Zondag 17 januari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Week van gebed:
Deze wordt volgende week gehouden van 17 tot en met 24 januari. Over de hele wereld zijn Christenen in gebed en volgen thema voor dit jaar: Blijf in Mijn liefde (n.a.v. Johannes 15: 5-9). Helaas kunnen we dit jaar niet samen komen om in de kerk te bidden, maar het is fijn dat we dit online wel kunnen doen. Op woensdagavond 20 januari kunt u kijken, luisteren en meebidden in “Break in de week”. Niet alleen onze gebedskring werkt hieraan mee, maar ook de gebedskring “Moeders in gebed” en “Huis aan de weg”. Zo kunnen we toch meebidden met onze broeders en zusters van over de hele wereld en bidden voor hen die het moeilijk hebben of vervolgd worden.

Break in de week – wekelijkse sessies:
In de voorbije weken hebben we steeds op woensdagavond een uitzending van “Break in de week” gepubliceerd. Zo waren we net voor Kerst te gast in het Bijbelmuseum in Leerdam en op 30 december luidde Martin Klop het jaar uit met een prachtige muzikale sessie. Meteen in het nieuwe jaar spraken we al met Koert Koster over het Bijbelboek Prediker. Deze week, op woensdag 13 januari, wordt het gesprek met Cordian Verspuij over de Zondagschool uitgezonden. Tijdens ons gesprek bleek zonneklaar met welk een passie de leidinggevenden met de kinderen bezig zijn. Om hen kennis van het Evangelie mee te geven en de waarde van het kennen van Jezus voor te leven…  Prachtig! Komende week, van 17 t/m 24 januari wordt de jaarlijkse week-van-gebed gevierd. Er wordt een ‘uitzending-van-gebed’ samengesteld waaraan meerdere geledingen meewerken.  Publicatie daarvan vanaf DV woensdagavond 20 januari. Arjen de Hoop en Alise van Genderen zorgen voor prachtig muzikale intermezzo’s. Het mooie van het publiceren op YouTube (het kanaal WijzijnHG) is dat de functie ‘Uitzending gemist’ aldoor benut kan worden. Oftewel, we kunnen de uitzendingen achteraf nog bekijken. Alle uitzendingen hebben tot doel om gemeente-zijn en om vorming & toerusting in deze bijzondere periode vorm te geven. Kijk en luister gerust mee!

Inzamelen DE waardepunten voor voedselbank:
De inzameling in december van de DE waardepunten is zeer goed verlopen. Ondanks de coronatijd werd ruim 10% meer ingezameld dan vorig jaar. We telden 52.345 punten en dat geeft een opbrengst van 87 pakken koffie. Heel mooi en bedankt voor het sparen en afleveren. Vaak heel netjes afgeleverd in aparte stapeltjes van 600 of op een andere manier. Nog mooier dat we daar flink wat mensen mee blij mee kunnen maken. Namens diaconie en voedselbank hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 18 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Wegbrengen bloemengroet:
17/1 Fam. B. Vollmüller; 24/1 Fam. Kemkes- Muilwijk

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

WIJK OOST

Meeleven: Dhr. Jaap Muilwijk (Dorpsstraat 16, 3381 AG) heeft de afgelopen maanden veel onderzoeken in het ziekenhuis ondergaan. Onlangs is duidelijk geworden dat hij darmkanker heeft. Over enkele weken begint hij met een traject van bestralingen en chemokuren. Dit traject zal vervolgens moeten worden afgesloten met een (zware) operatie. Laten we bidden voor hem om Gods zegen en genezing. We wensen Jaap en zijn vrouw Atie Gods nabijheid en rust toe voor de komende tijd.

Dhr. Bas de Hoop (Peursumseweg 65, 3381 KT) is dinsdag 5 januari opnieuw met hoge koorts opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij bleek een bloedvergiftiging te hebben en hiervoor is hij afgelopen november al een keer eerder opgenomen. Hij heeft opnieuw een antibiotica behandeling gekregen en we zijn dankbaar dat hij zaterdag 9 januari weer naar huis mocht om verder te herstellen. We wensen hem Gods zegen daarbij.

Jubilea:
Nico en Anja Zwijnenburg-Goosens (van Marlotstraat 23, 3381 CD) hopen zaterdag 16 januari, 40 jaar getrouwd te zijn. Als gemeente feliciteren we hen van harte en wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Herrie en Jannetta Bode-van Dieren (Doetseweg 60, 3381 KG) hopen ook op zaterdag 16 januari, 40 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en we wensen hen en hun (klein)kinderen Gods zegen toe.

Tenslotte:
Komende zondagmorgen lezen we Mattheüs 3: 1-12 waarin het gaat over Johannes de Doper. Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

In herinnering:
Maandag 11 januari is dhr. Arie Jan Spek (Bogerd 21) overleden. Hij verbleef als gevolg van een val van de trap op oudejaarsdag in het ziekenhuis. Waar eerst alles mee leek te vallen, werd het allengs ernstiger en kwam hij aan de beademing te liggen. De achteruitgang van zijn gezondheid maakte, dat er een einde is gekomen aan zijn aardse leven. Hij mocht 63 jaar worden.

Zijn gezondheid was al kwetsbaar. In oktober 2012 is bij Jan Spek leukemie geconstateerd. Vele behandelingen heeft ondergaan, waaronder een stamceltransplantatie. Hij heeft daar veel baat bij gehad, maar moest bij alles kalm aan doen en oppassen. Een jaar geleden kreeg hij een ICD om zijn hart te ondersteunen. Juist zijn hart had het de laatste tijd van zijn leven te zwaar en dit luidde zijn sterven in.

Jan mogen we ons herinneren als een positief ingestelde man. Ondanks vele zware tijden die hij door heeft moeten gaan, bleef hij positief. Hij was dan ook niet iemand die klaagde, maar die om zag naar anderen en dankbaar was en bereid om te helpen waar hij kon.

Vrijdag 15 januari vindt op de begraafplaats aan de Spindermolen in Hardinxveld-Giessendam de begrafenis plaats. Voorafgaand is er om 14:00 uur een samenkomst in de aula. In de voorbede willen we zijn kinderen Moniek en Martin, Chantal en Sabir en Patrick en Samantha en ook zijn moeder gedenken.

Meeleven:
Willem Bakker (Emmalaan 17, 3381 AJ) is dinsdagmorgen 12 januari vanuit het ziekenhuis over gegaan naar De Hoogstraat Revalidatie (Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht). We hopen en bidden dat de revalidatie goed en voorspoedig mag verlopen.

Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) verblijft nog in het ziekenhuis. We bidden dat de Heere hem geeft wat nodig is en ook zijn ouders en zus en broer nabij is.

In de nacht van zaterdag op zondag 10 januari is mw. Lajla Muilwijk (Wetering 14, 3381 DL) opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een herseninfarct. Dinsdag mocht zij weer thuiskomen. Het lijkt er op dat de schade beperkt is. Aanstaande vrijdag ondergaat ze een MRI-scan om meer duidelijkheid te krijgen.

Uit de pastorie:
Heeft u ze thuis ook of gehad? Die discussies wat wel of niet op zondag mag. Best wel lastig of niet. Komende zondagmorgen komen we er over te spreken naar aanleiding van Johannes 5:10-18. Toeval of niet. Het volgende hoofdstuk van het boek van dr. A.A. van Ruler gaat hier ook over. U kunt het lezen in de aankomende Nieuwsbrief. Van harte wens ik u een gezegende zondag.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag