot vers 5 van hoofdstuk 3. Hier gaat het over de relatie die Paulus ervaart met de gemeente in Thessaloniki. In de preek wil ik de Bijbelstudie betrekken die de zaterdagmorgen van het jongeren startweekend is gehouden. Deze ging over relaties. Misschien weten de jongeren nog welke woorden er op de flap over geschreven zijn.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag