Zondag 17 oktober:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Doopdienst & Focusdienst
18.30 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Zondag 24 oktober:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Bij de diensten:
Zondagmorgen zal D.V. de Heilige Doop bediend worden aan Daan van Genderen en Teun van Wijngaarden. Daan is de zoon van Bart en Lotte van Genderen (Bogerd 5, 3381DA) en Teun is de zoon van Bart en Mariska van Wijngaarden (Wilhelminalaan 33, 3381 BN). In de voorbede gedenken we de doopouders. In de dienst lezen we Filippenzen 1:3-11. Het bijbelgedeelte dat hoort bij de tweede Focusdienst. Het thema is verwondering.

Zondag 24 oktober zal verder gelezen worden uit de Hebreeënbrief. We lezen Hebreeën 12:1-17 en Genesis 25:29-34. Deze dienst is geen Immanueldienst. Wel komt er voor club Immanuël iets bijzonders. Een filmpje dat ook u via het YouTubeknaal Wijzijnhg kunt bekijken. U hoort er via de Nieuwsbrief en de website meer over.

Voor de avonddiensten hoeft vanaf nu niet langer aangemeld te worden. Een ieder is vrij om te komen. Wel blijven we elkaar de ruimte geven.

Focusdienst ‘VERWONDERING’:
Zondagochtend is onze tweede Focusdienst met als thema ‘VERWONDERING’.

Wat betekent verwondering voor u en jou? Deze eredienst heeft een verwonderd karakter, omdat de doop bediend zal worden. Een wonderlijke gebeurtenis, keer op keer, van generatie op generatie. Als Focusteam zijn we dankbaar dat deze dienst juist samenvalt met de doop van de allerjongsten binnen de gemeente.

Juist in deze diensten is het zichtbaar hoe God werkt. Het sacrament van de doop raakt direct de kern van onze gemeente. De doopouders erkennen dat zij hun kind van God gekregen hebben, zij beloven hun kind tot eer van God op te voeden en geloven dat hun kind voor eeuwig aan God verbonden is. ‘Verwondering’ alom, waar we God voor mogen danken.

Diaconiecollecte Werelddiaconaat:
De diaconiecollecte op zondag 17 oktober is bestemd voor Hulp aan arme wijken in Peru. Veel bewoners van de arme wijk Villa Maria in Lima – de hoofdstad van Peru – leven in extreme armoede. Ze hebben geen toegang tot basisvoorzieningen en goed onderwijs. Bovendien zijn er veel sociale problemen. Om hen te ondersteunen bieden ze gezonde maaltijden voor de kinderen in de wijk. In 2013 begon ds. Kleinbloesem als zendingswerker van de GZB met evangelisatiewerk in Villa Maria. Inmiddels is er een kleine kerkelijke gemeente. Iedere zondag komen er zo’n 25 kinderen naar de zondagsschool. Thuis krijgen deze kinderen te weinig en vaak ook eenzijdig te eten. Daarom krijgen ze elke zondag een gezonde maaltijd van de kerk, bijvoorbeeld een glas melk/sap, twee broodjes met beleg en fruit. Daarnaast is er voor ieder kind een extra maaltijd rondom Kerst en op de Dag van het Kind. Dan is het pas echt feest! Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: www.project1027.nl/peru-gezonde-maaltijd/ en https://www.project1027.nl/peru-nieuwe-hoop-in-een-probleemwijk/ Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Catechese:
In de komende week is er geen catechisatie vanwege de herfstvakantie. We hopen elkaar weer op 25 of 26 oktober te ontmoeten.

De belijdeniscatechisatie
komt samen op 24 oktober in de Rank. Dit is aansluitend aan de avonddienst. Wie eventueel nog wil aansluiten is van harte welkom.

Open Focus avond:
Noteert u deze datum alvast in uw agenda! Donderdag 28-10 starten we met de eerste ‘Open Focus avond’ van 19:45 tot 21:30 in De Rank. Om 19:30 staat er koffie en thee voor u klaar. Op deze avond verdiepen we ons in het thema ‘VERWONDERING’. ‘Verwondering’ is ook het thema van de Focusdienst van 17 oktober en het tweede hoofdstuk in het Focus Blok 0 boekje. U vraagt zich misschien af; ‘moet ik de Focusdienst gevolgd hebben of het Focus boekje hebben gelezen om mee te kunnen doen op deze avond?’. Dat is mooi als u dat doet, maar niet noodzakelijk om mee te kunnen doen. Iedereen is van harte welkom!

Vakantie:
Tijdens de herfstvakantie heeft ds. J. Holtslag vrij. Voor zaken van pastorale aard kunt u zich wenden tot de wijkouderling.

Inzameling oude metalen:
“IJzersterk voor het goede werk” is genomineerd voor de duurzaamheidsprijs dus stem op ons !!!! Afgelopen week ontvingen wij het mooie bericht van de Gemeente Molenlanden dat onze inzending is genomineerd voor de Duurzaamheidsprijs van de Gemeente Molenlanden, we zitten in de top 3!! En nu kunnen de bewoners van de Gemeente Molenlanden stemmen op de genomineerden, en degene met de meeste stemmen wint, dus stem op ons !! Via de website www.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs-molenlanden. U kunt stemmen tot 1 november, en de hoofdprijs is € 1000,00. Wekelijks zijn vrijwilligers (er kan nog hulp bij) van beide kerken in Giessenburg bezig oude metalen te sorteren, de opbrengst van de maand september was ca. € 1000,00 een enorm bedrag wat allemaal naar goede doelen gaat. De werkgroep “IJzersterk voor het goede werk”

Bloemengroet:
Nu we weer met veel meer mensen in de kerk mogen, willen we ook de bloemengroet weer net als voor de corona-tijd gaan verzorgen. Dat betekend dat de bloemen weer in de kerk staan op zondagochtend. De gemeenteleden die aan de beurt zijn om de bloemen rond te brengen kunnen die dus weer uit de kerk meenemen. Net zoals we dat altijd gewend waren om te doen. Zijn er nog vragen over dan kunt u altijd 06-34573542 (Erik Donk) bellen.

Gebedskalender:
De nieuwe Gebedskalender wordt zondag 17 oktober uitgedeeld samen met de Nieuwsbrief. Overige exemplaren liggen in de Rank en in de kerk onder de toren. Hij is ook te vinden op de site van de kerk. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl

 Gebedskring:
De gebedskring zal op dinsdagavond 19 oktober a.s. bij elkaar komen in de kerk, aanvang 20.15 uur. Van harte welkom.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. Y.E. Pors zal op vrijdagavond 29 oktober a.s. de maandsluiting verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:
Via ds. J. Holtslag is € 50,00 ontvangen voor de kerk. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Op vrijdag 22 oktober / 26 november en 17 december is er weer de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. Van 18.30 – 20.00 uur in de Rank.

De mogelijkheid om collectebonnen online te kopen blijft uiteraard ook mogelijk.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 25 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten:
17/10 1. Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk;
24/10 1. Diaconie: club Immanuël, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet:
17/10 Jannie & Arie de Jong;
24/10 Fam. Timmermans;
31/10 Willy Wijnbelt & Hannie Prins

Crèche 0-3 jaar:
17/10 Alieke Kemkes & Imke van Houwelingen;
24/10 Margreet Muijlwijk & Berit Donk;
31/10 Tanja Korevaar & Marit Visser

Bijbelcrèche:
17/10 Annelies Klop & Lilian van Wijnen;
24/10 Annemarie Marcus & Hadassa van Zuthem;
31/10 Janneke Verspui & Willise v.d. Vlies

Gastvrouw/heer:
17/10 v.m. Maria de Bruijn & Jeanet van Bruchem, n.m. Annemarie Verspuij & Hanneke Hakkesteegt;
24/10 v.m. Dinella Visser & Anke Buchner, n.m. Yvonne & Dick Muilwijk;
31/10 v.m. Leo Timmer & Arnelle v.d. Sande, n.m. Arie van Houwelingen & Joop Troost

WIJK OOST/WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Dinsdag 19 oktober hoopt familie Baelde (Dorpsstraat 92, 3381AH) het 60-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we u feliciteren met deze heugelijke dank en wensen u Gods zegen toe samen met allen die u lief zijn.

Familie Muis (Bogerd 24, 3381DA) is eveneens op 19 oktober 60 jaar getrouwd. De hartelijke felicitaties en Gods zegen willen we u toewensen samen met kinderen en kleinkinderen.

Op 29 oktober zijn Arie en Teunie de Kreij (van Delfstraat 42, 3381 BH) 50 jaar getrouwd. We willen jullie alvast van harte feliciteren met deze dag en Gods zegen wensen samen met kinderen en kleinkinderen.

Familie Harlaar (Bogerd 1, 3381 DA) is op 29 oktober 45 jaar getrouwd. We willen jullie samen met jullie kinderen en kleinkinderen van harte feliciteren met dit heugelijke feit en wensen jullie Gods zegen toe.

Meeleven:
Allen die door een moeilijke periode gaan wensen we Gods nabijheid toe. Zij die een medische behandeling ondergaan of daar op wachten willen we Gods zegen en kracht toewensen

Uit de pastorie:
Op de vrijdagavond mocht ik iets van het Jongeren startweekend meebeleven. Het verslag in de jeugddienst maakte het wat meer compleet. Het is goed om te zien en mooi om te horen hoe het kamp beleefd is. Dankbaarheid voor de bijbelstudies en de inzet van de leiding. Dankbaarheid tot God voor de zegen die Hij schenkt. Laten we de jongeren en het jongerenwerk dragen door onze gebeden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag