Zondag 8 april 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige Doop
18.30 uur: ds. J. Holtslag, jeugddienst

Doopdienst:
Zondagochtend hopen we Jari van der Meijden te dopen. Hij is de zoon van Peter en Colinde van der Meijden-de Groot (Clevestraat 25, 3371 HT Hardinxveld-Giessendam). Laten we bidden om Gods zegen voor de dopeling en zijn ouders.

Koffiedrinken na de morgendienst:
Na de dienst staat koffie, thee en fris gereed in ‘De Rank’. Hiervoor zullen Renske Donk, Jacoline van Wijgerden, Zwannie Kortlever en Ken de Koning zorgen. Van harte welkom.

Gebedskring:
Dinsdagavond 10 april a.s. bent u en jij van harte welkom bij de gebedsgroep. Deze avond zal in de kerk worden gehouden, aanvang 20.15 uur.

Jeugddienst:
Zondagavond is het thema van de jeugddienst ‘Mind the gap’. Deze uitdrukking hoor je in de metro van Londen en wijst op het gevaar van de kloof tussen de metro en het perron. Wij willen ons richten op de kloof tussen de zondag en de maandag. Hierbij ook de kloof tussen het wel willen dat iemand tot geloof komt, maar de kloof om over het geloof te praten. Wees welkom

Verkiezing ambtsdragers:
De kerkenraad is dankbaar dat de volgende broeders hun verkiezing hebben kunnen aanvaarden: Adriaan de Kuiper jr. (ouderling Wilco Venis), Jan van Wijngaarden (ouderling ouderen Arie de Bruijn) en Gerard de Jong (ouderling-KRM Ton van Houwelingen).

De broeders Govert Verspuij (ouderling Arie de Jong), Wout de Bruin (ouderling Wout Kwakernaak), Johan Bood (diaken Herold Kool) en Enrico van Tuijl (ouderling-KRM Teus Dijksman) hebben hun verkiezing helaas niet kunnen aanvaarden.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van mei zullen voor de 4 resterende vacatures nieuwe dubbeltallen opgesteld worden.

Kampvuuravond:
Zaterdag 7 april om 20:00 uur op Camping Slingeland, Slingelandseweg 19. Het thema is aan de hand van Galaten 2: “Een leven vol mogelijkheden”. Wees welkom.

Vrouwenbijbelstudie:
Dinsdagmorgen 10 april is onze Afsluitmorgen. Na een paar mooie Bijbelstudies, m.b.v. het boekje ‘In gesprek’, gaan we die morgen op een andere manier in gesprek. Een spreekster komt vertellen over het ‘Holy Land Institute for the Deaf’. Een vriend van Tonny en Victor van Heusden, zij woonden voorheen in De Spil, geeft leiding aan dit HLID. Het is een christelijk instituut in Salt, Jordanië. Het ondersteunt dove, hardhorende, doofblinde en andere kinderen met een beperking in het Midden-Oosten. Het helpt de kinderen een volwaardige plaats in hun familie en leefgemeenschap in te nemen en hun unieke en waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Samen met Tonny wil zij graag meer bekendheid geven aan dit instituut. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom in zaal 1 van De Rank. Vanaf 09.00 uur ontvangen wij u en jou met koffie of thee en is er gelegenheid om kaarten te schrijven. Er zal een boekentafel aanwezig zijn. Het programma begint om 09.15 uur.

Opbrengst sparen catechisatie:
Het afgelopen seizoen hebben de jongeren van de mentorcatechisatie (13-18 jaar) elke week gespaard voor een goed doel. Dit jaar was het geld bestemd voor het bouwen van klaslokalen voor kinderen in Uganda via een project van Compassion. Het was bijzonder dat onze mentor Theo Terlouw, zijn vrouw Corine en zijn dochter Rachel (catechisant) naar Uganda zijn gereisd en ter plekke hebben meegeholpen aan het bouwen van deze klaslokalen. De laatste catechisatielessen hebben we hier filmpjes van kunnen laten zien. We zijn blij dat zij inmiddels weer veilig thuis zijn en dat wij, namens de catechisanten, een bedrag van 550,- euro aan dit mooie project hebben kunnen schenken.

World Servants:
De actie van het verkopen van de tuinmest heeft het mooie bedrag van ca €3500 opgebracht. Kopers hartelijk dank! Er is nog tuinmest over. Mocht u interesse hebben geef uw bestelling dan door via www.geef.ws/tuinmest. Op woensdag 11 april is er een informatieavond over deze werkvakantie. Deze avond is bedoeld voor alle ouders van de deelnemers, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Het begint om 19.30 uur in de Rank. Ook zijn er nog een paar plekken beschikbaar, mocht je nog mee willen, kom dan ook naar deze avond. De volledige nieuwsbrief vindt u op de website.

Fietsen met Chadash:
Op 12 april is de informatieavond in de Rank. Martin van Oordt zal aanwezig zijn om de benodigde info te geven voor jongeren die dit jaar nog mee willen en voor allen tussen 18-70 jaar die volgend jaar in de Alpen willen fietsen en met elkaar Bijbelstudie willen houden. De avond begint om 19:45 uur.

Sing-in:
Noteert u het alvast in uw agenda? Op zondagavond 15 april is er weer een sing-in in de kerk. Alvast van harte welkom. We hopen u en jou te ontmoeten!

Kamp Bladel Spaaractie:
Vorig jaar hebben we tijdens de kampweek in Bladel erg genoten van o.a. het brood, met dank aan de vele gespaarde munten en zegels. Ook dit jaar kunt u weer meesparen voor het jongerenkamp. De volgende spaaracties helpen mee: munten van Bakkerij van de Grijn, zegels van Bakkerij ’t Stoepje en Albert Heijn koffiezegels. U kunt de munten/zegels kwijt in de daarvoor bestemde lade van de leestafel in de kerk, of in de brievenbus van Wilhelminalaan 1.

Verkoop tweedehands boeken:
Zaterdag 7 april a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. Belangstellenden zijn ook iedere vrijdag welkom van 13.00-20.00 uur om te komen snuffelen tussen de tweedehands boeken.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 13 april van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Via de avondmaalsviering thuis en in Bredero’s Hof is €34,60 ontvangen. Hiervoor hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 9 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 8/4 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 8/4 Annelies Klop & Marjanne de Hoop; 15/4 Mirthe van Houwelingen & Annemarie de Kuiper
  3. Crèche 2-3 jaar: 8/4 Annemarie Marcus & Sija Kersbergen; 15/4 Anne-Marie Meerkerk & Rachel Terlouw
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 8/4 Karen Holtslag; 15/4 Maria Dubbelman
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 8/4 Christine Vink, Daphe Zaal & Margreet van Genderen; 15/4 J.O., Julia Dubbelman & Tamar van Doesburg
  6. Wegbrengen bloemengroet: 8/4 Fam. Vollmüller; 15/4 Fam. Kemkes- Muilwijk
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 8 april bellen naar: Saskia Basters tel. 654190
  8. Gastvrouw/heer: 8/4 v.m. Adriaan van Houwelingen & Anke Buchner, n.m. Jeugddienstcommissie; 15/4 v.m. Wilma Troost & Leo Timmer, n.m. Gerwold Verspui & Miranda Schippers

 

WIJK OOST

Huwelijksjubileum:
Dhr. Vas Rietveld en mw. Bertha Rietveld-den Toom (Slingelandseweg 9, 3381 KZ) waren dinsdag, 3 april, 60 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte met dit diamanten huwelijk en we wensen hen allen Gods zegen toe.

Tenslotte:
Zondagmorgen lezen we Johannes 20: 11-18: Jezus verschijnt in de graftuin aan Maria Magdalena. Hartelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Meeleven:
Afgelopen week heeft Tony Prins (Wilhelminalaan 28, 331 BP) een geslaagde operatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis. Grote dankbaarheid dat de tumor verwijderd kon worden en er geen uitzaaiingen zijn aangetroffen. Wel zal hij nog een nabehandeling ondergaan. Met hem en Hannie danken we de Heere en bidden we om verdere zegen.

Uit de pastorie:
Als predikant ben je de hele week bezig met het kerkenwerk en vooral door het schrijven van de preek is er geen kloof tussen de doordeweekse dagen en de zondag. Het is een kloof die velen van u wel ervaren en waar tijdens de jeugddienst op in gegaan wordt. Ik hoop jou en u dan te ontmoeten.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag