Zondag 14 november:
09.30 uur: ds. J. Wouters, Middelburg, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J. Holtslag, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Bij de diensten:
Het Heilig Avondmaal kunnen we zondag weer vieren op de wijze waarop we het de afgelopen keren ook gevierd hebben. Inmiddels vertrouwd, maar niet zoals gehoopt en gewenst. Tegelijk doet dit niets af van de intentie en vrucht van de viering. Als gemeente gedenken we het sterven van onze Verlosser Jezus Christus in het licht van Zijn terugkomst.

Van harte wens ik u een gezegende avondmaalszondag. In de avonddienst lezen we uit Hebreeën 12:18-29.

Kerkgang:
Afgelopen week zijn we weer geconfronteerd met oplopende besmettingen, ook in Molenlanden is dit het geval. De PKN adviseert landelijk om weer zoveel mogelijk 1 ½ meter afstand te houden en bij verplaatsingen een mondkapje te dragen.

Vanuit de Covid commissie willen wij dit advies volgen en vragen daarom rekening te houden met deze adviezen. Zowel de ochtend- als avonddienst gaat voorlopig via aanmelding. Voor de komende weken betekent dit:

* Komende zondag hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Deze diensten zijn voor belijdende leden die zich aangemeld hebben. Ter verduidelijking: Er is geen uitnodiging uitgegaan via Kerktijd.nl en ook bij de avonddienst is er dus geen kerkbezoek mogelijk zonder aanmelding.

* 21 november is het Eeuwigheidszondag. In de morgendienst worden de gasten uitgenodigd van wie afgelopen jaar een geliefde ontvallen is. Dit wordt aangevuld tot 100 kerkbezoekers via de uitnodiging Kerktijd.nl

* De avonddienst op 21 november is een jeugddienst, daarbij wordt alleen de jeugd uitgenodigd om aanwezig te zijn. Dit wordt geregeld via de jeugdouderlingen.

* Vanaf 28 november worden er per dienst maximaal 100 gasten uitgenodigd via Kerktijd.nl Dit geldt zowel voor de ochtend- als avonddienst.

Diaconiecollecte De Hoop:
De diaconiecollecte van deze zondag is bestemd voor Stichting de Hoop. In 1975 voelden een aantal mensen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang genaamd: De Hoop. Inmiddels is de opvang uitgegroeid tot een centrum waar op verschillende manieren geestelijke zorg wordt geboden. Een plek waar verslaafden en mensen met psychische problemen professionele hulp krijgen om te herstellen en hun leven weer opnieuw op te bouwen. Alle medewerkers bij De Hoop werken vanuit hun christelijke visie. De giften worden besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaring-bedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de Christelijke evenementen, voorlichting en dergelijke. Meer informatie over het werk van De Hoop kunt u vinden op de website: www.dehoop.org Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Bewegingsopdracht Focusdienst:
Afgelopen zondagmorgen hebben we tijdens de Focusdienst stil mogen staan bij het thema ‘verlegenheid’. Wanneer we stilstaan bij een Focusthema in de eredienst volgt er gelijktijdig in de nieuwsbrief een ‘bewegingsopdracht’. Een opdracht waardoor u of jij in beweging komt door erover na te denken en te delen met anderen in de dagen en weken na een Focusdienst. Wij (het Focusteam) hebben u uitgedaagd om over de volgende vraag na te denken en het antwoord te delen met iemand die dat antwoord nog niet kent: “Wat is uw/jouw eerste liefde voor Jezus en hoe houd je daaraan vast in je leven?” Is het al gelukt om hierover na te denken en het te delen, of is dit bericht een reminder om misschien nog mee aan de slag te gaan? Heeft u een mooi antwoord of een ervaring die U wilt delen dan kan dat ook door te mailen naar: focus@hervormdgiessenburg.nl

Jeugddienst:
Zondagavond 21 november is er een jeugddienst waarin voorgaat 

ds. M. Dubbelman. Deze jeugddienst is tegelijkertijd een focusdienst n.a.v. het vierde thema “verlangen”. We hebben allemaal verlangens in ons die hun effect in ons leven hebben. Welke rol speelt een verlangen naar God in ons leven? Verlangen we naar een leven met God en als dat verlangen er niet lijkt te zijn, hoe kan dat verlangen een grotere rol in ons leven krijgen?

Gebedskring:
Dinsdagavond 16 november a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. U en jij zijn van harte welkom om deze kring te bezoeken.

Verantwoording:
Ontvangen door ouderling J. van Wijngaarden € 20,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Op vrijdag 26 november en 17 december is er weer de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. Van 18.30 – 20.00 uur in de Rank.

De mogelijkheid om collectebonnen online te kopen blijft uiteraard ook mogelijk..

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 15 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
14/11 1. Diaconie: Stichting ‘De Hoop’, 2. Kerk.

Wegbrengen Bloemengroet:
14/11 Fam. Verspuij- Noordergraaf;
21/11 Fam. Stam- Prins

Crèche 0-3 jaar:
14/11 Anne-Marie Meerkerk, Jannette Stam & Hanna de Kuiper;
21/11 Maartje van Druten, Annemieke Albers & Fenne Trouwborst

Bijbelcrèche:
14/11 Miranda Schippers & Lieke Verspuij;
21/11 Laura Holtslag & Annemarie Meerkerk

Gastvrouw/heer:
14/11 v.m. Frida Bogerd & Gerwold Verspui, n.m. Joke de Kuiper & Siebold Freeke;
21/11 v.m. Annemarie den Uil & Rian Faro, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden

WIJK OOST/WIJK WEST

In herinnering:
In de leeftijd van 84 jaar is dinsdag 2 november overleden Cornelia Wilhelmina van den Berg – Michielse. Sinds 31 januari 2020 was zij weduwe van Wim van den Berg. In maart 2018 is Corrie naar De Nassau-Odijckhof in Driebergen gegaan. In mei van dat jaar kwam ook haar man daar wonen. In oktober van dat jaar mochten ze daar het 60-jarig huwelijksjubileum gedenken. Een huwelijk dat hoogte en dieptepunten kende. Samen hebben zij hun zonen Arnold en Kees ten grave moeten dragen en hebben zij ook afscheid moeten nemen van een kind van twee weken oud en daarnaast een miskraam. Danksbaarheid was er voor hun dochter Cora, die tot op het laatst nauw betrokken is geweest op haar moeder. 10 november vond de begrafenis plaats op de begraafplaats aan de Kerkweg. In een dienst van Woord en gebed is stilgestaan bij Johannes 14 vers 1-6. 

In de voorbede gedenken we haar dochter Cora en haar kinderen en kleinkinderen.

In herinnering:
In de nacht van dinsdag 9 november is in de leeftijd van 96 jaar overleden Dirkje Boer – de Jager. Dikkie woonde Reigerlaan 36 in Sliedrecht en daarvoor Dorpsstraat 7. Sinds 12 april 2017 was zij weduwe van Cornelis Boer. Een groot deel van haar huwelijk woonde ze met haar man op de ouderlijke boerderij aan de Neerpolderseweg. Daarvoor nog enkele jaren in Bleskensgraaf.

Sinds zaterdag ging haar gezondheid snel achteruit. In de week ervoor merkte ik bij een bezoek aan haar dat zij niet heel helder meer was. Niet wetend dat haar overlijden zo snel zich zou aandienen. Komende zaterdag 13 november is de begrafenis aan de C.M. van Houwelingweg. Voorafgaande is er een dienst van Woord en gebed in de kerk om 10:30 uur. In deze dienst lezen we uit Psalm 84. Boven de kaart lezen we woorden uit Psalm 121. ’k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen.

In de voorbede gedenken we haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en wensen hen Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum:
Op vrijdag 19 november mogen Daan en Joke Pladdet (Doetseweg 10, 3381 KG) het 45-jarig huwelijksjubileum vieren. Van harte willen we jullie alvast hiermee feliciteren en we wensen jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe.

Meeleven:
In onze gebeden zijn we verbonden met allen die ziek zijn en die door moeilijke en zware tijden heengaan.

Uit de pastorie:
Tijdens de brugklascatechese ging het over Abraham en werd de vraag gesteld of we ook tot zegen zijn voor anderen en voor wie dan. Naast ouders, familie en klasgenoten werden ook de leraren genoemd. Al vielen die uiteindelijk voor hen af. In dit licht kan ik alleen maar hopen dat de leraren wel tot zegen zijn voor hen. Hopelijk zijn wij als gemeente ook tot zegen voor de jongeren. Alle reden om hen te gedenken in de voorbede.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag