Zondag 18 april:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, afscheid kinderen zondagsschool
18.30 uur: ds. N.W. v.d. Houten, Ede

Bij de diensten:
In de morgendienst nemen 8 kinderen afscheid van de zondagsschool: Noa Baas, Femke de Bruin, Sverre Donk, Elias Overduin, Esmee Pierhagen, Lieke Verspuij, Lilian van Wijnen en Twan Zwijnenburg. Het thema van de dienst is: Wat zal ik kiezen? De schriftlezing is Genesis 13 waarin Abraham en Lot allebei een andere richting kiezen.

Gedoopt:
Afgelopen zondagmorgen is de heilige doop bediend aan Jochem Venis, zoon van Wilco en Charlotte Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) en aan Pien de Ruiter, dochter van Marcel de Ruiter en Marieke de Ruiter (Bovenkerkseweg 37, 3381 KA). De doop is Gods teken dat Hij met Zijn zegen bij hen wil zijn.

Aanmelden Kerkdiensten vervolg:
In aanvulling op vorige week: Als u voor de 2e Lock down al aangemeld was voor de kerkdiensten via Kerktijd.nl  hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. U krijgt vanzelf weer een uitnodiging als u aan de beurt bent. Dit geldt uiteraard ook voor de Rank. Als u de aanmelding op “tijdelijk inactief” hebt gezet, kunt u dit via Kerktijd.nl weer aanpassen zodra u weer uitgenodigd wil worden. Indien u weer naar de Kerk wilt, maar nog niet aangemeld bent: Via Kerktijd.nl kan men zich aanmelden (zie voor de aanmeldprocedure onze website). Heeft u geen emailadres dan kunt u bellen met telefoonnummer 06-23885406 (dinsdag- tot en met vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur) dan wordt u geregistreerd als deelnemer/bezoeker. De Kerkrentmeesters

Ik ben er voor jou!:
Heel hartelijk dank dat u/jij er ook voor hen wilden zijn… Wat een overweldigende hoeveelheid kleding kwam er binnen, en wat kunnen we daar heel veel mensen blij mee maken zowel bij het Leger des Heils als de gedetineerden in de PI Dordrecht. Wat voor ons een kleine moeite is, geeft zoveel dankbaarheid bij onze naasten. DANK, namens de Diaconie en de Werkgroep Justitiepastoraat PI Dordrecht

Break in de week:
De Herberg in Oosterbeek, een goede plek voor mensen die even willen schuilen voor de storm van het leven. Zo staat het op de website van de Herberg, en zo hebben we het ook ervaren toen we er op bezoek waren. De uitzending vond plaats op/vanaf woensdag 7 april. Het beeld voor de komende weken is nog niet helemaal scherp. Er staan nog twee uitzendingen op stapel, maar wat er wanneer aan de orde komt wordt pas rond het weekend duidelijk. Op DV woensdag 28 april sluiten we de reeks uitzendingen van Break in de week af. Hartelijk dank aan alle betrokkenen, zowel doeners als kijkers/luisteraars. De uitzendingen blijven beschikbaar op het WijzijnHG kanaal op YouTube.

Rondreis door de Bijbel:
God ontmoeten door de profeet Jesaja, dat is het doel van de Bijbelcursus die in 5 afleveringen gepubliceerd wordt op het YouTube kanaal WijzijnHG. De 1e uitzending vond plaats op maandag 12 april, daarin werd Jesaja aan ons voorgesteld en namen we kennis van de overkoepelende boodschap van dit Bijbelboek. Tijdens de 2e aflevering, te publiceren op maandagavond 19 april (19:30 uur), staan de hoofdstukken 7 – 39 centraal. Daarin wordt (zie het 30e hoofdstuk) de oproep gedaan “Stel je vertrouwen op God alleen!”. Toen werd de oproep aan Israël gedaan… Wat betekent het voor ons? Kijk, luister en leer gerust mee…

Oproepje n.a.v. Online- Bingo:
Na het optellen van alle verkochte Bingo-kaarten blijkt dat niet iedereen zijn Bingo kaart betaald heeft. Zou U, als u heeft meegedaan, willen controleren of uw kaarten betaald zijn. Bij voorbaat dank. De Rommelmarkt- commissie

Chadash:
Terwijl mogelijk na 28 april de maatregelen versoepeld worden, neemt ook de verwachting van het doorgaan van de fietsweek van 3-9 juli in de Alpen toe. Mocht het onverhoopt niet door kunnen gaan, dan wordt vanzelfsprekend het bedrag teruggestort. Welk bedrag? Voor jongeren en studenten is het 300 euro. Voor werkende jongeren komt het op 375 euro en voor de overigen op 425 euro. Dit is exclusief eigen vervoer, maar we proberen zoveel mogelijk met elkaar te reizen. Aarzel niet te lang om op te geven, want er is een limiet. Opgeven, liefst zo spoedig mogelijk, via ds. Holtslag

Voor jongeren zijn er ook landelijke Chadashweken. Op de website, www.chadash.nl staat meer en verdere info is te krijgen via info@chadash.nl. Om dit alles te kunnen bekostigen vraagt Chadash bedrijven om te kijken voor mogelijkheden tot sponsoring. Via het genoemde mailadres of via ds. Holtslag is meer info te krijgen.

Verantwoording:
via ouderling Adriaan de Kuiper 50 euro voor de kerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 19 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 18/4 1. Diaconie: IZB, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet: 18/4 Fam. Verspuij-Noordergraaf; 25/4 Fam. Stam- Prins

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar: 18/4 Anne-Marie Meerkerk & Isa Zaal; 25/4 Mirthe van Houwelingen & Feline van Tuijl

WIJK OOST

Huwelijk: Donderdag 6 mei hopen Coen Hartog (van Ravesteyn-erf 270, Dordrecht) en Eline Timmermans (van Marlotstraat 43, 3381 CD) te gaan trouwen. De trouwdienst waarin zij Gods zegen willen vragen over hun huwelijk begint om 14:00 uur. De dienst is mee te beleven via de livestream (hervormde gemeente Giessenburg). Op de trouwkaart staat: 1 Johannes 4:19 ‘Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.’ Hun nieuwe adres wordt: van Ravesteyn-erf 270, 3315 DN Dordrecht. We wensen Coen en Eline een mooie dag toe en Gods zegen over hun huwelijk.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: Joas Verspui (Heul 44, 3381 DC) is op 2e Paasdag opgenomen in het Sophia ziekenhuis en daar geholpen aan een zwelling in de hals. Afgelopen donderdag mocht hij weer thuiskomen. Aan het begin van deze week is de drain verwijdert en later deze week hoort hij waarschijnlijk wat gedaan kan worden om verdere herhaling te voorkomen. We bidden om Gods zegen voor hem.

Geboren: Op zaterdag 10 april hebben Johannes en Martine van der Leer-de Kuiper (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN) uit Gods hand een zoon ontvangen. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van David en Gods zegen gewenst bij zijn opvoeding.

Uit de pastorie: In de Waarheidsvriend las ik een artikel van ds. Cees Rentier, directeur van stichting Evangelie & Moslims. Hij spreekt over de wijze van vieren van Pasen en Pinksteren. “Voor de beleving van een oosterling is er aan onze paasdiensten ook weinig feestelijks te ervaren. In de meeste kerken zijn die diensten op een enkel extra lied na, niet te onderscheiden van een gewone dienst.” Paasvieringen van christenen met een Arabische of Turkse achtergrond zijn volgens hem van een geheel andere orde. Zij trekken de mooiste kleren aan, nemen eten mee en vinden het niet erg wanneer een dienst aanmerkelijk langer duurt. Zoiets zet aan het denken. Vieren wij de christelijke hoogtijdagen wel echt? Ik vind het lastig te beantwoorden, maar het zet wel aan het denken. Nog vijf weken tot Pinksteren.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag