Zondag 14 oktober 2018
09.30 uur: ds. J. Holtslag,
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Afgelopen zondagmorgen eindigde de Schriftlezing met de dood van Manasse. Toch gaan we in de morgendienst nog een leer over hem lezen. Alleen niet uit 2 Koningen maar uit 2 Kronieken. Gelijk nemen we zijn zoon Amon mee. Het is te vinden in 2 Kronieken 33:10-25.

In de avonddienst lezen we verder uit de brief van Jakobus en wel Jakobus 4:4-10.

Doopdienst:
De eerstvolgende doopdienst is D.V. zondag 4 november. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit aangeven bij hun wijkpredikant.

Diaconiecollecte voor medische zorg op Java:
De diaconiecollecte is deze week bestemd voor medische zorg op het Indonesische eiland Java. ‘Arme mensen mogen niet ziek worden.’ Op Java is dit een bekend gezegde. Dat geldt helemaal voor arme mensen die in afgelegen dorpen wonen. De stichting ‘Sion’ heeft twee medische posten in de berggebieden. Ook heeft men een bus omgebouwd tot mobiele kliniek, waarmee men de dorpen langsgaat. Professionele artsen en verpleegkundigen werken vrijwillig of voor een klein salaris graag aan dit gezondheidsprogramma mee. Ernstig zieke mensen worden thuis bezocht, ondervoede kinderen worden geholpen en er worden vrijwilligers getraind die eerste hulp kunnen bieden. Via Project 1027 ondersteunen we dit project. Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Kaarten Open Doors:
Zondagmorgen liggen er bij de ingangen van de kerk 4 kaarten waarop u/jij je naam kunt zetten. Deze kaarten worden ter bemoediging verstuurd naar christenen die vervolgd worden, zoals naar Esther* in Nigeria, naar Karidja in Ivoorkust en naar Marta in Ethipië. Lees hun verhalen op Opendoors.nl. Wilt u ook aan hen denken in uw gebeden?

Gebedskalender:
Zondag wordt de nieuwe gebedskalender uitgedeeld. Deze kalender beslaat ook weer 7 weken, nl. van 14 oktober tot 1 december. Na deze zondag liggen extra exemplaren op de leestafel in de rank en in de kerk.

Vacature diaken:
Voor de nog openstaande vacature van diaken heeft de kerkenraad in haar vergadering van donderdag 4 oktober jl., uit de lijst van de eerder ingediende namen, een keuze gemaakt van broeders die worden gevraagd of zij een benoeming in overweging willen nemen. Deze voordracht van de kerkenraad wordt bekendgemaakt zodra een broeder bereid is gevonden.

Sing-in 14 oktober:
Geniet u/jij ook zo van het zingen met elkaar? Zondagavond 14 oktober is er weer een sing-in na de avonddienst in de kerk! We hopen u/jij te zien op deze avond!

Een ontmoeting met de Heilige Geest:
Wat denkt u, wat denk jij… kan dat? De Heilige Geest ontmoeten… Naar de Bijbel gesproken woont (leeft!) de Geest in ons. Toch, voor de één een schijnbare onmogelijkheid, voor de ander een vanzelfsprekendheid. Zullen we eens met elkaar ‘op reis gaan’, met elkaar onderzoeken wat de Bijbel ons daarover leert, met elkaar in gesprek raken over dit belangrijke onderwerp. Ja, laten we dat doen… We vertrekken voor onze studiereis op donderdag 18 oktober in de Rank. Eerlijk is eerlijk, het onderwerp en de aanpak vragen er om of u/jij bij voorkeur de hele reis (3 avonden) meemaakt. Hou dus zo mogelijk ook de avond van 15-11 en 29-11 vrij. Toch, laat u niet weerhouden als u maar 1 of 2 avonden beschikbaar heeft. De diapresentaties en een beknopt verslag van elke sessie zullen beschikbaar komen op de website, zodat u bij kunt lezen. Aanvang steeds 20:00 uur.

31 oktober – een V&T lezing bijwonen?!
Bepaalt God hoe het leven van mensen verloopt of staat de mens zelf aan het roer? Dé centrale vraag tijdens de Synode van Dordrecht, 400 jaar geleden. Én, een mooi thema om op hervormingsdag mee bezig te zijn. Op maandagavond 31 oktober houdt Ben Tiggelaar (protestant, boekenauteur, gedragswetenschapper en meer…) er een lezing over. Klein probleem: hij ‘leest voor’ in Oegstgeest. Toch, met inzet van technische hulpmiddelen zijn wij in staat om de lezing in de Rank live mee te beleven. Na afloop kunnen we er vervolgens met elkaar over doorspreken. Eenieder die dit leest van harte uitgenodigd. En, zegt het voort! Inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang lezing 20:00 uur.

Gastvrij op de koffie:
Het is al weer een hele tijd geleden dat we dit georganiseerd hebben. Dus hoog tijd om het weer eens te gaan organiseren. Op D.V. zondagmorgen 11 november na de morgendienst kunt u weer bij iemand op de koffie of kunt u weer mensen op de koffie ontvangen. Alleen of met het hele gezin maakt niet uit, iedereen mag meedoen. Het is een hele leuke en ontspannen manier om zo in gesprek en contact te zijn met gemeenteleden. U kunt opgeven via de mail (j.koekkoek10@kpnplanet.nl) of via het formulier dat a.s. zondagmorgen bij de nieuwsbrief zit . Opgeven kan tot en met 2 november. Bij opgave via de mail graag vermelden of u op de koffie wilt gaan of mensen wilt ontvangen en met hoeveel personen u bent. In de week voor 11 november krijgt u bericht met wie u bent ingedeeld. Van harte aanbevolen. Jeroen Koekkoek jeugddiaken!

Vrouwen event 9 november:
U en jij kunnen zich opgeven via: vrouwenevent2018@outlook.com dit kan t/m 23 oktober.  Het programma start om 18.00 uur. Na een gezamenlijke maaltijd en activiteiten rondom het thema: “Met Hart en Ziel”,  kunnen jullie kiezen uit 5 workshops: Bloemschikken, lied leren, sloop houten hart maken, sieraad maken of schilderen, allen verbonden aan het thema van die avond. Geef van te voren aan welke workshop je graag wilt doen, kies er 2 dan kunnen wij een goede indeling maken waarin iedereen een plaats krijgt. Hartelijke groet van Mirthe, Annelies en Rudy.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De leden worden op woensdagavond 17 oktober a.s. in zaal 3 van ‘De Rank’ verwacht, aanvang 19.45 uur. De heer P.G. Rietveld zal deze avond de inleiding verzorgen (Filippensen 1).

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 26 oktober & 9 november van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Herinnering:
Mogen wij u er aan herinneren dat u de antwoordformulieren voor De Rank (voorheen Buurmans Grond) in kunt leveren in de bus voorin de Kerk of bij de genoemde adressen in de brief die u onlangs ontvangen heeft. Ook via cvk@hervormdgiessenburg.nl kunt u uw toezegging kenbaar maken. Hartelijk dank voor uw medewerking. De Kerkrentmeesters

Kopij volgende editie voor 2 weken: ‘De Zaaier’ zal i.v.m. de herfstvakantie op vrijdag 26 oktober a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 15 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 14/10 1. Diaconie: Medische zorg op Java, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 14/10 Jannemiek Overduin & Erica Stam; 21/10 Willemieke Goosens & Lydia Korevaar
  3. Crèche 2-3 jaar: 14/10 Annemarie de Kuiper & Rachel Terlouw; 21/10 Tanja Korevaar & Sija Kersbergen
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 14/10 Aniek Visser; 21/10 Daphne Zaal
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 14/10 Janneke Verspui, Linde van Houwelingen & Maria Dubbelman; 21/10 Teresia den Boer, Julia Dubbelman & Esther de Kuiper
  6. Wegbrengen bloemengroet: 14/10 Fam. Duijm; 21/10 Fam. Glerum
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 14 oktober bellen naar Arie de Kreij, tel. 652590
  8. Gastvrouw/heer: 14/10 v.m. Adriaan van Houwelingen & Gerwold Verspui, n.m. Betty van Oenen & Patrick Marcus; 21/10 v.m. Gerry & Jan van Wijngaarden, n.m. Annemarie den Uil & Dianne de Looff

 

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven:
Vrijdag 5 oktober is  Jedidja van Zuthem (van Marlotstraat 40, 3381CE) geopereerd in het Sophia kinderziekenhuis. Er is dankbaarheid dat de operatie geslaagd is, maar er volgt een lange weg van herstel. Zij moet 10 weken in het gips. In gebed dragen we haar en heel de familie op.

Een lange revalidatieweg heeft ook Mirco van der Sande (Arent van Gentstraat 13, 3381 AA) af te leggen. Hij is inmiddels weer thuisgekomen en we bidden voor hem om zegen en een goed herstel

Eind van deze week heeft Dick van Pelt (Bovenkerkseweg 6, 3381KB) in het UMC een behandeling aan het hart ondergaan vanwege hartritmestoornissen. De verwachting is dat hij vrijdags weer thuis zal komen. We bidden voor hem en wensen hem Gods zegen toe.

Geboren:
Op vrijdag 5 oktober mocht bij Chris en Elize Oléke – Roos een zoon geboren worden. De geboorte van William heeft in Nederland plaats, maar samen met zijn ouders en broer zal Liam straks weer naar Kampala (Oeganda) afreizen. We feliciteren Chris en Elize en Jay van harte met hun zoon en broertje en wensen hen Gods zegen toe.

Uit de pastorie:
Tot tweemaal toe kwam Psalm 133 afgelopen zondag voorbij. Niet in oude of nieuwe berijming, maar in het Hebreeuws vanwege Israëlzondag en tijdens de jeugddienst als opwekking 767. Het is een psalm die mooi aansluit op het jongeren startweekend en op de gemeentedag. Het is een psalm die hopelijk ook op het verdere jaar aansluit. Dat we als gemeente met elkaar omgaan als broers en zussen die door God de Vader aan elkaar gegeven zijn om elkaar in het oog te houden en elkaar te dienen. Dan zal Gods zegen ons niet ontbreken.

Met een broederlijke groet mede namens ds. M. Dubbelman, ds. J. Holtslag