Zondag 15 december
09.30 uur: ds. J. Holtslag, m.m.v. kinderkoor ‘Zingend op Weg’
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Inzameling voor kerstpakketten van voedselbank:
Hartelijk dank voor de vele bijdragen. De voedselbank is er blij mee. De gegeven goederen worden komende week bezorgd bij de ongeveer 200 ingeschrevenen als een extra kerstpakket. We blijven deze maand nog DE waardepunten inzamelen via een doos bij de toreningang van de kerk en in De Rank (600 waardepunten= 1pak koffie voor de voedselbank). De diaconie.

Kerstgroet 2019:
Op zaterdag 21 december willen we weer de kerstgroet gaan rondbrengen. Alle kinderen van de jeugdclubs worden van harte uitgenodigd om mee te helpen met rondbrengen (jullie hebben deze groet zelf mee helpen maken). Neem gerust vriendjes of vriendinnen mee. We verzameline om 9.15 uur in de Rank om daarna al onze gemeenteleden van 65 jaar en ouder verrassen met een leuke kerstgroet. Dus 65+ers: vanaf half tien kunnen er zomaar lieve kinderen op de stoep staan om u te verrassen!

Kerst Kidspraise:
Welkom iedereen! Op 24 december om 19.00 uur is er weer een kerst kidspraise. Dit jaar is de kidspraise bij de Gereformeerde kerk. Kom jij ook samen met je ouders, opa, oma, buren en andere belangstellenden meezingen met de band? We zingen allerlei bekende kerstliederen! Kom, zing mee! Na afloop is er warme chocolademelk en wat lekkers. Je mag een lichtje of lampion meenemen. Vergeet ook niet de kleurplaat of puzzel uit de kerstkrant in te leveren, dan krijg je een leuke verrassing. 

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
30 oktober jl. hebben wij in besloten kring ons 50-jarig bestaan herdacht. Wegens het uitblijven van nieuwe leden en de hoge leeftijd van de huidige leden is besloten om ‘Lydia’ per 1 januari 2020 op te heffen. Ds. G.Th. Vollebregt, de oprichter van de vrouwenvereniging ‘Lydia’, zal op 18 december a.s. aanwezig zijn bij de gecombineerde Kerstmorgen van de Mannen- en Vrouwenvereniging. Deze morgen is tevens de afsluitingsmorgen van ‘Lydia’. Gemeenteleden die de afsluitingsmorgen van ‘Lydia’ op 18 december a.s. mee willen maken, zijn hartelijk welkom in zaal 1 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. Gaarne doorgeven voor 17 december a.s. aan Lena Buyk, tel. 06 30617328.

Catechisatie:
Volgende week is er op maandag 16 december gewoon brugklascatechisatie, maar geen mentorcatechisatie op maandag en dinsdag voor de jongeren vanaf de 2e klas. We hopen hen weer op maandag 6 januari, of dinsdag 7 januari te ontmoeten.

Into the Wild:
Na de avonddienst van zondag 8 december zijn er flyers uitgedeeld met meer informatie. Wil je mee of wil je de flyer ook ontvangen? Laat het ons weten of bekijken hem via de website. Aanmelden is mogelijk via intothewild.norway@gmail.com Op woensdagavond 22 januari houden we een informatieavond. Ga je al mee, twijfel je nog of wil je er gewoon bij zijn? Van harte welkom om 20:30 in De Rank. Arjen, Jelle, Bart, Coen en Ronald.

Kerstpost Giessen-Oudekerk:
U kunt dit jaar uw post door ons laten bezorgen voor € 0.45 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed doel! De opbrengst is bestemd voor het jaar Project Jordanië. De post wordt rondgebracht in Giessen- Oudekerk, Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam, Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U kunt de kaarten met de envelop met geld inleveren tot 16 dec. bij: Wil den Toom, van Marlotstraat 35 of Sofie den Hartog, Bogerd 48. Op 18 dec. om 13.00 uur wordt de post gesorteerd! Info Liesbeth Heikoop: 0184-652032

Gebedskring:
Dinsdagavond 17 december a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvangstijd 20.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
Gecombineerde kerstbijeenkomst met vrouwenvereniging ‘Lydia’ op woensdagmorgen 18 december a.s., aanvang 09.45 uur in zaal 1 van ‘De Rank’.

Verantwoording:
Via ds. Dubbelman €50,-. Via ds. Holtslag €50,00. Hartelijk dank.

Kerktelefoonbusjes:
De komende weken zullen de kerktelefoonbusjes weer bij u worden opgehaald door Sjaak en Petra Timmermans. Tot dan!

Collectebonnen verkoop:
13 & 27 december van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Inleveren kopij ‘Zaaier’:
De laatste ‘Zaaier’ van het jaar 2019 zal volgende week, vrijdag 20 december a.s., verschijnen. De eerste ‘Zaaier’ van het nieuwe jaar zal op vrijdag 10 januari 2020 uit komen. Wilt u hier rekening mee houden met betrekking tot het aanleveren van kopij?  Deze graag uiterlijk maandag 16 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 
a.         Collecten: 15/12 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud   Gebouwen
b.         Crèche 0-1 jaar: 15/12 Jannette Stam & Marieke Kool; 22/12 Karen Holtslag &   Manuela Slob
c.         Crèche 2-3 jaar: 15/12 Febe Troost & Corine Terlouw; 22/12 Margreet Kwakernaak &    Margriet Kooijman
d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 15/12 Marit Visser; 22/12 Naomi de Jong
e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 15/12 Alise van Genderen, Lidia Faro & Willem in ’t Veld; 22/12 Nadine in ’t Veld, Marit Visser & Thijmen Verspui
f.          Wegbrengen bloemengroet: 15/12 Fam. Glerum; 22/12 Fam. L. Boer
g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto dan kunt u uiterlijk 3 kwartier voor        aanvang van de dienst op zondag 15 december bellen naar Jan v.d. Vlist, tel. 652796
h.         Gastvrouw/heer: 15/12 v.m. Marleen van Houwelingen & Tineke Vollmüller, n.m. Arie    van Houwelingen & Lo Boer; 22/12 v.m. Marieke Stam & Miranda Schippers, n.m.     Yvonne & Dick Muilwijk

WIJK OOST

In/uit het ziekenhuis:
We zijn dankbaar dat de operatie van mw. Petra Meijer-Freeke (Muggenschans 1, 4254 LS Sleeuwijk) maandag 9 december goed is verlopen. Dinsdag 10 december mocht zij weer thuiskomen uit het UMC te Utrecht. Laten we bidden om een goed herstel.

Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) is woensdag 4 december overgeplaatst vanuit het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam naar het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht om daar verder te herstellen. Zijn adres is: Albert Schweitzerziekenhuis, Afdeling B3 (kamer 20), Albert Schweitzerplaats 25, 3318 AT Dordrecht. We wensen hem Gods zegen en kracht toe.

Dinsdag 10 december heeft Mark van Dijk (van Hardenbroekstraat 20, 3381 CC) een (eenvoudige) operatie in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem ondergaan. We zijn dankbaar dat alles goed is gegaan en hij dezelfde dag weer naar huis mocht. We wensen hem Gods zegen toe bij het herstel.

Huwelijksjubileum:
Dhr. Adrie van Wijk en mw. Connie van Wijk-Haeser (Kerkhoflaan 15, 3381 AR) hopen vrijdag 20 december, 45 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we Adrie en Connie van harte met dit jubileum en wensen we hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Tenslotte,
Zondagavond hoop ik te preken over Genesis 1: 14-19. Dit gedeelte gaat over de 4e dag van de scheppingsweek en op deze dag worden de zon, maan en sterren geschapen. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Op 19 december is het 45 jaar geleden dat Teus en Willie van der Vlies (Wilhelminalaan 22, 3381 BP) in het huwelijk traden. We feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte met dit mooi jubileum en wensen jullie Gods zegen toe.

Meeleven:
Mw. Nettie Baan-den Boer (Willem de Zwijgerlaan23, 3381 BM) heeft afgelopen maandag een medische behandeling ondergaan. Hoewel deze behandeling goed gegaan is, is het nog wel wachten op de uitslag van verder onderzoek. Laten we haar in onze voorbede gedenken.

Mw. S.S. Krijgsman-van der Meer (Neerpolderseweg 42, 3381 JS) is vanuit het Beatrixziekenhuis voor verdere revalidatie overgegaan naar het Gasthuis. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

Uit de pastorie:
Afgelopen maandag heb ik met de jongeren van de brugklascatechese gesproken over advent en kerst en hiermee het jaarthema van de tien geboden even laten liggen. Wat weten we eigenlijk over het feest dat op het punt van aanbreken staat? Praat er eens met elkaar over als onderdeel van de kerstvoorbereiding.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag