Zondag 18 februari 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. T.C. Verhoef, Nijkerk

Bij de diensten:
Komende zondag is het de tweede lijdenszondag. We zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. In de lijdenstijd gedenken we de weg die Jezus Christus heeft afgelegd om zondaren met God te kunnen verzoenen door het geloof in Hem.

Waarom zou je trouwen?
Tegenwoordig zijn er veel vormen om je leven te delen. Samenwonen is ‘in’. Waarom zou je trouwen? Wat zegt de Bijbel er over? Een belangwekkend en heel actueel thema. Zowel voor jongeren (t.b.v. eigen keuzes), ouders en grootouders (in hun adviserende rol). In november 2016 heeft ds. Dubbelman een avond hier in Giessenburg over gehouden. Deze avond wordt volgende week herhaald in Giessen-Oudekerk: 22 februari om 20:00 uur in de Oude School. Voor informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Romeijn, 0184 634798 of gerrit.romeijn@hggop.nl. Iedereen is van harte welkom.

Inzameling kleding van 23 t/m 26 februari:
Met enige regelmaat zamelen we kleding in voor de gedetineerden in de PI te Dordrecht. Er is opnieuw een verzoek voor kleine en middelgrote broeken. En voor truien maat L. Zondag 25 februari staan de dozen klaar bij de toreningang van de kerk en in ‘De Rank’. De kleding kan ook worden ingeleverd in ‘De Rank’ op vrijdag, 23 februari, van 13.00 uur tot 20.00 uur tijdens de openingsuren van het tweedehandsboekwinkeltje (eventueel ingang Dorpsstraat 55) of op maandagmorgen 26 februari.  Daarna worden de inzameldozen opgehaald. Eventueel kunt u de kleding ook afgeven op Giessenlaan 1d. Namens de diaconie en de geestelijke verzorging van de PI Dordt. Bij voorbaat dank.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 21 februari a.s. worden de leden weer verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De leden van de mannenvereniging worden op woensdagavond 21 februari a.s. om 19.45 uur in zaal 4 van ‘De Rank’ verwacht. De inleiding zal de heer A. de Kreij verzorgen (Amos 8: 1-14).

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer H. van der Meij zal op vrijdagavond 23 februari a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.          

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 23 februari & 9 maart van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Door ouderling A. de Bruijn € 20,00 ontvangen voor de kerk en eveneens via ds. J. Holtslag. Alle gevers hartelijk dank.

Kopij volgende editie voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de voorjaarsvakantie op vrijdag 2 maart a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 19 februari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 18/2 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 18/2 Corine Terlouw & Cateline Snoek; 25/2 Annemarie Marcus & Linda de Bruin
  3. Crèche 2-3 jaar: 18/2 Marije de Leeuw & Lotte van Genderen; 25/2 Martine Bood
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 18/2 Noa Koekkoek; 25/2 Rachel Terlouw
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 18/2 Margreet van Genderen, Marit Visser & Maartje van Druten; 25/2 Tamar van Doesburg, Alieke Kemkes & Jennina Zwijnenburg
  6. Wegbrengen bloemengroet: 18/2 Fam. Vonk- van Dam; 25/2 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 18 februari bellen naar: Trudy Zijderveld, tel. 06 28290354
  8. Gastvrouw/heer: 18/2 v.m. Gerry en Jan van Wijngaarden, n.m. Annemarie Verspuij & Joost Dijkgraaf; 25/2 v.m. Wilma Troost & Gerwold Verspui, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Patrick Marcus

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
We zijn dankbaar dat de operatie van Jedidja van Zuthem (van Marlotstraat 40, 3381CE) afgelopen maandag, 12 februari, goed is verlopen. Zij is in het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam aan haar heup/dijbeen geopereerd. Als alles goed blijft gaan, is ze hopelijk weer thuis bij het verschijnen van de Zaaier. Jedidja zal nog 8 tot 10 weken in het gips moeten blijven. We wensen haar, Eliseba, Hadassa en haar ouders, Eelco en Roos, Gods zegen en kracht toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Geboren:
Op zondag 4 februari is bij Peter en Colinde van der Meijden-de Groot (Van Clevestraat 25, 3371HT H’veld-G’dam) een zoon geboren. Zijn naam is Jan Pieter. We feliciteren Peter en Colinde van harte met de geboorte van Jari en wensen hen Gods zegen bij zijn opvoeding.

Meeleven:
Afgelopen maandag heeft Rianne van Houwelingen (Rivierdijk 39, 3372 BG) een operatie ondergaan, die goed is verlopen. Ze is inmiddels weer thuisgekomen uit het ziekenhuis en we bidden voor haar om een goed herstel.

Dhr. Lo Boer (Prins Bernhardlaan 3, 3381AV) mocht afgelopen maandag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Al zal het herstel nog wel enige tijd in beslag nemen. We wensen hem Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie:
Komende zondagmorgen willen we opnieuw een geschiedenis uit het Nieuwe Testament behandelen in het licht van het Oude Testament. Meerdere Oudtestamentische gedeelten zullen ter sprake komen, maar in het bijzonder Zacharia 9:9 en Palm 118:26. We lezen Psalm 118:17-28 en Lukas 19:28-40.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag