Kerkdiensten

Zondag 24 december 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
21.30 uur: ds. M. Dubbelman & drs. L. Bak- Lanser, gezamenlijke Kerstnachtdienst in de Maranathakerk m.m.v. het koor Aqua Viva

Maandag, 25 december 2017 (1e Kerstdag)
09.00 uur: ds. J. Holtslag
10.45 uur: ds. J. Holtslag, m.m.v. kinderkoor ‘Zingend op Weg’
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool

Zondag 31 december 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaarsdag)
10.00 uur: ds. M. Dubbelman

Zondag 7 januari 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18/30 uur: ds. A.H. Groen, Rijsoord

Bij de diensten:
Omdat kerstavond dit jaar op een zondag valt, is besloten om de reguliere avonddienst van 18:30 te verschuiven naar later op de avond. Om 21:30 uur is er in de Maranathakerk een gezamenlijke Kerstnachtdienst van de twee kerken van Giessenburg; de Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland en de Gereformeerde kerk.
Het koor Aqua Viva verleent medewerking aan deze dienst evenals vele muzikanten. Het thema is “Geloven langs de Giessen”.

Kerst kidspraise:
Op zaterdagavond 23 december is er weer een kerst kidspraise. Met elkaar willen we in de open lucht mooie kinderkerstliederen zingen. Het begint om 19.00 uur en het wordt dit jaar gehouden bij de gereformeerde kerk op het plein. Jullie komen toch zeker ook weer mee zingen? Voor de gezelligheid mag je een lampion of lantaarntje meebrengen. Vergeet ook niet om de kleurplaat of de puzzel in te leveren op deze avond, dan ontvang je van ons een leuk presentje. Je kunt ze vinden in de kerstkrant. Na afloop is er warme chocolade melk met wat lekkers. Tot dan!

Kerstdienst zondagsschool ‘Kom, vier het feest met mij!’ :
We nodigen u en jou van harte uit om samen met ons het feest van Jezus geboorte te vieren tijdens de kerstdienst van de zondagsschool op maandagavond 25 december. De kinderen van de zondagsschool worden om 18:00 uur in de Rank verwacht (de dienst begint om 18:30 uur). We zien uit naar jullie komst en hopen op een gezegende dienst! Hartelijke groet van de leiding van de zondagsschool

Nieuwjaarsdag:
Aansluitend aan de dienst bent u welkom om elkaar in ‘De Rank’ alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar en samen onder het genot van koffie, thee of iets fris even na- en/of bij te praten.

Koffie drinken na de dienst 7 januari:
Na de morgendienst staat de koffie en thee weer klaar en voor de kinderen limonade in ‘De Rank’. Van harte welkom. Op het rooster voor deze morgen staan: André Kwakernaak, Anja Zwijnenburg, Hetty den Boer & Saskia Basters.

Beeldverbinding met ‘De Rank’:
De afgelopen jaren hebben we al veelvuldig gebruik kunnen maken van de beeldverbinding met de Rank. Eerst in de oude en later in de nieuwe Rank. Aanvankelijk eerst alleen bij drukke diensten, later structureel tijdens doopdiensten en vanaf 1 januari 2018 willen we tijdens alle morgendiensten de beeldverbinding met de Rank inzetten. Het zal de ene dienst wat meer nodig zijn dan de andere, maar het voorziet tevens in een behoefte en mogelijkheid om de kerkdienst mee te maken als de drempel om naar de kerk te gaan te hoog blijkt. Vanaf zondag 7 januari 2018 bent u dus ook elke zondagmorgen van harte welkom in de Rank!

Camera’s in de kerk:
U was er wellicht al wel aan gewend, maar toch willen we u er op attenderen dat we van elke kerkdienst beeld- en geluidopnamen maken, welke worden gebruikt voor uitzending via Kerkomroep.nl. Ook voor de beeldverbinding met de Rank en de schermen op de galerij worden deze beelden gebruikt. Wilt u voorkomen dat u in beeld komt, zoek dan een zitplaats op of onder de galerij. Mocht u er vragen over hebben, neem dan contact op met één van de kerkrentmeesters.

Elders verblijvende gemeenteleden:
We vermelden de adressen van de gemeenteleden die buiten het dorp worden verpleegd zodat u en jij blijk kan geven van verbondenheid door het sturen van een groet uit Giessenburg. Mw. D. Boer- de Jager, Parkzicht, Reigerlaan 36, 3362 PE Sliedrecht. Fam. C. Boogaard-Bouwman, Kamer 47, Woon- en zorgcentrum De Lange Wei, Rembrandthof 85, 3372 XV  Hardinxveld-Giessendam. Mw. M. Dame-Lemmen, (kamer 451), ‘De Lange Wei’, Rembrandthof 85, 3372 XV, Hardinxveld-Giessendam. Dhr. Hans Donk, Wijnkoperstraat 78, 4204 HK Gorinchem. Fam. H. Harrewijn-Versluis (kamer 008), Woon- en zorgcentrum “Pedaja”, Claversweer 1, 3371 PR, Hardinxveld-Giessendam. Dhr. T. de Vos, Dr. Mr. W. v/d Bergstichting, Zwarteweg 20, 2201 AC, Noordwijk. Willem Jasper Hardendood, ASVZ: ‘De Merwebolder, Touwbaan 17, 3363 WB, Sliedrecht. Sitska Ouwerkerk, Nieuwstad 207 A, 4201KW, Gorinchem. Klazina van Bruggen, Aak 3, ASVZ: “De Merwebolder”, Touwbaan 17, 3363 WB Sliedrecht. Mw. A.C. Verhoeven-Harrewijn, Kamer 40, Woonzorgcentrum “De Zes Molens”, De Zes Molens 2, 4223 SC Hoornaar. Mw. C.A. Vonk- de Kreij, Kamer D02, Tiendwaart, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam. Gerdina Hak, De Fontein, Gildeweg 76a, 4204 GJ Gorinchem. Mw. C.P. van Hoorne-Muijlwijk, Woon- en zorgcentrum “Open Vensters”, 216, Prinses Marijkeweg 34, 4233 HM Ameide.

1e avond Social media:
Dit winterwerk wordt er een serie van drie (opvoed)avonden rondom het actuele thema ‘Social media’ aangeboden. Deze interactieve avonden worden begeleid door de christelijke organisatie Raise Up en vinden plaats in de Rank. De 1e avond zal worden gehouden op donderdag 18 januari 2018. We gaan deze avond vooral breed inzoomen op de verschillende soorten social media en de bijbehorende risico’s. Alle ouders, opvoeders, jeugdwerkers, clubleiding, leerkrachten en andere belangstellenden zijn van harte welkom! Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/thee, de avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Michacursus 2018 in Giessenburg:
Denk je wel eens aan God in de supermarkt? Of in de kledingwinkel? Welke invloed heeft mijn koopgedrag op mijn naasten en op de schepping? Over dit soort vragen denken we na tijdens de Micha cursus. De Micha Cursus leert je groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij, veraf en op de schepping met haar vele rijkdommen. Een verrassend en prikkelend cursuspakket de hele gemeente. De diaconieën van de Giessenburgse kerken organiseren gezamenlijk deze Michacursus, zoals opgezet vanuit Micha Nederland. Ook belangstellenden van buitenaf zijn van harte welkom. De cursus omvat vijf avonden (6/2, 20/2, 6/3, 20/3 en 17/4) en een praktijkochtend op zaterdag 7/4. De avonden beginnen om 19.45 uur en zijn uiterlijk 22.00 uur weer afgelopen. Opgave: Graag uiterlijk 29 januari 2018 per email: diaconie@hervormdgiessenburg.nl of binnenkort via het opgaveformulier (wordt begin januari via de nieuwsbrief verspreid). Zie ook:  www.hervormdgiessenburg.nl

Vrijwilligers Bedankt!:
Als elke vrijwilliger een ster kreeg werd het nooit meer donker! Afgelopen zondagmorgen hebben we een A4 uitgereikt bij de Nieuwsbrief met bovenstaand tekst. Alle vrijwilligers die het afgelopen jaar hun steentje op wat voor wijze dan ook bijgedragen hebben, willen we hartelijk danken. Of het nu een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of eenmalige activiteit is geweest, u/jij bent voor ons een ster. Hartelijk dank voor je / uw inzet. De Kerkrentmeesters

Van de kerkrentmeesters:
Wilt u overwegen om voor dit jaar nog een ( Extra ) vrijwillige bijdrage over te maken aan de kerk, er zit nog een flink gat tussen de uitgaven en de ontvangsten. Als u nog geen vrijwillige bijdrage hebt overgemaakt, vragen we u om dat deze maand nog te doen. Denkt u ook aan uw toezegging voor de nieuwe Rank? We vertrouwen erop dat het met uw steun weer goed zal komen.

Busjes kerkradio:
Bent u ,als luisteraar van de kerkradio, in het bezit van een busje  dan komen we tussen nu en twee weken bij u langs om hem om te ruilen. Groeten Petra, Sjaak en Gerard

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer J. Sterrenburg zal op vrijdagavond 29 december a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.  

Gebedskring:
Dinsdagavond 2 januari a.s. bent u en jij weer van harte welkom in de kerk, aanvang 20.15 uur.  

Oud Papier:
Vrijdag 5 januari a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald.  Aan de beurt zijn: Johan de Groot, Gerard Kemkes, Henk Kersbergen, Jan Meerkerk, Gerwold Verspui, Boaz Freeke, Jan Willem den Uil, Lennard Korevaar & Adriaan van Houwelingen. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Boekwinkeltje:
Zaterdag 6 januari 2018 is het tweedehands boekwinkeltje open van 10.30-15.30 uur.   

Vrouwenvereniging ’Lydia’:
De eerste bijeenkomst van de vrouwenvereniging in het nieuwe jaar is op woensdagmorgen 10 januari a.s., aanvang 09.45 uur in zaal 4 van ‘De Rank’.   

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De leden van de mannenvereniging komen op woensdagavond 10 januari a.s. bij elkaar in zaal 4 van ‘De Rank’. De heer W. Kwakernaak zal deze avond de inleiding verzorgen ( Amos 6: 1-14).

Interkerkelijk koor “Aqua Viva”:
In het nieuwe jaar 2018 beginnen we met het houden van een openavond waarbij nieuwe koorleden hartelijk welkom zijn. Op 10 januari 2018 beginnen we om 20.00 uur met koffie/thee met wat lekkers. Later op de avond gaan we heerlijk zingen met elkaar o.l.v. onze dirigent Martin Klop. Nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. Onze repetities worden gehouden in ‘De Rank’ Dorpsstraat 57 te Giessenburg. De normale repetitietijden zijn op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. Meer info: www.aquavivagiessenburg.nl

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 22 december & 12 januari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet is € 20,00 ontvangen. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 8 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 24/12 1. Diaconie, 2. Kerk; 25/12 v.m. 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen, n.m. Zondagsschool; 31/12 v.m. 1. Diaconie, 2. Kerk, n.m. 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 24/12 J.O. & Marije Dijkgraaf; 25/12 1e dienst Willemieke Goosens & Martine Bood, 2e dienst Nelleke Visser & Cateline Snoek; 31/12 Annelies Klop & Marije de Leeuw; 1/1 Mirthe van Houwelingen & Annemarie de Kuiper; 7/1 Lotte van Genderen & Marjanne de Hoop; 14/1 Margreet Kwakernaak & Anne-Marie Meerkerk
  3. Crèche 2-3 jaar: 24/12 Renske Donk & Margriet Kooijman; 25/12 1e dienst Corine Terlouw & Geeske Krijgsman; 2e dienst Nelleke Visser & Cateline Snoek; 31/12 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen; 1/1 Mirthe van Houwelingen & Annemarie de Kuiper; 7/1 Teresia den Boer & Annemarie Marcus; 14/1 Marieke Kool & Angela de Wit
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 24/12 Linde van Houwelingen; 25/12 1e dienst Noa Koekkoek, 2e dienst Rachel Terlouw; 31/12 Aniek Visser; 1/1 Daphne Zaal; 7/1 Imke van Houwelingen; 14/1 Jasmijn Basters
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 24/12 Miranda Schippers, Marit Visser & Nadine in ’t Veld; 25/12 1e dienst Lisa v.d. Sande, Alieke Kemkes & Dianne de Looff, 2e dienst geen crèche; 31/12 Diana Erkelens, Hannah van Veldhuizen & Janneke Verspui; 1/1 geen crèche maar zijn welkom bij de crèche 0-3 jaar; 7/1 Christine Vink, Febe Troost & Margreet van Genderen; 14/1 Thea Verspuij, Daphne Zaal & Tamar van Doesburg
  6. Wegbrengen bloemengroet: 24/12 Fam. Verspuij- Noordergraaf; 25/12 Fam. Tromp; 31/12 Fam. Stam- Prins; 1/1 Fam. Korevaar- Harrewijn; 7/1 Fam. v.d. Vlies- van Genderen; 14/1 Gerard & Marjan de Jong
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 24 december bellen naar: Fam. P. van Dijk, tel. 652443 en voor de avonddienst naar Erik Donk, tel. 06 34573542;

25 december (kerst) 1e dienst Saskia Basters, tel. 654190, 2e dienst Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar: Arie den Boer, tel. 651673;

31 december kunt u bellen naar: Jan v.d. Vlist, tel. 652796;

1 januari (ochtenddienst) naar Dianne Beemsterboer, tel. 651828

7 januari naar Bas de Jong, tel. 651522

  1. Gastvrouw/heer: 24/12 v.m. Marleen van Houwelingen & Wilma Troost, 25/12 (1e dienst) Dianne de Looff & Adriaan van Houwelingen, (2e dienst) Hidde & Bartje de Boer; 31/12 v.m. Betty van Oenen & Annemarie Verspuij, n.m. Joost Dijkgraaf & Patrick Marcus; 1/1 v.m. Tineke Vollmüller & Arie van Houwelingen; 7/1 v.m. Jeannet van Bruchem, Leo Timmer & Hanneke Hakkesteegt, n.m. Theo Terlouw & Pim Vollmüller; 14/1 v.m. Dinella Visser & Siebold Freeke, n.m. Annemarie den Uil & Arie van Houwelingen

 

WIJK OOST

Overleden:
Woensdag 13 december, overleed dhr. Gerrit Jan Donk (Doetseweg 6B, 3381 KG). De nacht daarvoor was hij gevallen en is hij opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Daar konden ze niets bijzonders ontdekken en alles leek de goede kant op te gaan. Het was, mede daardoor, een schok toen hij ’s avonds onverwachts overleed. Dhr. Donk is 87 jaar oud mogen worden. Vele jaren woonde hij samen met zijn vrouw aan de Muisbroekseweg 24. De laatste jaren woonden zij aan de Doetseweg. Boven de rouwkaart staat: “Zalig hij, die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft” (Ps 146 berijmd). Deze tekst stond centraal in de dankdienst voor zijn leven die donderdagmiddag 21 december, om 13.30 uur in de Hervormde Kerk te Giessenburg is gehouden. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden aan de C.M. van Houwelingweg. Laten we bidden om Gods troost en kracht voor zijn vrouw die nu, na een huwelijk van meer dan 61 jaar, alleen verder moet. We wensen ook zijn kinderen en klein- en achterkleinkinderen Gods zegen en troost toe.

Tenslotte:
Komende zondagmorgen lezen we het vervolg van de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth. Na de woorden van Elizabeth zingt Maria een lofzang: Lucas 1 : 46-56. In de kerstnachtdienst hoop ik te preken over Lucas 2: 8-19 en Johannes 1:14-18.

Namens ons hele gezin, hartelijk dank voor de mooie kaarten, goede wensen en blijken van meeleven die we van u hebben ontvangen. We wensen u allen gezegende kerstdagen en een gezegend 2018. Opnieuw is bijna een jaar voorbij. Dat betekent ook dat we een jaar dichter bij de tweede komst van Jezus Christus zijn gekomen. Bij zijn eerste komst is Hij zelf mens geworden om ons te redden. Bij zijn tweede komst zal alles weer worden zoals alles bedoeld is. In de tussentijd kunnen wij met Hem veilig het nieuwe jaar in. Gods zegen toegewenst en hartelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Familie J. Kaai (Neerpolderseweg 72B -38, 3381 JT) hoopt op 28 december te vieren dat zij 45 jaar getrouwd zijn. De hartelijke felicitaties voor jullie en jullie kinderen en kleinkinderen en Gods zegen gewenst

Op 29 december hoopt familie. G. Korevaar (Neerpolderseweg 33a, 3381 JP) het 45-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we u samen met kinderen en kleinkinderen feliciteren met dit heugelijke jubileum en ons gebed is dat de Heere u nabij wil zijn en zegen.

Uit de pastorie:
Deze week was er de eerste voorbereiding voor de Kerk-School-Gezinsdienst. Nu is dit pas op de laatste zondag van januari, maar voorafgaand moet er nog van alles gebeuren. Zoals oefenen en dit kan mooi tijdens de kerstdagen. Het thema is namelijk “Zing!”. Zowel op de vierde adventszondag als tijdens de kerstdiensten kunnen we dit volop oefenen. Het zijn de engelen die ons voorzingen met het ‘Ere zij God’. Gezegende kerstdagen gewenst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag