Zondag 23 september 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag, opening winterwerk
18.30 uur: ds. L. Lammers, Giessen-Oudekerk

Bij de diensten:
Het thema ‘Met harte en ziel’ van de HGJB zal tijdens de morgendienst leidend zijn. We lezen uit Deuteronomium 6:1-9. Een bijbelgedeelte waar de belijdenis van Israël in te vinden is.

Tijdens de morgendienst zal er deze keer geen bijbelcrèche zijn.

Voor jong en oud is bij/na het koffiedrinken is door Noa, Emy, Willise, Esther, Marit, Naomi en Willemieke iets leuks bedacht! Het doel is om met elkaar in gesprek te komen en elkaar beter te leren kennen. Heeft u nog een jonger kind, dan kunt u die bij de oppas brengen of gewoon meenemen. Wij hopen dat u/jij komt.

De koffie, thee of iets fris zal verzorgd worden door Renske Donk, Jacoliene van Wijgerden, Zwannie Kortlever & Ken de Koning.

Diaconiecollecte:
De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor de HGJB. De HGJB zet zich met hart en ziel in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Met hart en ziel iets willen, kan mensen ongelofelijk ver brengen. De HGJB wil jongeren toerusten om te leven voor Gods aangezicht. Dit gebeurt met materialen en activiteiten voor jongeren, maar ook door ondersteuning van het kerkelijk jeugdwerk. Denk daarbij aan het clubwerk, de catechese en de ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding. Want de christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Ook bij het jeugdwerk in onze gemeente wordt veel gebruik gemaakt van de materialen van de HGJB. Voor dit werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. Meer informatie over de HGJB kunt u vinden op: www.hgjb.nl

Belijdeniscatechisatie:
Wilt U/wil je meer weten van het christelijk geloof of denkt U/denk je er over na om belijdenis te gaan doen? Begin oktober start de belijdeniscatechisatie waarin we ons verdiepen in de basis van het christelijke geloof. We hopen samen te komen in de Rank op zondagavond na de avonddienst. De eerste keer staat gepland op 7 oktober. U/jij bent van harte welkom. Voor meer informatie of opgave kunt u/kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman.

Gebedskring:
Dinsdagavond 25 september a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Kinderbijbeldag 2018  “Zoek het uit”:
Uitnodiging voor alle kinderen van groep 1 t/m 8!

26 oktober a.s. is het weer zover, de Kinderbijbeldag 2018! De dag begint om 9:30 uur in de Rank in Giessenburg. Poppentheater Poppen en Meer zal deze dag een boeiende voorstelling verzorgen.

Tussen de middag mag je gezellig blijven eten. Rond 14:00 uur is de dag weer afgelopen.

Kom je ook? Stuur dan vóór 28 september a.s. een mail naar kinderbijbeldag2018@gmail.com

met de volgende gegevens: Naam, leeftijd, groep en telefoonnummer.

Om deze dag goed te laten verlopen hebben wij ook leiding nodig. Wilt u/jij ons komen helpen? Doorgeven kan via hetzelfde mailadres.

Kampvuuravond:
Jullie mannen willen we uitdagen te komen op deze 2e avond van het seizoen.

Zaterdagavond 6 oktober vanaf 20:00 uur brandt het vuur. De spreker is Martijn v/d Veer, spreker bij de 4e Musketier en van Dagelijkse Broodkruimels. Wees welkom op Camping Slingeland, Slingelandseweg 19, Giessenburg. Bij slecht weer gaat het gewoon door en zitten we in de hooischuur.

Waarschijnlijk is er deze avond ook een TV ploeg aanwezig voor opnamen voor het programma ‘Met hart en ziel’ van KRO/NCRV. Je kunt de avond ook gewoon volgen zonder op beeld te hoeven komen, geef dit ter plekke even aan.

Het zou gaaf zijn als ieder man voor deze avond iemand uitnodigt om mee te komen.

Club Immanuel:
De mooie, lange zomer is voorbij maar wij zijn blij dat club Immanuel weer start en wel op dinsdagavond 25 september van 19.00 uur tot 20.30 uur in de Rank. Van harte uitgenodigd.  De leiding ziet uit naar een gezellig seizoen met jullie. Er kunnen altijd nieuwe leden en leiding bij!!

Informatie bij Petra Timmermans 06-40412707

Open Doors-dag:
Op zaterdag 20 oktober vindt de jaarlijkse Open Doors-dag plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het thema is ‘Eén in Hem’. Deze dag staat in het teken van ontmoeting met de vervolgde kerk. Laat je inspireren door het geloof van onze broeders en zusters. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er een kinderprogramma. Entree is gratis, aanmelden is verplicht via Opendoors.nl. Wil je met elkaar meerijden, neem dan contact op met fam. Kemkes, 653282 of kemkes@hetnet.nl

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 26 september a.s. komen de leden van de vrouwenvereniging bijeen in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. L. Lammers zal op vrijdagavond 28 september a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen. Aanvang 19.00 uur.

Kerkradio: Bent u, als luisteraar van de kerkradio,  in het bezit van een busje  dan komen we tussen nu en twee weken weer bij u langs om hem om te wisselen.

Verantwoording: Opbrengst van de avondmaalscollecte in Bredero’s Hof en viering thuis was: € 56,30.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 24 september a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin,

(scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 23/9 v.m.1. Plaatselijk Jeugdwerk, n.m. Diaconie, 2. Kerk; 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 23/9 Jannette Stam & Marjanne de Hoop; 30/9 Lizanne Jeninga & Cateline Snoek
  3. Crèche 2-3 jaar: 23/9 Febe Troost & Sija Kersbergen; 30/9 Tanja Korevaar & Corine Terlouw
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 23/9 Maria Dubbelman; 30/9 Noa Koekkoek
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 30/9 Tamar van Doesburg, Hannah van Veldhuizen & Gritte Kemkes
  6. Wegbrengen bloemengroet: 23/9 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak; 30/9 Fam. Romeijn
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 23 september bellen naar Arie den Boer, tel. 651673
  8. Gastvrouw/heer: 23/9 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Miranda Schippers & Annemarie Verspuij; 30/9 v.m. Anke Buchner & Jannie de Groot, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Marieke Stam

 

WIJK OOST

Meeleven: Gods zegen toegewenst aan hen die ziek zijn, behandelingen ondergaan of verdriet hebben. Paulus schrijft in Filippenzen 4: 4 Verblijd u altijd in de Heere. Daarmee bedoelt hij niet dat we blij moeten zijn met de omstandigheden, maar wel met het besef dat God dichtbij is.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven: Op vrijdag 28 september zal Luuk Aalbers (Heul 30, 3381 DC) aan zijn linkeroor geopereerd worden. We bidden en hopen dat deze operatie wel mag slagen. In de voorbede zal de naam van Luuk niet genoemd worden om spanning te voorkomen.

Uit de pastorie: Op de gemeentedag kan een ieder op zijn of haar wijze actief zijn. Zelf ga ik met de 2 tot 4-jarigen naar de speeltuin. Zo hoop ik vele jonge kinderen te leren kennen. De jongeren hoop ik op het jongerenstartweekend te ontmoeten. Heb jij je nog niet opgeven, doe dat dan nog even. Het is meer dan tof wanneer jij er bij bent.

Een hartelijke groet, ds. J. Holtslag