Zondag 15 september
09.30 uur: ds. J. Holtslag, viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, voortzetting viering Heilig Avondmaal

Diakoniecollecte Mercy Ships:
De diaconiecollecte van komende zondag is bestemd voor Mercy Ships. Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden en zo Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten te laten zien. De afgelopen jaren heeft Mercy Ships zo meer dan 2 miljoen mensen in ontwikkelingslanden weten te helpen. Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart: de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. Meer info: www.mercyships.nl. Uw gaven zijn van harte aanbevolen!

World Servants terug uit Zambia:
Na 1,5 tot 2 jaar aan voorbereidingen hadden wij het voorrecht om 3 weken in Zambia te mogen dienen. Vol verhalen en ervaringen zijn we teruggekomen. We hebben zo ongelooflijk veel gezien en meegemaakt dat het allemaal niet in de nieuwsbrief past! We hebben gebouwd, kerken bezocht, huisbezoeken gedaan, lesgegeven, kinderwerk en nog veel meer. We kijken met grote dankbaarheid terug op een fantastisch project, met mooie mensen en een geweldig leidersteam. We willen iedereen die ons geholpen en gesteund heeft enorm bedanken. Daarom houden we op zaterdag 14 september in de Rank te Giessenburg een reünie waarop u de mogelijkheid heeft om naar onze verhalen te luisteren! We hebben een carrouselprogramma bedacht dat we twee keer draaien. Om 19:15 of om 20:30 bent u van harte welkom om te komen zien en horen hoe onze ervaring is geweest.

Gemeentedag:
Voor de gemeentedag van zaterdag 21 september hebben we nog enkele mededelingen. Hier komen ze: Inmiddels hebben we met elkaar voldoende theedoosjes gespaard. Alle spaarders: Bedankt! Heeft u thuis nog leuke prijsjes liggen voor de bingo? Zo ja, dan kunt u deze a.s. zondag nog inleveren in een krat bij de hoofdingang van de kerk.

Alle kinderen die tijdens de gemeentedag mee willen doen aan de klus-academie moeten hun schroevendraaier meenemen. Uiteraard voorzien van naam. Denkt u nog aan de voedselbank actie? Dit jaar verzamelen we broodbeleg in. Zoals jam, pindakaas, hagelslag etc. Inleveren kan tijdens de gemeentedag of op zondag 22 september. Als u naar de activiteitenmarkt gaat, neem dan een leuke foto mee (mag ook een kopie zijn). Deze hebben we bij een van de activiteiten nodig. We zien uit naar deze dag en hopen op veel mooie ontmoetingen! Hartelijke groet van de gemeentedagcommissie.

Belijdeniscatechese:
Ook dit jaar willen we starten met de belijdeniscatechese. Een groep gemeenteleden van alle leeftijden die nadenken over en/of zich voorbereiden op het afleggen van de belijdenis van het geloof in Jezus Christus. Wie interesse heeft, kan dit aangeven bij ds. J. Holtslag en is welkom om 20:00 uur op zondagavond 29 september na de dienst in de Rank.

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdagmorgen 18 september a.s. worden de leden van de vrouwenvereniging weer verwacht in zaal 4 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
De eerste vergadering van het seizoen 2019-2020 zal op woensdag 18 september a.s. worden gehouden in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 19.45 uur.
Ds. J. Holtslag zal deze avond de inleiding verzorgen uit het Bijbelboek 1 Sam. hoofdstuk 1 –tot hoofdstuk 2 vers 10.

Kerk, catechisatie & je zoon of dochter:
Het mooiste is het natuurlijk wanneer uw kinderen met plezier naar de kerk, catechisatie en de club gaan, maar hoe ga je er als ouders mee om als dit niet het geval is? En hoe geef je dit vorm in de huidige maatschappij waarin zoveel op onze jongeren afkomt? Vanwege deze vragen willen we op 24 september het nieuwe seizoen starten met een avond voor ouders. Iets vertellen over de ontwikkeling van een puber, de maatschappij waarin we leven en over het doel van het onderwijs aan jongeren. Daarnaast vinden we het belangrijk om ouders met elkaar in contact te brengen en elkaar te bemoedigen. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: zaal 8 van de Rank.

Kerktelefoonbusjes:
De komende tijd zullen de kerktelefoonbusjes weer bij u opgehaald worden. Tot dan! Sjaak en Petra Timmermans.

Collectebonnen verkoop:
13 & 27 september van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 16 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

a.         Collecten: 15/9 1. Diaconie: Medische Zending, 2. Kerk

b.         Crèche 0-1 jaar: 15/9 Margriet Kooijman & Febe Troost; 22/9 Margreet Kwakernaak & Sija Kersbergen

c.         Crèche 2-3 jaar: 15/9 Marieke Kool & Jannette Stam; 22/9 Renske Donk & Anne-Marie Meerkerk

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 15/9 Aniek Visser; 22/9 Daphne Zaal

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 15/9 Annemarie Marcus, Daphne Zaal & Sem Koekkoek; 22/9 Christine Vink, Linde van Houwelingen & Noa Koekkoek

f.          Wegbrengen bloemengroet: 15/9 Fam. Stam-Prins; 22/9 Fam. Korevaar-Harrewijn

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 15 september bellen naar A. den Boer, tel. 651673

h.         Gastvrouw/heer: 15/9 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Leo Timmer & Jeanet van Bruchem; 22/9 v.m. Corrie & Herman Visser, n.m. Annemarie den Uil & Pim Vollmüller

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
Maandag 2 september moest Mw. Cora Vermeulen-Voorsluijs (van Marlotstraat 64, 3381 CE) worden opgenomen op de intensive care van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Zij was bezig met de afronding van haar 2e chemokuur. Haar toestand is zorgwekkend. Laten we bidden voor haar en ook voor haar man Nico en hun (klein)kinderen.

Meeleven:
Mw. Teuni Kooistra (van Hardenbroekstraat 33) werd vorige week ernstig ziek. Onder meer vanwege een infectie die lastig te behandelen was. We zijn dankbaar dat er sinds zondag 8 september een langzaam herstel zichtbaar is. We bidden dat dit herstel doorzet en wensen Teuni en haar man Charles Gods zegen toe.

Tenslotte: Komende zondagavond lezen we Exodus 20:3. In dit gedeelte uit de 10 geboden maakt God duidelijk dat Hij een jaloers, na-ijverig God is, maar wat wordt daarmee bedoeld?
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven:
Mw. Anneke Kaai (Neerpolderseweg 72B-038, 3381 JT) verblijft nog in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Dit alles vanwege het herstel van de ingrijpende operatie die afgelopen vrijdag plaats gevonden heeft. Begin van deze week heeft zij de IC mogen verlaten. Hier past grote dankbaarheid. In de voorbede bidden we om zegen, genezing en kracht.

Huwelijksjubileum:
Op 18 september hopen Piet en Tera Donk (Neerpolderseweg 72B-47, 3381 JT) hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we Piet en Tera en hun kinderen en kleinkinderen feliciteren met deze mijlpaal en wensen we ze Gods zegen toe voor de toekomst.

Avondmaalsdienst:
Zondagmorgen hoop ik tijdens de avondmaalsdienst opnieuw te lezen uit het bijbelboek Ezra. We lezen uit hoofdstuk 2 de verzen 1-2 en uit hoofdstuk 3 vers 1-7. Allen een goede voorbereiding gewenst en gezegende diensten.

Uit de pastorie:
Donderdagmorgen 19 september hoop ik met een groep van Woord en Daad te vertrekken naar de Franse Alpen. Onder de noemer van Sport for Others zal ik meedoen aan de beklimming van de Mont Ventoux. Deze sponsoractiviteit heeft als doel om kindslaven in Haïti een nieuwe toekomst te geven. Neem gerust een kijkje op www.sportforothers.nl voor meer info. Maandagavond 23 september hoop ik weer op de thuisbasis gearriveerd te zijn.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag