Zondag 17 november
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voorzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Komende zondag hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. Gezegende viering en diensten gewenst.

Adventskalender:
Geef Licht! Dat is het thema van de adventskalender 2019. Advent betekent (aan)komst. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichterbij Kerst. U kunt de kalender gratis bestellen via Petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender of via antwoordnummer 53019 3503VB Utrecht

Gebedskring:
Dinsdagavond 19 november a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Chadash 2020:
Ook komend jaar is er de mogelijkheid om Bijbelstudie en fietsen in de Franse Alpen te combineren. Van 11-16 juli kan iedereen die dit wil met Bijbel, racefiets en helm mee op reis. We zullen weer neerstrijken in Vaujany. De kosten zullen €450,00 zijn. Tijdig opgeven is noodzakelijk, want er is maar beperkt plaats en de eerste aanmeldingen zijn al binnen. Aarzel dus niet te lang. Voor opgave en verdere info kun je je wenden tot ds. J. Holtslag.

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling B. de Hoop € 10,-. Via de bloemengroet € 20,-. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
22 november & 13 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 18 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 17/11 . Diaconie: ‘De Hoop’, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 17/11 Margreet Kwakernaak & Tanja Korevaar; 24/11 Mirthe van Houwelingen & Lia v.d. Vlist

c.         Crèche 2-3 jaar: 17/11 Anne-Marie Meerkerk & Monica Rietveld; 24/11 Renske Donk & Willemieke Goosens

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 17/11 Isa Zaal; 24/11 Fenne Trouwborst

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 17/11 Febe Troost, Hannah van Veldhuizen & Sven      Vink; 24/11 Martijn Visser, Jurrian Verspui & Esther de Kuiper

f.          Wegbrengen bloemengroet: 17/11 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak; 24/11 Fam. Romeijn

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 17 november bellen naar Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828

h.         Gastvrouw/heer: 17/11 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Miranda Schippers & Betty van Oenen; 24/11 v/m. Annemarie Verspuij & Jeanet van Bruchem, n.m. Patrick Marcus & Pim Vollmüller

WIJK OOST

Huwelijksjubileum:
Woensdag 20 november hopen dhr. A. de Groot en mw. M.C. de Groot-Sterrenburg (Doetseweg 56, 3381KG) 60 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen van harte met dit diamanten huwelijk en we wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

In het ziekenhuis:
Dinsdag 19 november wordt mw. Zwannie Kortlever-van Beuzekom (van Delftstraat 6, 3381 BH) geopereerd aan haar voet. Deze operatie zou eigenlijk in juni plaatsvinden, maar moest toen worden uitgesteld. Laten we bidden om Gods zegen over de operatie.

Tenslotte:
Komende zondagmorgen hoop ik te preken over verwijzingen naar het boek Exodus vanuit het Nieuwe Testament. We lezen Lucas 9: 28-36, de verheerlijking op de berg. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72b-38, 3381JT) verblijft nog in het Erasmus MC. De operatie is goed gegaan en we hopen op een goed herstel. In de voorbede bidden we om kracht en Gods zegen hierover.

Mw. G. Timmer-Versluis (Van Brederodestraat 21, 3381 BA) is vorige week opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Zij zal donderdag overgebracht worden naar het UMC in Utrecht en zal daar vermoedelijk vrijdag geopereerd worden. In het gebed vragen we de Heere God om met haar te zijn en om Zijn zegen over de operatie.

Uit de pastorie:
Als gemeente gaan we deze week op weg naar de avondmaalsviering. Tegelijk zijn we op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar en naar advent. Het laat ons zien dat de levensweg niet dood loopt, maar door Jezus een nieuw begin kan krijgen die leidt tot de eeuwigheid. Alle reden om een nieuw lied te zingen voor de Heere. In de avonddienst komen we hierover te spreken vanuit Psalm 98.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag