Zondag 13 september:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
In de morgendienst maken we een begin met het lezen van het bijbelboek Job. Van hoofdstuk 1 lezen we de eerste 5 verzen.

Belijdeniscatechisatie: In oktober beginnen we met een nieuw seizoen. De avonden worden (waarschijnlijk) gehouden op zondagavond (na de avonddienst) in een grote zaal in de Rank zodat we genoeg onderlinge ruimte kunnen houden. Voor opgave of meer informatie kunt u/jij contact opnemen met ds. Dubbelman.

Van de kerkenraad:
Hoe kunnen we kerk zijn in deze coronatijd? Dat is het thema waarbij we als kerkenraad afgelopen donderdag bij hebben stilgestaan. Hoewel veel coronamaatregelen de afgelopen maanden zijn versoepeld, is het gemeenteleven nog verre van normaal. Waar kunnen we als gemeente op varen nu het winterwerk al weer bijna van start gaat? De onzekerheden en beperkingen maken het kerk-zijn niet eenvoudig. Vertrouwde vormen en gewoontes zijn weggevallen en het vraagt van ons creativiteit om in een verantwoorde vorm het winterwerk op te pakken. Gelukkig mocht die creativiteit al op velerlei vlakken in de afgelopen maanden blijken. Niet denken in wat niet meer mogelijk is, maar wat wel mogelijk is. Bijzondere diensten konden weer plaatsvinden en we mogen uitzien naar de bevestigingsdienst op 20 september en opening winterwerk op 27 september. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om het Heilig avondmaal te kunnen vieren. Er zijn nog veel praktische vragen waar we als kerkenraad mee aan de slag gaan, daarmee steeds rekening houdend met de richtlijnen die de overheid en het RIVM aangeeft en ook de PKN adviezen geeft.

Regelmatig ontvangen we vragen over het zingen in de kerk. Zoals bekend zingen we de laatste maanden in de kerk alleen het slotlied met elkaar. De overige liederen worden gezongen door de muziekgroep. Voor het zingen in de kerk heeft de PKN een rekenmethode beschikbaar gesteld om het risico te bepalen van besmettingsoverdracht. Voor ons kerkgebouw geeft deze berekening aan dat het zingen van meerdere liederen door de gehele gemeente in de dienst niet verantwoord is. We weten dat in iedere kerkelijke gemeente hier anders mee omgegaan wordt of dat er in andere gemeenten andere mogelijkheden zijn, zoals bijvoorbeeld mechanische ventilatie. Over het gebruik van de Rank bent u vorige week al geïnformeerd. Voor de crèche vanaf 4 jaar wordt gezocht naar voldoende bezetting voor de oppas. Vanaf 13 september zullen er bij de uitgangen van de kerk en in de Rank, rekjes geplaatst zijn met collectezakken of bakjes voor de bekende doelen: diaconie, kerk, zending en extra collecte. Er kan dan dus weer fysiek gedoneerd worden. We vragen u wel zoveel te doneren met collectebonnen. Maar natuurlijk kunt u op de bekende manieren digitaal blijven bijdragen. Binnenkort wordt er een extra verkoopavond gehouden voor collectebonnen. En ook de mogelijkheid om die gelijk in te leveren. Het inleveren van collectebonnen kan ook tijdens de openstelling van het Boekwinkeltje. Ook voor het komende seizoen stellen we ons vertrouwen op onze drie-enige God, die ons zeker Zijn wegen door Zijn Woord en Geest aan ons bekend zal maken.

VrouwenBijbelstudie:
Wij zijn dankbaar dat wij, zij het met enige aanpassingen, weer mogen starten met de studieochtenden. Op DV dinsdagmorgen 15 september hopen wij gezamenlijk te beginnen. Deze morgen zal in het teken staan van psalm 23: “De Heer is mijn Herder”. Misschien wel de meest gelezen psalm in moeilijke tijden. Emma Kraaijeveld hoopt bij ons te gast te zijn in “De Rank” en wil ons hier graag meer over vertellen. Wel is het i.v.m. de geldende maatregelen noodzakelijk om je op te geven. Dit kan via tel. nr. 0184 659057 of via e-mail: frida.bogerd@gmail.com

Maar…laat dit je niet weerhouden om te komen! Om 9.00 uur staat de koffie klaar en we starten om 9.15 uur. De afsluiting zal rond half 12 zijn. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd zowel leden als niet leden. De eerstvolgende studieochtenden zijn op 13 en 15 oktober. Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar de website van de kerk.

Gebedskring:
U wordt van harte uitgenodigd om dinsdag 15 september, in de kerk, met ons mee te bidden. We beginnen om 20:15 uur. Natuurlijk bidden we allen thuis ook, maar het is heel belangrijk om als gemeente samen te bidden. Voor de gemeente, ons land, de wereld en onze vervolgde broeders en zusters. Ook loven en danken we God. Hartelijk welkom.

Boekwinkeltje:
Op open monumentendag zaterdag 12 september a.s. is het tweedehands boekwinkeltje extra open van 10.30-15.30 uur. U bent van harte welkom om te zoeken tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Verder zijn we iedere vrijdag van 13.00-18.00 uur open.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan online en er is een extra collectebonnenverkoop op vrijdag 18 september van 18.30 – 20.00 in de Rank.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 14 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 13/9 1. Diaconie: Medische Zending, 2. Kerk

Kinderoppas 0-3 jaar: 13/9 Tanja Korevaar & Hanna de Kuiper; 20/9 Anne-Marie Meerkerk & Naomi de Jong

Wegbrengen bloemengroet: 13/9 Arie & Jannie de Jong; 20/9 Fam. Timmermans

WIJK OOST

Uit het ziekenhuis: De staaroperatie die mw. Teunie van Dijk (Peursumseweg 56, 3381 KX) woensdag 2 september heeft ondergaan was van tevoren uiterst spannend. We zijn daarom erg dankbaar dat de operatie zeer goed is verlopen en haar zicht sterk is verbeterd. We wensen haar en haar man Wout, Gods zegen toe.

Dinsdag 1 september moest dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) opnieuw vanwege koorts opgenomen worden in het ziekenhuis. Donderdag 3 september mocht hij weer naar huis om verder te herstellen. We wensen hem Gods zegen toe.

Tenslotte, Komende zondagavond hoop ik te preken over Kolossenzen 2: 16-23. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

In herinnering:
Vrijdag 4 september is in de leeftijd van 93 jaar overleden Hendrik Harrewijn. Hij woonde met zijn vrouw in Padaja, Claversweer 1, 3371 PR). 75 jaar hebben zij samen op mogen trekken. Hiervan waren zij meer dan 67 jaar getrouwd. Het grootste gedeelte van hun huwelijk woonden zij in Peursum. Onder andere in “Elders rust”. Voorafgaande aan het huwelijk verbleef Henk drie jaar en vier maanden in Indië. Hij vertelde er over, maar hield ook dingen voor zichzelf. Gebeurtenissen die je alleen met Indiëgangers kunt bespreken. Naar zijn Indiëvrienden verlangde hij en door het geloof in Jezus was het zijn hoop hen in het Vaderhuis weer te ontmoeten. Tegelijk begreep hij dat hij dan zijn vrouw en kinderen en klein en achterkleinkinderen moest loslaten. Het geloof was niet iets waar hij makkelijk over sprak. Liever met daden dan met woorden. Treffend zijn dan ook zijn woorden in de Kerst4ing van 2013: ““Het goed dienen van die Koning gaat ons vaak veel minder goed af”.

Donderdag 10 september vond de begrafenis plaats op de oude begraafplaats aan de Kerkweg. Voorafgaand was er een dienst van Woord en gebed in de kerk. Centraal stond Psalm 27 vers 1 en zongen we het zevende vers van de berijming van deze psalm. Het laatste vers dat tijdens zijn leven in zijn nabijheid is uitgesproken.

In de voorbede gedenken we zijn vrouw, kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Uit de pastorie:
Afgelopen dinsdag vond de jaarlijkse vergadering plaats van het kerkblad dat u nu in handen heeft of misschien wel digitaal leest. Er bestaat namelijk ook een digitaal abonnement. Wat ook bestaat is dat nieuwe abonnees het kerkblad een half jaar gratis kunnen proberen. Een idee voor een (klein)kind dat pas is getrouwd of voor de gemeenteleden die pas in ons dorp zijn komen wonen. Wijst u hen hier op? Trouwens, op de vergadering werden we er op gewezen dat ondernemers gerust mogen adverteren in de Zaaier. Inmiddels hebt u de kopij van Giessen-Nieuwkerk uit. Leest u gerust verder en vergeet daarbij de meditatie niet.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag