Zondag 14 juli

09.30 uur: ds. J.H. Menkveld

18.30 uur: ds. C. Cluistra, Capelle a/d IJssel

Zondag 21 juli

09.30 uur: ds. J.H. Menkveld

18.30 uur: ds. J.W. Menkveld, Urk, kampdienst Bladel

Bij de diensten: DV. Zondagmorgen 15 juli gaat de preek over Handelingen 5. Over het ontzag voor God. Hoe toon jij je respect voor hem, hoe bepaalt dat ook je houding naar medegelovigen?

DV. Zondagmorgen 21 juli gaat het over Handelingen 6. Het ontstaan van de eerste diaconie. Waarin we leren over de roeping die we als diaconie/kerk hebben tot dienstbaarheid en hoe dienstbaarheid en getuigen hand in hand gaan bij Stefanus.

Er is gedoopt: Zondagmorgen 7 juli werd de Heilige Doop bedient aan Loïs Hannah Meerkerk. Loïs is de dochter van Erwin Meerkerk en Iris Meerkerk – van Genderen, Drijverschuit 51, Boven-Hardinxveld (3372VA). Als tekst kreeg Loïs de woorden uit Psalm 73, vers 26 mee. Tijdens de preek ging het over de doop van de Ethiopische kamerheer. De nadruk werd gelegd op de doop als geschenk van God, zonder dat wij daar eerst om moeten vragen of iets voor zouden moeten doen.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof: De heer H. van der Meij zal op vrijdagavond 26 juli de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verjaringsfonds: Zoals al vermeld is het verjaringsfonds opgeheven. In deze laatste periode is het mooie bedrag van € 668,20 bijeengebracht. Allen die in de loop der jaren zich ingezet hebben voor het verjaringsfonds HARTELIJK DANK.

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemen is € 20 euro ontvangen, hartelijk dank.

Collectebonnenverkoop:  Elke 1e vrijdag van de maand is er collectebonnenverkoop in de Rank van 18.30 – 19.00 uur.  Bonnen zijn ook online verkrijgbaar via de website.

Kopij “Zaaier”:  In verband met de zomervakantie verschijnt de Zaaier vrijdag 26 juli voor twee weken. Graag de kopij voor de Zaaier uiterlijk maandagavond 22 juli a.s. vóór 18.00 uur mailen naar:  zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl.

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer J. Hakkesteegt,  (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-33613749).

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091.

Komende dienst(en): 

Collecten: 14 juli 1) Diaconie, voor Popup camping   2) Kerk.  

21 juli: 1) Diaconie   2) Kerk   3) Inventaris en onderhoud gebouwen.

Zendingsbussen: Deze zijn in juli en augustus is bestemd voor kerkplanting in Thailand.

Helpende handen bij collecteren: vanwege de schoolvakantie even niet.

Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst bellen. Zondag 14 juli kunt u bellen naar E. Erkelens (06-22539343) ochtenddienst en naar E. Donk (06-34573542) voor de avonddienst.

Zondag 21 juli kunt u bellen naar L. de Kreij-Vlok (06-28527440) ochtenddienst en naar J. Verspuij (06-53784406) avonddienst.

Wegbrengen Bloemengroet: 14-7: Marjorie Roverts en Rick van Genderen;  21-7: Truus en Govert Verspuij.

Gastheer/Gastvrouw:  Zondag 14 juli: ochtend: Hidde en Bartje den Boer; avond: Arnelle van de Sande en Joke de Kuiper.

Zondag 21 juli: ochtend: Frida Bogerd en Annemarie den Uil; avond: Pim en Tineke Vollmüller.

Crèche 0-3 jaar: 14-7: Margreet Kwakernaak, Willemieke Goosens, Evi Overduin en Esmee In ’t Veld.  21-7: Sija Kersbergen, Annemarie Harrewijn en Fenne den Besten.

Bijbelcrèche:  14-7: Martijn Visser en Marieke de Groot;  21-7: Alise van Genderen en Lilian van Wijnen.

WIJK OOST/WEST

In Memoriam: Erik de Graaff, (Dorpsstraat 96 (3381AH) is in de leeftijd van 62 jaar overleden. Al langere tijd had Erik veel last van zijn rug, maar als het kon, was hij in beweging, Hij heeft onder meer meegeholpen met de bouw van de Rank. Vorig jaar werd de diagnose uitgezaaide longkanker vastgesteld. Er volgde een zwaar ziekbed waarna hij uiteindelijk in de vroege morgen van 26 juni jl. overleed. Hij had aangegeven dat hij in de Rank opgebaard wilde worden. Daar was op zaterdag 29 juni gelegenheid de familie te condoleren. De uitvaard heeft in besloten kring plaats gevonden. Boven de rouwkaart stond Psalm 27, vers 7: “Hoor HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij.” Als gemeente bidden we om Gods kracht voor zijn vrouw Ingrid en voor Anouck, Robbin en Jelle nu ze zonder Erik verder moeten.

Meeleven: Maandag 1 juli is Bert den Boer, Wilhelminalaan 27 (3381BN) na een onverwacht opkomende ziekte naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft een zware week gehad en verschillende dagen met een zware koorts op de IC gelegen, inmiddels lijkt de situatie te verbeteren, maar de toestand is nog kwetsbaar. Laten we hem en zijn gezin opdragen in gebed.

Hanneke Hakkesteegt-Vollmüller, Van Marlotstraat 18 (3381CE) is afgelopen maandag geopereerd. De operatie is goed verlopen en ze kan nu het proces van herstel in. We bidden om Gods zegen over een voorspoedig herstel.

Vanuit de pastorie: Deze weken gaan er veel jongeren uit onze gemeente op reis. Niet alleen vakantie ‘voor het leuk’, maar juist ook op reis om te groeien in geloof of te delen van hun geloof. Ver weg en dichtbij. Wat mooi om te zien dat zoveel jongeren zich op deze manier toewijden aan hun geloof en in hun vrije tijd stappen zetten om daarin te groeien. Laten we bidden om gezegende en veilige kampen en groepsreizen! Hartelijke groeten, ds. J.H. Menkveld