Zondag 20 december:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Donderdag 24 december (Kerstnachtdienst)
21.30 uur: ds. J. Holtslag

Vrijdag 25 december:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, m.m.v. kinderkoor ‘Zingend op Weg’
18.30 uur: ds. J. Holtslag, Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool

Zondag 27 december:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Donderdag 31 december:
19.00 uur: ds. M. Dubbelman

Vrijdag 1 januari:
10.00 uur: ds. J. Holtslag

Zondag 3 januari:
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. G.A. Termaat, Leerdam

Bij de diensten:

De kerstnachtdienst begint 24 december om 21:30 uur. Het thema is: Kerst, anders dan verwacht. Mogelijk is de dienst anders dan verwacht. Kerst is het in ieder geval.

I.v.m. de maatregelen worden er op eerste kerstdag geen twee diensten gehouden. Er wordt één dienst gehouden en die begint om 9:30 uur. We hopen dat het kinderkoor “Zingend op Weg” o.l.v. Marieke de Ruiter muzikale medewerking zal verlenen, maar op dit moment is nog niet helemaal zeker of dat door zal kunnen gaan.

Kerst Kidspraise 2020: In tegenstelling tot de berichtgeving in de ‘kerstviering’ gaat de kidspraise op kerstavond (24 dec) dit jaar helaas niet door. We hopen volgend jaar met heel veel kinderen en ouders te kunnen zingen voor onze Koning!

Zondagsschool: Eerste Kerstdag 25 december om 18:30 is het Kerstfeest van de zondagsschool. De liturgie wordt deze keer niet in beeld gebracht, maar kunt u/jij vinden op de website en achter de nieuwsbrief. Alle kinderen zouden het leuk vinden als u/jij het Kerstfeest online met ons meebeleefd! Via het youtube-kanaal: HGGNK Giessenburg.

Inzamelingen voor voedselbank: Afgelopen maandag konden we een auto volgeladen met ingezamelde producten afleveren bij de voedselbank. Daar wordt alles nagelopen en verwerkt in de kerstpakketten. Een mooie inzameling en het kan prima worden gebruikt nu de aanmeldingen bij de voedselbank duidelijk oplopen. Hartelijk dank voor alle betrokkenheid en reacties.

Inzamelen DE waardepunten voor pakken koffie in december: Deze inzameling loopt nog de hele maand december. Voor elke 600 punten krijgt de voedselbank een gratis pak koffie om uit te delen bij de pakketten die wekelijks worden bezorgd bij inwoners die het goed kunnen gebruiken.. U kunt de punten inleveren (liefst gebundeld met aangeven van aantal) via de brievenbus van de Rank of aan de Bovenkerkseweg 3a.

Gebedskring: In de huidige situatie is er geen gebedskring in de kerk,

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’: De bijeenkomst is uitgesteld tot nadere orde

Ophaaldag oud papier: Het oud papier wordt deze keer niet op vrijdag bij u opgehaald maar op zaterdagmorgen 2 januari a.s. vanaf 08.00 uur.Op het rooster staan Johan de Groot, Gerard Kemkes, Erik de Bruijn, Jan Meerkerk, Gerwold Verspui, Ewout Korevaar, Jan Willem den Uil, Joop Troost & Johan v.d. Sande.

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 4 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Verantwoording Diaconie: De algemene diaconiecollecten hebben in de maanden maart tot en met september € 12.488,37 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gaven. 

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

Collecten: 20/12 1. Diaconie, 2. Kerk; 25/12 v.m. 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen, n.m. Zondagsschool; 27/12 1. Diaconie: Dorcas, 2. Kerk; 31/12 1. Kerk

Wegbrengen bloemengroet: 20/12 Fam. Kwakerrnaak- Kwakernaak; 25/12 Fam. Romeijn; 27/12 Fam. Visser; 1/1 Ivonne Duijm & Rinie Groeneveld; 3/1 Fam. Glerum; 10/1 Fam. L. Boer

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen op ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat.

WIJK OOST

Meeleven: Mw. M. den Haan-Egas (Kerkhoflaan 6) heeft Corona gehad en verblijft al enkele weken in het Nieuwe Gasthuis te Gorinchem om te herstellen. Haar adres is: Het Gasthuis, Afdeling Revalidatie & Herstel (k. 32), Banneweg 61, 4204 AA  Gorinchem. We wensen haar Gods zegen en kracht toe.

De kerstdagen en jaarwisseling zullen de komende weken anders verlopen dan we gewend zijn. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. In Efeze 3: 20 staat dat Gods kracht in ons werkt en dat God bij machte is om oneindig veel meer te doen dan wij vragen of beseffen. Juist wanneer wij zwak zijn. Laten we in dat vertrouwen samen als gemeente bidden voor elkaar.

Tenslotte: Veel dank, namens ons hele gezin, voor al de mooie kerstkaarten en goede wensen die we hebben ontvangen. We willen u allen goede kerstdagen en een gezegend 2021 toewensen. Met kerst vieren we dat God zijn volmaakte hemelse glorie en heerlijkheid heeft afgelegd en mens is geworden in deze donkere wereld vol lijden. Dit laat zien hoeveel Hij voor ons over heeft en hoeveel hij van ons houdt. Met Hem kunnen we veilig het nieuwe jaar in. Gods zegen toegewenst. M. Dubbelman

WIJK WEST

In herinnering: Afgelopen vrijdag, 11 december, is overleden ons gemeente lid Marrigje Andrisa van Weelden – van ’t Hoog. Afgelopen 31 januari mocht Adrie van Weelden haar 100ste verjaardag vieren. Een bijzondere dag die herinnerde aan haar geboorte in 1920 in Giessendam.

Na de huwelijksdag op 13 december 1946 is zij met haar man Gijsbert van Weelden in getrokken bij haar schoonouders. Daar is ook haar oudste zoon Hans geboren. Later zijn zij komen te wonen aan de Kerkweg 20. Nog twee zonen en een dochter mocht zij en haar man ontvangen. Na zijn overleden op 30 augustus 1981 is zij nog even blijven wonen aan de Kerkweg. Later is zij naar Bredero’s Hof gegaan. Tot februari 2019 heeft zij hier gewoond en is zij naar de Lange Wei gegaan.

Haar kinderen hebben haar leren kennen en mogen ervaren als een zorgzame en liefdevolle moeder die zichzelf wegcijferde. Daarnaast staat zij ook bekend om haar uitstekende geheugen. Tot op het allerlaatst was zij helder van geest en wist zij nagenoeg alles nog.

Adrie van Weelden was geen spreekster. Ook niet als het over het geloof betrof. Toch liet zij de laatste periode regelmatig merken dat psalm 68:10 haar psalm is. Ook heeft ze onlangs staande aan het sterfbed van een vriendin Psalm 42 vers 1 gezongen. Een bijzonder moment en een mooie uiting van haar geloven. Dit was ook het laatste dat zij tegen mij zij op de dag voor haar sterven. We hadden Filippenzen 2:5-11 gelezen en zij zei: “Jezus is voor ons gestorven. Voor onze zonden”.
Tijdens de dienst van Woord en gebed op vrijdag 18 december zijn deze woorden en psalmen teruggekomen. Dat zij tot troost mogen zijn voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Aansluitend aan de dienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op de algemene begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg.

Huwelijksjubileum: Op donderdag 30 december hopen Kees en Nel Korevaar – van ’t Hoog (Thorbeckestraat12, 3371 VH) het 60 jarige huwelijksjubileum te vieren. We willen u van harte feliciteren met dit jubileum en wensen u en uw kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe.

In de voorbede gedenken we haar haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Meeleven: Johannes van de Leer (Juliana van Stolberglaan 21, 3381 AN) wacht op een operatie aan zijn elleboog die plaats zal vinden op maandag 21 december. Dit als gevolg van de val die hij gemaakt heeft, waarbij zijn elleboog verbrijzeld is. Inmiddels heeft er al een eerste operatie plaats gevonden. We hopen en bidden dat door de zegen van de Heere God alles goed mag verlopen en er een goed herstel mag komen.

Ons medeleven gaat ook uit naar mw. J. den Ouden – Brouwer (Lange Wei, Rembrandthof 131, 3372 XV). Zij ligt met hoge koorts op bed en de grote vraag is hoe het met haar gezondheid verder gaat. We bevelen haar in de voorbede aan

Komende diensten: Aanstaande zondag hoop ik te lezen uit Lukas 1:26-45. en verder wil ik de serie uit Job afsluiten met het lezen van Job 42. Ook nu zullen beide gedeelten met elkaar verbonden worden. De kerstnachtdienst is een dienst die u gewoon moet zien en hetzelfde geldt voor de kerstviering van de zondagsschool. Hier staat Johannes 1 centraal. Op de zondagavond na kerst wil ik met u zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus behandelen.

Uit de pastorie: Velen van u zullen inmiddels eenrit door de teststraat gemaakt hebben. Daarna is het afwachten op de uitslag. Vooral als de uitslag lang op zich laat wachten is dit een onzekere tijd. Mogelijk ook een leerzame tijd. In afhankelijkheid leven en wachten. Het zijn kenmerken die ook bij het geloof horen. Leven in afhankelijkheid van God en wachtend op de komst van de Heere Jezus. Maar God houdt Zijn Woord. Dat leert kerst ons. Daarom mag het ondanks dat kerst anders is dan verwacht, een gezegend kerstfeest zijn. Dit wens ik u allen toe en daarbij een goed 2021 onder Gods bescherming. Verder namens ons allen hartelijk dank voor de vele kerst en nieuwjaarsgroeten die wij mochten ontvangen

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag