Zondag 18 oktober:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M.H. Vastenhout, Eethen

Zondag 25 oktober:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. B.E. Weerd, Papendrecht

Bij de diensten:
Zondagmorgen lezen we verder uit het bijbelboek Job. Hoofdstuk 3 is aan de beurt. Job kijkt negatief terug op zijn geboortedag. Job wil rust en vraagt zich af waarom God aan ellendigen het levenslicht geeft. Diepe vragen worden aan ons voorgelegd.

Kerk in huis:
Terwijl een aantal gemeenteleden al een groot aantal jaren thuis de kerkdienst beleeft, blijft het voor de meesten van ons een vreemde gewaarwording. Thuis is toch anders dan in de kerk. Maar er zijn manieren om thuis iets meer kerk te laten zijn. De woonkamer voor even niet de woonkamer laten zijn. Hoe? Door alles wat u in de kerk niet bij u hebt elders neer te leggen, zoals kranten en tijdschriften. Een lege tafel. Door nadrukkelijk de Bijbel en het psalmboek op tafel te leggen, zodat de sfeer van de kerk de kamer vervuld. In de Joodse en Rooms Katholieke traditie kennen ze het aansteken van een kaars. Deze en andere mogelijkheden dragen er aan bij dat de woonkamer voor even een deel van het kerkgebouw is. Zo bezien beslaat de kerk het hele dorp en zitten we samen in de kerk en onder Gods Woord. Een gezegende dienst gewenst.

Diaconiecollecte:
De diaconiecollecte van deze week is bestemd voor SchuldHulpMaatje Molenlanden. Een groeiend aantal huishoudens heeft financiële problemen. Niet alleen binnen de kerkelijke gemeenschap, maar ook achter heel wat voordeuren in uw eigen dorp. De kerk kan deze mensen een helpende hand bieden. Uit naastenliefde, zoals Jezus dat ons voorleefde. Ook in Molenlanden hebben we een afdeling van SchuldHulpMaatje. Daar willen Maatjes mensen helpen die, om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen. We proberen door een persoonlijke band met mensen, de problemen die er zijn, inzichtelijk te maken. Zodoende hopen we, dat de mensen weer zelf inzicht krijgen in hun situatie. SchuldHulpMaatje helpt iedereen die daar om vraagt. Er wordt geen onderscheid gemaakt in geloof, overtuiging of wat dan ook. Meer dan 30 kerken in Molenlanden doen mee met dit mooie project. Vanuit ons christelijk geloof willen we de mensen helpen. Niet als evangelisten, maar als christen in de praktijk. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kun je mailen naar shmmolenlanden@gmail.com. Ook kun je je daar opgeven als je maatje wil worden.

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender ligt a.s. zondag, 18 oktober in de kerk en in de Rank voor u en jou klaar. De kalender ligt ook in het boekwinkeltje en is te lezen op de site van de kerk. Schroom niet om meerdere exemplaren mee te nemen ook voor andere geïnteresseerden. Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail is het adres: annemarieverspuij@live.nl U kunt ook gebedspunten doorgeven door het te noteren in een schrift dat u kunt vinden bij de folders in de Rank.

Bidden verandert niet noodzakelijk je situatie, het verandert jou in die situatie (visje).

Kinderbijbeldag:
Hoi, hoi! Door het corona virus is er dit jaar helaas geen Kinderbijbeldag in de herfstvakantie. We duiken door naar de voorjaarsvakantie en zien je heel graag op vrijdag 26 februari 2021! Reserveer deze datum alvast in je agenda. Dit betekent gelukkig niet dat je in de herfstvakantie niets kunt doen! Op de site www.hgjb.nl/duik-erin-voor-thuis kun je filmpjes, opdrachten en kleurplaten vinden die te maken hebben met het thema: Duik erin! En…. er is iets te winnen! Maak een mooie tekening met stoepkrijt over het thema: Duik erin! Maak er een foto van, vermeld je naam, adres en in welke groep je zit en mail deze naar KBD.Giessenburg@gmail.com Je hoort voor 31 oktober of je iets gewonnen hebt. Doe je best, want iedereen kan een winnaar zijn!

Catechisatie:
Tijdens de herfstvakantie zal er geen catechisatie zijn. We hopen de jongeren weer te ontmoeten op 26 of 27 oktober.

Tienercatechese:
De jongeren sparen dit jaar voor de kinderen in kamp Moria op Lesbos.

Vakantie:
Vanaf maandag 19 oktober heeft ds. Holtslag een week vakantie. Bij zaken van pastorale aard kunt u zich wenden tot de wijkouderling of tot ds. Dubbelman.

Gebedskring:
Dinsdagavond 27 oktober a.s. bent u en jij weer van harte welkom in de kerk, aanvang 20.15 uur.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften: Woensdagmorgen 28 oktober a.s. komt de mannenvereniging weer bij elkaar in zaal 3 van ‘de Rank’, aanvang 09.45 uur. De heer A. de Kreij zal deze morgen de inleiding verzorgen (1 Tim. 2: 1-15).

Verantwoording: Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 20,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 26 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 18/10 1. Diaconie: St. Schuldhulpmaatje 2. Kerk; 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen; 25/10 1. Diaconie: 2. Kerk

Kinderoppas 0-3 jaar: 18/10 Marije Dijkgraaf & Feline van Tuijl; 25/10 Marjanne de Hoop & Noa Terlouw

Wegbrengen bloemengroet: 18/10 Fam. Stam- Prins; 25/10 Fam. Korevaar- Harrewijn; 1/11 Fam. v.d. Vlies- van Genderen

Bent u aan de beurt om op zondag de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen op zaterdag ophalen bij bloemist ‘Klimop’ aan de Dorpsstraat.

Gastvouw/heer: 18/10 v.m. Dinella Visser & Anke Buchner, n.m. Patrick Marcus & Hanneke Hakkesteegt; 25/10 v.m. Jeanet van Bruchem & Adriaan van Houwelingen, n.m. Dick & Yvonne Muilwijk; 1/11 v.m. Leo Timmer & Maria de Bruijn, n.m. Arie van Houwelingen & Pim Vollmüller

WIJK OOST

Meeleven: Vorig jaar zomer werd bij mw. Martine van Noordennen (van Brederodestraat 59, 3381 BB) ontdekt dat de kanker bij haar was teruggekeerd. Het was vervolgens bijzonder om te zien hoe goed de verschillende behandelingen die zij onderging aansloegen. Vanaf januari van dit jaar krijgt zij immunotherapie en vorige week kreeg zij uitslag van onderzoek dat liet zien dat deze behandeling goed werkt. We zijn hier opnieuw dankbaar voor en we wensen haar en haar gezin Gods zegen toe.

Met vriendelijke groeten
(mede namens ds. Holtslag), M. Dubbelman