Zondag 21 november:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Eeuwigheidszondag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Hardinxveld-Giessendam, Jeugddienst & Focusdienst

Bij de diensten:
Komende zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag, die ook bekend staat als eeuwigheidszondag, gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen in ons midden hun namen nog één maal. De Schriftlezing is uit Hebreeën 13:8:21.

De avonddienst is een jeugddienst waarin ds. M. Dubbelman uit Hardinxveld-Giessendam voorgaat. Deze jeugddienst is tegelijkertijd een focusdienst n.a.v. het vierde thema “verlangen”. We hebben allemaal verlangens in ons die hun effect in ons leven hebben. Welke rol speelt een verlangen naar God in ons leven? Verlangen we naar een leven met God en als dat verlangen er niet lijkt te zijn, hoe kan dat verlangen een grotere rol in ons leven krijgen?

Diaconiecollecte:
De collecte is zondag bestemd voor ZOA. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen ze door zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze er zich samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij hun motivatie. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zoa.nl  Uw gaven zijn van harte aanbevolen.

Zondagsschool:
Ha jongens en meiden, Hebben jullie al een mooi boek gevonden op de lijst? Zondag mogen jullie de boekenlijst weer inleveren. Het kan tot uiterlijk 28 november! Groetjes van de leiding.

Nieuwe gespreksgroep “Beeldspraak”:
Graag herinneren wij u aan de start van een nieuwe gespreksgroep Beeldspraak. Er kunnen nog 2 personen bij. Neem je kans om gefocust in gesprek te gaan als christen in de hedendaagse maatschappij. Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar: nicozmc@kpnmail.nl Nico Zwijnenburg 06 22074211 (na 18 uur)

PS: Lees de meditatie van de vorige Zaaier van de hand van Ds. C Baan. Dit gaat over ons onderwerp.

Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland:
Komende week (van 22 nov – 27 nov) wordt er in Giessenburg gecollecteerd voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op Griekse eiland of op het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Namens alle vluchtelingenkinderen in Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.

Fruitplukactie:
Met een groep vrijwilligers is er de afgelopen maanden fruit geplukt in een boomgaard te Tienhoven a/d/ Lek. Er is samen het mooie bedrag van € 8.785,00 bij elkaar geplukt voor de Kerk. Het is een goede en gezellige tijd geweest en deze actie is op een ander jaar zeker voor herhaling vatbaar. De fruitplukkers.

Dank:
De Kerkrentmeesters zijn blij met de gift die ontvangen is van de fruitplukkers. Een mooi bedrag mochten we ontvangen voor de kerk. We kunnen wel zeggen dat het een “rijke oogst” is! Dank voor jullie geweldige inzet de afgelopen maand. De Kerkrentmeesters

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’:
Woensdagmorgen 24 november a.s. komen de leden van de mannenvereniging weer bij elkaar in zaal 3 van ‘De Rank’, aanvang 09.45 uur. De heer L.C. Boer zal deze morgen de inleiding verzorgen uit 2 Tim. 2.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
De heer J. den Toom zal op vrijdagavond 26 november a.s. de maandsluiting verzorgen in ‘Bredero’s Hof’, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording diaconiecollecten:
De diaconiecollecten hebben in de afgelopen maanden april, mei en juni het volgende opgebracht: Open Doors: € 453,25, IZB: € 447,30, Eleos: € 439,05, Wereldiaconaat: € 489,80, Woord en Daad: € 565,65, Pinksterzending: € 374,85, Bright Star Education: € 360,60, Wereldiaconaat: € 603,95, Youth for Christ – Gorinchem: € 447,47, vanuit de catechese € 428,10 voor de vluchtelingen op Moria en de gewone diaconiecollecte heeft € 2.446,30 opgebracht. Hartelijk dank voor uw en jouw gaven.

Collectebonnen verkoop:
Op vrijdag 26 november en 17 december is er weer de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. Van 18.30 – 20.00 uur in de Rank.

De mogelijkheid om collectebonnen online te kopen blijft uiteraard ook mogelijk.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 22 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten: 21/11 1. Diaconie: ZOA, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet: 21/11 Fam. Stam- Prins; 28/11 Fam. Korevaar- Harrewijn

Crèche 0-3 jaar: 21/11 Maartje van Druten, Annemieke Albers & Fenne Trouwborst; 28/11 Eline Boer, Linde van Houwelingen & Isa Zaal

Bijbelcrèche: 21/11 Laura Holtslag & Annemarie Meerkerk; 28/11 Diana Erkelens & Dorine Dijksman

Gastvrouw/heer: 21/11 v.m. Annemarie den Uil & Rian Faro, n.m. Gerry & Jan van Wijngaarden; 28/11 v.m. Herman & Corrie Visser, n.m. Lo Boer & Sjanie Bouter

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven:
Geheel onverwacht is Thea de Ruiter – Kortleven (Johan de Kreijstraat 19, 3381 DG) afgelopen vrijdag geopereerd en heeft zij een nieuwe nier ontvangen. Het is allemaal nog best spannend en we bidden om Gods bijstand voor haar.

Woensdag is Jens van Tuijl (Wetering 2, 3381 DL) geopereerd aan de meniscus. We hopen dat alles goed gegaan is en wensen hem een goed herstel.

Huwelijksjubileum:
Jan en Willy de Kreij (Boezem 1, 3381 DJ) zijn donderdag 25 november 50 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie feliciteren met die jubileum en wensen we jullie Gods zegen samen met jullie kinderen en kleinkinderen.

Uit de pastorie:
Al sinds enige tijd mag ik de kerkApp uitproberen. Ik moet bekennen dat de app nog niet volledig ingeburgerd is in mijn dagelijks gebruik van de telefoon. Er zijn apps die ik vaker open. Maar wanneer je bijvoorbeeld wilt weten hoe laat een open focus avond begint, dan geeft de app direct uitsluitsel. Toch maar eens wat meer op kijken en hopelijk zie ik u dan ook bij een van de kerkelijke activiteiten.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag