Zondag 10 juni 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Riemersma, Sliedrecht

Bij de diensten: Komende zondag maken we een begin met de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 17 juni. We lezen Handelingen 21:17-40. Na afloop van beide diensten kunt u weer een dagboekje mee nemen ter voorbereiding. Ook is er op maandag 11 juni een avond in de Rank waar we met elkaar het avondmaalsformulier willen doornemen. De avond begint om 20.00 uur. Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op maandag 11 juni van 19:00 tot 19:30 uur in de pastorie aan de Kerkweg.

Gedoopt: Afgelopen zondagmorgen is Eline van Oenen gedoopt. Zij is de dochter van Robert en Corine van Oenen (van Brederodestraat 2, 3381 BC). We wensen hen allen Gods zegen toe.

De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 1 juli. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Studiedagen: Op 18 en 19 juni zal ds. Holtslag vanuit de landelijke kerk twee studiedagen volgen in Doorn en daarmee afwezig zijn. Ook zal er enig voorwerk zijn en verwerking achteraf, dat tijd in beslag zal nemen. Tijdens de twee genoemde dagen kunt u met pastorale zaken terecht bij ds. Dubbelman.

Verantwoording: Via ds. J. Holtslag €50,00. Hiervoor hartelijk dank.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 11 juni a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl

of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 10/6 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk.
  2. Crèche 0-1 jaar: 10/6 Alieke Kemkes; 17/6 Willemieke Goosens & Lydia Korevaar
  3. Crèche 2-3 jaar: 10/6 Annemarie de Kuiper & Lizanne Jeninga; 17/6 Renske Donk & Rachel Terlouw
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 10/6 Karen Holtslag; 17/6 Maria Dubbelman
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 10/6 Laura Holtslag, Lidia Faro & Sem Koekkoek; 17/6 Roos van Zuthem, Marit Visser & Ruth van Veldhuizen
  6. Wegbrengen bloemengroet: 10/6 Fam. P. van Dijk; 17/6 Jannie & Arie de Jong
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 10 juni bellen naar: Jan v.d. Vlist, tel. 652796
  8. Gastvrouw/heer: 10/6 v.m. Adriaan van Houwelingen & Dianne de Looff, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk; 17/6 v.m. Gerrie & Jan van Wijngaarden, n.m. Tineke Vollmüller & Wilma Troost

WIJK OOST

Meeleven: Dhr. Nico Zwijnenburg (van Marlotstraat 23, 3381 CD) werd 16 mei geopereerd en vorige week kreeg hij de uitslag van de operatie: voor de zekerheid is het nodig dat er een vervolgbehandeling komt. Hij is afgelopen woensdag begonnen met immuuntherapie en dit zal in totaal 6 weken duren. Na deze behandeling wordt opnieuw onderzocht of alle mogelijke kwaadaardig cellen weg zijn. Laten we bidden om Gods zegen over de behandeling.

Tenslotte, Gods zegen toegewenst aan hen die ziek zijn, zich eenzaam voelen, of verdriet hebben. Hartelijke groeten, M. Dubbelman

 WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Op maandag 11 juni hopen Dick en Carola van Pelt (Bovenkerkseweg 6, 3381 KB) het 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we jullie en jullie kinderen feliciteren met deze heugelijke gebeurtenis en wensen we jullie Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie: Het afgelopen weekend is er veel gefietst. Allereerst vrijdag tijdens de nacht van gebed. Samen met Nieuwpoort en allereerst door de regen daarnaartoe. De dag erna was er de Toer voor het goede doel en zondags mocht ik voorgaan in Goudriaan. Daar in de consistorie gesproken over het werk van de IZB, onder andere naar aanleiding van een praatje in de dienst over het Dabarwerk. Maar ook gesproken over de nacht van gebed. Wat is het goed om in de regio elkaar te ontmoeten en te bidden voor mensen elders. Bijvoorbeeld in Noord-Korea of in China, maar ook voor mensen op camping de Put of voor hen die betrokken zijn bij de pioniersplekken van de IZB. Onder andere is er zaterdag gefietst voor de gebedsposten in Vathorst (Amersfoort). Dit vanuit het besef dat het gebed een machtig wapen is. Bid u mee? Mag gerust op de fiets, maar dan wel de ogen open.

Een hartelijke groet, ds. J. Holtslag