Zondag 25 februari 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

Zondag 4 maart 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten: Komende zondag is het de derde zondag van de lijdenstijd. Voor wie rekent met de veertigen dagen tijd is het de tweede zondag. Dit laatste is gebruikelijk in de Rooms Katholieke kerk en wordt steeds meer overgenomen door protestantse kerken die van oudsher reken met zeven lijdenszondagen. In ieder geval gaan we als broeders en zusters in het geloof op weg naar de stille week van Goede Vrijdag die uitloopt op Pasen.

Verkiezing ambtsdragers:
Afgelopen woensdagavond 14 februari is de stemmingsvergadering gehouden in de
kerk. De kerkenraad is erg dankbaar voor de grote opkomst! Er waren ruim 170 gemeenteleden aanwezig.
Tijdens de opening van de avond is ook uitgelegd dat dit geen stemming is zoals we bijvoorbeeld in de politiek
kennen. Integendeel, we komen als gemeente bij elkaar om onder leiding van de Heilige Geest naar Gods wil te
zoeken. Hieronder volgen per vacature de gekozen broeders:

 • Vacature ouderling voorzitter: Bas van Genderen
 • Vacature ouderling ouderen Arie de Bruijn: Peter den Dikken
 • Vacature ouderling Arie de Jong: Jan-Kees van Wijnen
 • Vacature ouderling Wout Kwakernaak: Arie Stam
 • Vacature ouderling Wilco Venis: Gert den Toom
 • Vacature ouderling Gerwold Verspui: Sjaak Faro
 • Vacature diaken Herold Kool: Anne Bron
 • Vacature diaken Arjan de Looff: Joost Dijkgraaf
 • Vacature ouderling kerkrentmeester Teus Dijksman: Otto van Oenen
 • Vacature ouderling kerkrentmeester Ton van Houwelingen: Martijn Donk

De broeders hebben hun verkiezing in beraad en zijn gevraagd om uiterlijk woensdag 21 februari kenbaar te
maken of ze de verkiezing kunnen aanvaarden. De beslissingen zullen dus al gemaakt zijn als deze Zaaier in
uw brievenbus valt.
Laten we bidden om voor de broeders dat zij de juiste beslissing mogen nemen onder Gods leiding en dat zij
rust mogen ervaren op hun besluit.

Diaconiecollecte:
De opbrengst is deze week bestemd voor de stichting Exodus. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. Daarnaast biedt Exodus begeleiding aan de familieleden van gedetineerden. Meer informatie over het werk van Exodus kunt u vinden op www.exodus.nl. Binnen de Exodus-nazorggroep Drechtsteden zijn diverse gemeenteleden actief. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Vakantie:
Tijdens de voorjaarsvakantie is ds. J. Holtslag afwezig. Bij zaken van pastorale aard kunt u contact opnemen met de wijkouderling of met ds. M. Dubbelman.

Kerkschoonmaak:
Het is ruim 2 jaar geleden dat we de kerk een goede schoonmaakbeurt hebben gegeven. In die tussentijd is er veel gedaan waar we toch wel wat stof van hebben ondervonden: Nieuwe geluidsinstallatie, beeldschermen, beeldverbinding d.m.v. camera’s. En vrij recent nog de verwarmingsperikelen waarbij flink gehakt en geboord is!

Kortom, het is weer tijd om de kerk te laten blinken. Maandag 19 maart en dinsdag 20 maart willen we deze klus gaan klaren onder leiding van Wim en Hennie in ’t Veld. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig, want vele handen maken licht werk. We beginnen om 08.30 uur. Aansluiten in de loop van de dag mag ook.

Koffie, thee, soep, broodjes en gezelligheid. Mogen we op u rekenen?

De Kerkrentmeesters

Kampvuuravond –
De eerstvolgende kampvuuravond zal gehouden worden op zaterdagavond 7 april. In een ander bericht was 10 maart aangegeven, maar dit wordt 7 april! Pas het dus aan in je agenda. De spreker is nog wel dezelfde, namelijk: Arthur Scheffer. Hij is bekend als spreker en routeleider van de Karakterweekenden van De 4e Musketier. Deze avond is er weer één voor alle mannen. Details en thema volgen tzt. Wees welkom! Locatie: Camping Slingeland, Slingelandseweg 19, 3381 KZ Giessenburg.

Talentenveiling:
Let op! Uiterste inleverdatum kavels 12 maart. Naast het veilen van talenten hopen we vooral op een gezellige avond met elkaar als gemeente. Tipje van de sluier over de (pauze) activiteit; Leer de bijbel uit je hoofd, ken alle gemeenteleden en vergaar maximaal aan algemene kennis.

Verkoop tweedehands boeken:
Zaterdag 3 maart is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. Belangstellenden zijn ook iedere vrijdag welkom van 13.00-20.00 uur om te komen snuffelen tussen de tweedehands boeken.

Bus EO-jongerendag:
Op zaterdag 26 mei 2018 vindt weer de EO-Jongerendag plaats in het Gelredome in Arnhem. Het thema van deze dag is: WALK ON WATER. En met onder anderen Matt Redman en For King and Country belooft het een mooi feest te worden!

Net als de afgelopen jaren zal er weer een bus vertrekken vanuit Giessenburg. Wil je met de bus mee, dan moet je je opgeven! Dat kan als volgt: 1) Stuur een mail naar: jeugdwerkgiessenburg@gmail.com 2) Vermeld je naam / namen en daarbij behorende mailadres(sen). 3) Vermeld ook je mobiele telefoonnummer!

Heenreis: zaterdag 26 mei om 10:00 uur vanaf het Tilplein, Giessenburg. Terugreis: vanuit Arnhem ’s avonds na afloop om 22:00 uur. Kosten: € 15,- p.p. voor een retourtje. Contant betalen voor het instappen! LET OP: je kaartje voor de EOJD / stadion moet je zelf regelen!!! Dat kan via beam.eo.nl/eo-jongerendag

Gebedskring:
Dinsdagavond 27 februari a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.        

Oud Papier:
Op vrijdagavond 2 maart wordt uw oud papier weer opgehaald. Aan de beurt zijn: Henk van Wijk, Johan de Groot, Gerard Kemkes, Emiel Bos, Gijs van Veldhuizen, Simon Jeninga, Rik van Genderen, Daan v.d. Sande & Jan van Wijgerden. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Koffiedrinken na de morgendienst:
Zondagmorgen 4 maart bent u en jij weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Voor koffie e.d. zullen Corrie van Geffen, Hannie Prins, Elly & Henk Verspuij zorgen.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
De leden van de vrouwenvereniging worden op woensdagmorgen 7 maart a.s. weer verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De leden van de mannenvereniging worden op woensdagavond 7 maart a.s. in zaal 4 van ‘De Rank’ verwacht. De inleiding zal de heer Pl. Meerkerk verzorgen (Amos 9: 1-15).

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 9 & 23 maart van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
De collecte in de huwelijksdienst van Gerard Bouter en Renate Slappendel heeft het mooie bedrag van €142,65 opgebracht. Via ds. J. Holtslag is €20,00 ontvangen Allen hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 5 maart a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

 

Komende dienst(en):

 1. Collecten: 25/2 1. Diaconie: Stichting Exodus, 2. Kerk; 4/3 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Voorjaarszendingscollecte
 2. Crèche 0-1 jaar: 25/2 Annemarie Marcus & Linda de Bruin; 4/3 Monica Rietveld & Erica Stam, 11/3 J.O. & Linda de Bruin
 3. Crèche 2-3 jaar: 25/2 Martine Bood & J.O.; 4/3 Marjanne de Hoop & Mirthe van Houwelingen; 11/3 Annemarie de Kuiper & Corine Terlouw
 4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 25/2 Rachel Terlouw; 4/3 Aniek Visser; 11/3 Daphne Zaal
 5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 25/2 Tamar van Doesburg, Alieke Kemkes & Jennina Zwijnenburg; 4/3 Teresia den Boer, Hannah van Veldhuizen & Annemarie Marcus; 11/3 Maureen van Pelt, Esther de Kuiper & Anne-Marie Meerkerk
 6. Wegbrengen bloemengroet: 25/2 Fam. Kwakernaak- Kwakernaak; 4/3 Fam. Romeijn; 11/3 Fam. Visser
 7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 25 februari bellen naar: Fam. Koppelaar, tel. 651996 en voor de avonddienst naar: Erik Donk, tel. 06 34573542 en op zondag 4 maart kunt u bellen naar: Arie den Boer, tel: 651673
 8. Gastvrouw/heer: 25/2 v.m. Wilma Troost & Gerwold Verspui, n.m. Hanneke Hakkesteegt & Patrick Marcus; 4/3 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Theo Terlouw & Marieke Stam; 11/3 v.m. Jeanet van Bruchem & Dinella Visser, n.m. Betty van Oenen & Tineke Vollmüller

 

 

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: Maandag, 12 februari, is Jedidja van Zuthem (van Marlotstraat 40, 3381CE) geopereerd in het Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam. Het herstel ging minder voorspoedig dan gehoopt en daardoor is ze langer in het ziekenhuis gebleven. We hopen dat ze thuis is op het moment dat u dit leest. Het verdere herstel zal nog zeker 8 tot 10 weken gaan duren. We wensen haar en het gezin van Zuthem Gods zegen en kracht toe.

Meeleven: Een jaar geleden werden er bij Wim Muis (Peursumseweg 22, 3381 KW) op meerdere plekken uitzaaiingen vastgesteld. Hij heeft vervolgens meerdere behandelingen ondergaan om te proberen de ziekte tot stilstand te brengen. Onlangs is hij weer uitgebreid onderzocht en vorige week kreeg hij te horen dat zijn gezondheidssituatie, sinds de behandelingen, nog steeds stabiel is. Als gemeente zijn we, samen met Wim en Anneke, hier dankbaar voor. We wensen hen Gods zegen en kracht toe.

Tenslotte, komende zondagmorgen hoop ik te preken over Johannes 15:1-7. In dit laatste gesprek voor Zijn lijden heeft Jezus het met zijn discipelen over de Ware wijnstok en de ranken.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Op 25 februari hopen Siebold en Marianne Freeke hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. Met hen zijn we de Heere dankbaar dat zij samen in geloof door het leven mogen gaan. Van harte willen we jullie en ook Boaz, Micha en Sifra feliciteren met dit jubileum en wensen we jullie Gods zegen toe.

Meeleven: De zieken thuis en in de zorgcentra wensen we Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie: Na de voorjaarsvakantie gaan we verder met het lezen uit Lukas en de daarbij behorende Oudtestamentische Schriftgedeelte. Deze keer over de tempelreiniging. We lezen Lukas 19:45-48 en Jeremia 7:1-15.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag