Zondag 13 juni:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, belijdenisdienst
18.30 uur: prop. J. Menkveld, Dordrecht, voorbereiding viering Heilig Avondmaal

Zaterdag 19 juni:
13.30 uur: ds. M. Dubbelman, huwelijksdienst van Mathijs van Beuzekom & Chantal Huisman

Belijdenisdienst:
We zijn dankbaar voor de broeders en zusters die komende zondag belijdenis hopen te gaan doen: Christy Dubbelman (Heul 34, 3381 DC), Eline Dijksman (Torenweg 4, 3381 LJ, Giessen-Oudekerk), Lidia Faro (Wilhelminalaan 44, 3381BP), Jelle Klijn (Neerpolderseweg 100, 3381 JV), Thomas de Lange (Bogerd 14, 3381 DA), Celeste Muilwijk (Wetering 14, 3381 DL), John Niewold (Doetseweg 54, 3381 KG), Hannah Trouwborst (Groeneweg 18, 4223 ME Hoornaar). De schriftlezing is 2 Timoteüs 1: 1-10. Laten we bidden voor de aankomende nieuwe lidmaten en om een zegen over de dienst.

In de avonddienst zullen we ons voorbereiden op het avondmaal van volgende week.

Diaconiecollecte Bright Star Education:
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor Bright Star Education Nederland. Deze stichting streeft ernaar om kansarme kinderen Bright Stars (heldere sterren) te laten worden in de samenleving en zet zich in voor kansarme kinderen uit de sloppenwijken van Pune, een miljoenenstad in het westen van India. De organisatie wil door beter onderwijs voor deze kinderen hun kansen op een betere toekomst vergroten. Bright Star Education heeft een eigen kleuterschool waar Engels, rekenen en andere vaardigheden worden onderwezen waardoor de kansen voor deze kinderen op een baan en een beter bestaan bovengemiddeld vergroot. Bright Star Education heeft een veel bredere blik dan alleen het onderwijs voor kansarme kinderen. Ze ziet dit in een breder geheel. Meer info via: www.bsenl.nl Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie

Er is gedoopt: Afgelopen zondag is de heilige doop bediend aan Joël de Vries, zoon van Ben en Daniëlle de Vries (Nijverheidsweg 1, 3381 LM) en aan David van der Leer, zoon van Johannes en Martine van der Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN). We zijn de Heere dankbaar dat Hij Zijn verbond wil sluiten met mensen en bidden om Zijn zegen voor de opvoeding van de kinderen en jongeren van de gemeente.

Viering Heilig Avondmaal op 20 juni: Op zondag 20 juni hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. We houden ’s morgens en ’s avonds de vieringen in de kerk en in De Rank. Daarbij zullen we, na aanmelding, zoveel als mogelijk deelnemers uitnodigen. Indien nodig kan er op zondagmiddag nog een extra (korte) viering worden gehouden. Uiteraard nemen we de coronaregels in acht. Het brood en de wijn wordt op de eigen zitplaats gebruikt. Alle belijdende leden die willen deelnemen kunnen zich opgeven via het opgavenformulier, tot uiterlijk maandag 14 juni. N.B. Tenminste vier mogelijkheden invullen. Een beschrijving van de opzet en de gegevens voor het digitaal aanmelden zijn op de site te vinden. Zie aanmeldingsformulier. Er liggen ook losse exemplaren bij de lectuurtafel in kerk en de Rank. Mogelijk kan er, waar nodig, hulp worden gegeven bij de aanmelding. Anders kan nog contact worden opgenomen met diaken E. Donk via 06-34573542 (tussen 19.00 en 21.00 uur). Rondom 17 juni krijgt ieder bericht van indeling.

Censura Morum: Eventuele vragen/zorgpunten rondom de komende avondmaalsviering kunt u bespreken op maandag 14 juni van 19:00-19:30 uur in de pastorie aan de Heul 34.

Kleurrijk (in meerdere opzichten): Fijn dat al zo veel gemeenteleden de nieuwe liedbundel ‘Kleurrijk’ hebben aangeschaft. Het is een gezellige boel in de Rank op de momenten dat de bundel daar aangeschaft kan worden. Gelukkig is het inmiddels weer mogelijk om elkaar daar gewoon weer eens in levende lijve te ontmoeten. Van de mogelijkheid om de bundel via de website van onze gemeente te bestellen en betalen wordt ook gebruik gemaakt; de bestelling kan daarna in Zaal 1 van de Rank worden opgehaald. Kleurrijk is de bundel in meerdere opzichten! De omslag springt er al duidelijk uit, maar ook de inhoud kan veelkleurig genoemd worden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de 70 kinderliederen die erin opgenomen zijn. Van ‘klassiekers’ als “Heel gewoon, heel gewoon, niemand had het zo verwacht”, tot nieuwe(re) liederen als “Ik neem even de tijd om met U te praten”. Er is ruimte voor spijt, vergeving en nederigheid, maar ook om God uitbundig te danken en te prijzen. Een rijke verzameling – zo mag het gerust genoemd worden. Omdat er nu veel liederen in de bundel beschikbaar zijn, zal na de zomerperiode het opnemen van liederen in de nieuwsbrief afgebouwd worden. Hopelijk kunnen we in het vroege najaar weer schouder aan schouder in de kerk en de Rank zitten, en met elkaar God de eer geven die Hij verdient! De liedbundels zijn tot en met 2 juli elke vrijdagmiddag van 14:00 – 18:00 uur te koop in Zaal 1 van de Rank. De prijs per bundel is dankzij een gulle gift op het lage bedrag van € 6,50 uitgekomen. Betaling middels PIN. Van harte aanbevolen!

Datum Jongerenstartweekend 2021: Jongeren (en ouders) opgelet! Dit jaar zal het startweekend voor de jeugd (12-18 jaar) plaatsvinden in het tweede weekend van oktober. Houd dus nu alvast de data 8 tot en met 10 oktober 2021 vrij in de agenda. Wij zijn inmiddels bezig met de voorbereidingen voor weer een geweldig startweekend, op een mooie nieuwe locatie. We hebben er zin in, en hopen elkaar (en God!) daar weer te mogen ontmoeten!

Hartelijke groeten, de leiding

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 14 juni a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 13/6 1. Diaconie: Bright Star Education, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet: 13/6 Fam. van Wijgerden; 20/6 Fam. Vonk- van Dam

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 13/6 Marije Dijkgraaf & Karen Holtslag; 20/6 Margreet Muijlwijk & Hanna de Kuiper

Bijbelcrèche: 13/6 Naomi de Jong & Febe Trouwborst; 20/6 Aniek Visser

WIJK OOST

Meeleven: Dhr. Vas Rietveld (Slingelandseweg 9, 3381 KZ) is donderdag 3 juni opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Op maandag 7 juni heeft hij een operatie ondergaan en we zijn dankbaar dat dat goed verlopen is. Laten we bidden dat ingreep het beoogde effect zal hebben en hij weer naar huis zal mogen. We wensen hem en zijn vrouw Gods kracht en zegen toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: In gebed zijn we verbonden met Arie Stam (Emmalaan 21, 3381 AJ). Hij is in afwachting van een mogelijke operatie.

Uit de pastorie: Afgelopen zaterdag mocht ik twee pioniersplekken bezoeken in Groningen. De één is al dertig jaar present in de Indische buurt in Groningen. De tweede start net op in Siddeburen. Vanuit de liefde van Christus is er het verlangen om met Woord en daad aanwezig te zijn in de buurt of in het dorp om zo harten te winnen voor Jezus. Via de website van de IZB kunt u er meer over lezen. Het is de moeite waard om kennis te nemen van dit missionaire werk. Het versterkt namelijk ook het eigen geloofsleven.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag