Kerkdiensten

Zondag 7 mei 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met ‘De Rank’)
18.30 uur: ds. J. Holtslag, jeugddienst

Vrijdag 12 mei 2017
15.30 uur: Ds. M. Dubbelman, Huwelijksinzegening van Aart van der Linden & Jacoline de Kuiper

Doopdienst
Zondagochtend hopen we Bente Kwakernaak te dopen. Bente is de dochter van Stephan en Margreet Kwakernaak (Van Marlotstraat 29, 3381CD). Er zal beeldverbinding met de Rank zijn. Laten we bidden om Gods zegen voor de dopeling, haar broers Ward en Vince en de doopouders.

Jeugddienst
Zondagavond is er een jeugddienst met als thema: ‘God maakt vrij’. Misschien vraag jij je af of dit nodig is. We leven niet in oorlog en kennen geen slavernij. Waar zou God mij vrij van moeten maken. Maar wat betekent dat eigenlijk vrij zijn en ben je werkelijk vrij? Wees welkom om 18:30 uur.

Mededelingen

Toer voor het goede doel
Op 10 juni organiseert de IZB een fiets en wielertocht ten bate van missionaire initiatieven in Zuid-Holland. In het bijzonder voor Geloven in Spangen (Rotterdam), Leven in Laak (Den Haag) en Perron 61 (Zoetermeer) Door mee te doen met de tocht van 60 of 150 km en u te laten sponsoren of door een deelnemer te sponsoren kunt u betrokken zijn. Op www.toervoorhetgoededoel.nl staat meer informatie en is inschrijven mogelijk. Meer via /toer-voor-het-goede-doel-2017

Gebedskring
Op dinsdagavond 9 mei a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’
Alle leden worden op woensdagmorgen 10 mei a.s. verwacht in ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur voor de tweewekelijkse bijeenkomst.

Verantwoording
Via ds. J. Holtslag € 10,00 en € 20,00 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop
Vrijdag 12 & 26 mei van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie
Graag uiterlijk maandag 8 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Reservering ‘De Rank’
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl  of tel. 651069.

Afkondigingen
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 7/5 1. Diaconie, 2. Kerk. 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 7/5 Monica Rietveld & Erica Stam; 14/5 Willemieke Goosens & Annemieke Aalbers
  3. Crèche 2-3 jaar: 7/5 Marieke Kool & Jennina Zwijnenburg;14/5 Marjanne de Hoop & Mirthe van Houwelingen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 7/5 Daphne Zaal; 14/5 Imke van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 7/5 Dianne de Looff, Aniek Visser & Teresia den Boer; 14/5 Janneke Verspui, Alike Kemkes & Maartje van Druten
  6. Wegbrengen bloemengroet: 7/5 Jannie & Arie de Jong; 14/5 Fam. Timmermans
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 7 mei bellen naar Saskia Basters, tel. 654190
  8. Gastvrouw/heer: 7/5 v.m. Tineke Vollmüller, Yvonne Muilwijk & Dianne de Looff, n.m. Jeugddienstcommissie; 14/5 v.m. Frida Bogerd & Adriaan van Houwelingen, n.m. Joost Dijkgraaf & Miranda Schippers

 

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven: Mw. T. de Groot – Advokaat (Muisbroekseweg 41, 3381 KM) is vanwege benauwdheidsklachten opgenomen geweest in het ziekenhuis en mocht na een aantal dagen weer thuiskomen. We wensen haar Gods nabijheid en zegen toe.

Geboren: Bij Wilco en Charlotte Venis (Burgemeester van der Bruggelaan 8, 3381 AC) is op maandag 24 april een zoon geboren; Jonathan Pieter Christiaan. De ouders en zus Johanna willen we van harte gelukwensen met de geboorte van Jonathan en ons gebed is dat hij tot eer van God en tot zegen van mensen mag opgroeien. Van harte Gods zegen gewenst bij de (geloofs)opvoeding.

Uit de pastorie: Zowel door de toespraak bij dodenherdenking, als door de jeugddienst werd ik deze week bepaald bij Galaten 5 vers 13 – Want u bent tot vrijheid geroepen. Een bijzondere tekst die ons herinnert aan wat het de Heere Jezus gekost heeft zodat wij geestelijk vrij kunnen zijn door het geloof in Hem. Bij het avondmaal mogen wij Zijn dood gedenken en iedere eerste dag van de week herinnert ons aan Zijn opstanding uit de dood. Jezus leeft, en door genade wij met Hem.

Met een hartelijke groet, mede namens ds. M. Dubbelman, ds. J. Holtslag