Zondag 19 mei
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. G.A. Termaat, Werkhoven

Bij de diensten:
Zondagmorgen zal de Schriftlezing zijn uit Johannes 16:5-15. Centraal staat het spreken van Jezus over het werk van de Heilige Geest. Tevens mogen we in deze dienst iets horen van het werk van Willem-Jan de Wit voor het theologisch seminarie in Caïro. Na de dienst is er gelegenheid hem te ontmoeten in de Rank waar hij iets meer zal vertellen en zal laten zien van zijn werkzaamheden voor de kerk van Egypte. Alleen al uw aanwezigheid is een bemoediging voor hem.

Mannenkoor:
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met ruim 30 mannen. Als u/jij wil, dan kunt u nog meezingen. We oefenen nog 3 avonden (21, 28 mei en 4 juni). De avonden beginnen om 19.15 uur met koffie in de Rank. Daarna oefenen we van 19.30u. tot uiterlijk 21.00u. in de kerk. Alsnog van harte welkom! 

Gebedskring:
Dinsdagavond 21 mei a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. Y. Pors zal op vrijdagavond 24 mei a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 20 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 13,00. Hartelijk dank.

Van de kerkrentmeesters: In de maand april mochten we de volgende collectegaven ontvangen: Voor de gewone collecte: € 3.025,07 en voor de extra collecte: € 1.028,73. De perkplantenactie heeft het mooie bedrag van € 2.531,05 opgeleverd. Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: 24 mei & 14 juni van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 19/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 19/5 Linde van Houwelingen & Martine Bood; 26/5 Lotte van Genderen & Febe Troost

c.         Crèche 2-3 jaar: 19/5 Tanja Korevaar & Mirthe van Houwelingen; 26/5 Marjanne de Hoop & Marieke de Ruiter

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 19/5 Fenne Trouwborst; 26/5 Hanna de Kuiper

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 19/5 Thea Verspuij, Jefta Visser & Feline van Tuijl; 26/5 Annemarie Marcus, Aniek Visser & Eliseba van Zuthem

f.          Wegbrengen bloemengroet: 19/5 Fam. Glerum; 26/5 Fam. L. Boer

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 19 mei bellen naar Arie Stam, tel. 652222

h.         Gastvrouw/heer: 19/5 v.m. Adriaan van Houwelingen & Gerwold Verspui; n.m. Annemarie den Uil & Patrick Marcus; 26/5 v.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden, n.m. Frida Bogerd & Annemarie Verspuij

WIJK OOST

Geboren: Dankbaar zijn Corné en Margreet Muijlwijk (van Marlotstraat 56, 3381 CE) met de geboorte van hun twee dochters: Johanna Adriana (roepnaam: Hanne) en Suzanne Christina (roepnaam: Suze). Zij zijn geboren op donderdag 9 mei. Sinds 15 april verbleef Margreet in het ziekenhuis i.v.m. zorgen rond de zwangerschap en we zijn dankbaar dat alles uiteindelijk goed is gegaan. Omdat de tweeling met 35 weken geboren is, verblijven zij voorlopig nog in het ziekenhuis. Boven de kaart staat: Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou waar je ook bent of zal gaan. We feliciteren Corné en Margreet van harte met de geboorte van hun dochters en wensen hen allen Gods zegen toe.
Meeleven: Enkele weken geleden werd bij mw. Ina Bax (Doetse Vliet 3, 3381 HA) longkanker vastgesteld. Afgelopen 23 april is zij hieraan geopereerd in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. Helaas is duidelijk geworden dat de operatie niet afdoende is. Er zijn uitzaaiingen vastgesteld en dit betekent dat zij een traject van chemokuren zal moeten ondergaan. Nadat zij voldoende hersteld is van de operatie, zal zij over een week of drie beginnen met deze kuren. We wensen Ina en haar man Gods zegen toe met alles wat op hen afkomt.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST
Meeleven:
Afgelopen dinsdag is Arie Koppelaar (Neerpolderseweg 69, 3381JR) vanuit Gorinchem overgebracht naar het ziekenhuis in Breda voor verdere behandeling aan zijn hart. We wensen hem Gods zegen toe en bidden dat de behandeling positief mag verlopen.

Bij Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72B, 3381 JT) is afgelopen dinsdag een kastje geplaats bij de halsslagader voor de chemokuur die zij zal ondergaan. We wensen haar Gods kracht en zegen toe en bidden dat de kuur aan mag slaan

Huwelijksjubileum: Op zondag 26 mei hopen Arjan en Geertje Overduin (Willem de Zwijgerlaan 21, 3381 BM) het 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte feliciteren we Arjan en Geertje samen met hun kinderen en kleinkinderen met deze dag.

Uit de pastorie: Afgelopenzondag stond door het afscheid van de zondagsschool en de jeugddienst in het teken van de kinderen en de jongeren in de gemeente. Wat een zegen om zo’n zondag te hebben. Wat een genade dat we als gemeente steeds opnieuw zoveel kinderen en jongeren mogen begroeten. Niet alleen bij al de activiteiten, maar ook in de diensten. Laten we niet vergeten de Heere hiervoor te danken en telkens weer de kinderen en jongeren op te dragen in het gebed.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag