Zondag 8 oktober 2017
09.30 uur: prop. J. Menkveld, Leiden
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, jeugddienst

Vrijdag 13 oktober 2017
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, huwelijksdienst van Tim Sterrenburg & Romy Rietveld

Jeugddienst 8 oktober:
Steeds minder mensen in Nederland geloven in een persoonlijk God. Geloven wordt daardoor minder vanzelfsprekend en vaak wordt gevraagd: waarom zou je eigenlijk geloven? In de jeugddienst zullen we nadenken over deze vraag. Jongeren uit de eigen gemeente zullen de muzikale medewerking verzorgen. Daarnaast zal er teruggekeken worden op het startweekend dat vorige week heeft plaatsgevonden. Iedereen is van harte welkom!

Gedoopt:
Afgelopen zondagmorgen is Esmee van Oenen gedoopt. Zij is de dochter van Jaap en Lianne van Oenen (Peursumseweg 6, 3381 KT). We wensen hen allen Gods zegen toe. De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 5 november. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Catechisatie:
Vorige week zijn de catechisaties weer begonnen. De brugklascatechisatie is op maandag (18:30 uur tot 19:15 uur). De catechisatie voor de jongeren uit de 2e klas van de middelbare school zijn op maandagavond of dinsdagavond (19:30 uur tot 20:30 uur). We missen nog een aantal jongeren. Je bent van harte welkom.

Belijdeniscatechese:
Zondagavond 8 oktober willen we bij elkaar komen in zaal 4 van de Rank. Voor wie de eerste keer niet kon of nog twijfelde, laat er nu geen aarzeling zijn. Schuif aan na de avonddienst.

Vrouwenbijbelstudie:
‘Dan zullen zij weten, dat Ik de Heere ben.’ Zo eindigt Ezechiël 36. Het is een regel die we telkens tegenkomen bij de profeet. God staat centraal, Zijn naam staat centraal, het gaat om Zijn eer. Na een mooie en drukbezochte startmorgen mogen we nu zelf aan de slag. Vanaf 09.00 uur verwelkomen we iedereen op dinsdag 10 of donderdag 12 oktober in zaal 5 van De Rank. Zoals gewoonlijk weer met koffie, thee en wat lekkers. Een kwartiertje later beginnen we met de studie. Informatieblaadjes, met o.a. de datums van onze Bijbelstudie-ochtenden, zijn te vinden op de leestafel in de kerk.

Gebedskring:
De gebedskring komt op dinsdagavond 10 oktober bijeen in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdag 11 oktober a.s. komen de leden van de vrouwenvereniging weer bij elkaar in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Verkoopdag Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Zaterdag 4 november a.s. is de jaarlijkse verkoopdag van vrouwenvereniging ‘Lydia’ in  ‘De Rank’. De verkoop begint op 09.00 uur. Zoals elk jaar is er weer mooi handwerk waaronder sokken, borduurwerk en cadeau artikelen te koop. Ook zijn koffie/thee, wafels, pannenkoeken en soep met een broodje verkrijgbaar. Voor de kinderen is er de grabbelton en sjoelen voor groot en klein. Om 14.00 uur begint de opbod verkoop. Tevens is het 2e hands boekwinkeltje in ‘De Rank’ open van 09.00 tot 14.00 uur.

Woord & Daad:
Bent u in het bezit van een busje voor Woord & Daad, dan komt mevr. Van Vianen in de maand oktober bij u langs om deze leeg te maken.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 13 & 27 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de herfstvakantie op vrijdag 20 oktober a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 9 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 8/10 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 8/10 Mirthe van Houwelingen & Corine Terlouw; 15/10 Mariska Stam & Annemarie de Kuiper
  3. Crèche 2-3 jaar: 8/10 Linda de Bruin & Teresia den Boer; 15/10 Marieke Kool & Angela de Wit
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 8/10 Marit Visser; 15/10 Noa Koekkoek
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 8/10 Janneke Verspui, Aniek Visser & Anne-Marie Meerkerk; 15/10 Margreet van Genderen, Alieke Kemkes & Roos van Zuthem
  6. Wegbrengen bloemengroet: 8/10 Fam. Schep- de Jong; 15/10 Fam. de Kreij
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 8 oktober naar: Fam. P. Donk, tel. 652670
  8. Gastvrouw/heer: 8/10 v.m. Jannie de Groot & Pim Vollmüller, n.m. Jeugddienstcommissie; 15/10 v.m. Jannie & Jan de Jong, n.m. Marieke Stam & Leo Timmer

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis: Donderdag 28 september heeft mw. H.H. in ’t Veld – Stelloo (Doetseweg 32, 3381 KG) een operatie ondergaan in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat alles goed is verlopen en zij maandag 2 oktober weer thuis mocht komen. We wensen haar Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Dhr. G.A. Vonk (van Delftstraat 2, 3381 BH) moest 22 september worden opgenomen in een ziekenhuis in Zuid-Frankrijk. Maandag 2 oktober is hij met het vliegtuig vanuit Zuid-Frankrijk naar Nederland overgebracht. Na de landing is hij voorlopig overgebracht naar het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. We zijn dankbaar dat hij en zijn vrouw weer terug in Nederland zijn en dat de reis goed verlopen is. We bidden om genezing en Gods zegen voor hem.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Kracht en sterkte wensen we iedereen toe, wanneer er ziekte, zorgen of andere problemen het levenspad kruisen.

Uit de pastorie:
U zult gezien hebben dat de pastorie geschilderd is. Wie er oog voor heeft, die zal gemerkt hebben, dat de kleur groen anders is. Het is hetzelfde groen geworden, dat ook op de kerk terug te vinden is. Het geeft de verbondenheid weer tussen kerk en pastorie. Een verbondenheid die we hopelijk ook als gemeente telkens weer met elkaar ervaren.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag