Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag):
19.00 uur: ds. M. Dubbelman, viering Heilig Avondmaal

Zondag 4 april:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Bij de diensten:
Het interkerkelijk koor Aqua Viva zal Paasmorgen medewerking verlenen aan de dienst. Ook ditmaal door middel van een eerder opgenomen lied.

Ik ben er voor jou:
Aan de hand van de 40-dagenkalender zijn we als gemeente 7 weken bij dit thema bepaald geweest. We hebben stilgestaan bij de weg die Jezus ging van lijden tot Zijn sterven. Het was ook vastentijd om ons op Hem en elkaar te richten. We werden bepaald bij de zeven werken van barmhartigheid. Diverse acties zijn opgezet om te proberen om te zien naar zieken, gevangenen, hongerigen of mensen met tekort. Verder was er de inzameling van kleding, een speciale “Break-in-de-week” (Omringen-met-zingen) en de filmpjes van de kinderen tijdens de diensten. Mooi dat dit allemaal kon gebeuren met enthousiaste en positieve inzet van veel gemeenteleden. Na de online-Paasdienst kunnen we nog kijken naar de bouwwerken die de kinderen hebben gemaakt rondom Pasen. Met het open graf als teken dat Jezus is opgestaan. Hij leeft. Hij is er voor ons en van daaruit mogen wij er zijn voor Hem en elkaar.

Paas Challenge 2021: Opzoek naar een extra Paas-beleving dit jaar? Dat kan met de Paas Challenge! Op 1e en 2e Paasdag kun je symbolisch ‘De weg door Jeruzalem’ lopen. Met behulp van QR-codes en opdrachten beleven we in Giessenburg het verhaal van Pasen. Corona-proof, in tweetallen (of met je gezin), elke 15 minuten een volgend duo (of gezin). Heel geschikt voor jongeren; maar zeker ook voor iedereen in de leeftijd van (ongeveer) 10 tot 99 jaar. Meedoen? Inschrijven kan via de digitale kalender. De wandeling is niet lang, maar met de opdrachten doe je er ongeveer 75 minuten over. Na inschrijving ontvang je de uitleg en een scoreblad. Verder heb je een goed opgeladen smartphone met een QR-codelezer nodig. https://calendly.com/jeugd-pkngiessenburg/paaschallenge-2021

Wacht niet te lang; er is maar beperkt plaats! Hartelijke groet, De Jeugdraad

(Met veel dank aan de Gereformeerde Kerk voor de voorbereidingen!)

Oud-ijzer: Soms heb je van die initiatieven waarvan je je afvraagt, hoe hebben we het altijd zonder gekund? Het oud-ijzer project is er toch echt één van. Vele vrijwilligers steken verschillende uren per week de handen uit de mouwen om te demonteren, uit te sorteren, ophalen, wegbrengen en noem zo maar op. Ondertussen hebben al deze mensen met elkaar een bedrag weten op te halen van € 10.000,00. Dat is nogal wat, zeg! Dit geld wordt gebruikt om allerlei goede doelen te steunen. Van de lokale kerken tot aan meest uiteenlopende goede doelen aan toe. Deze mijlpaal is ook voor de medewerkers wel een flink compliment waard. Blijft u uw oude ijzer, aluminium, blikjes enz. geven, dan wordt er weer een goed doel mee gediend. Dank u wel!

Collectebonnen verkoop: Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’: Graag uiterlijk maandag 5 april a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):  

Collecten:
2/4 1. Diaconie, 2. Kerk; 4/4 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet:
4/4 Fam. Timmermans; 11/4 Willy Wijnbelt & Hannie Prins
Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar:
4/4 Marjanne de Hoop & Karen Holtslag; 11/4 Annelies Klop & Hanna de Kuiper

WIJK OOST

Meeleven:
We wensen u allen, vooral de zieken en hen waar zorgen en verdriet zijn, gezegende paasdagen.

Tenslotte:
Op Goede Vrijdag hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. De preek zal gaan over het scheuren van het voorhangsel van de tempel op het moment dat Jezus sterft aan het kruis (Marcus 15: 38). 

In de avonddienst op eerste Paasdag hopen we na te denken over de vraag wat de opstanding van Jezus Christus nu betekent voor ons persoonlijke leven. Dit n.a.v. zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

WIJK WEST

Meeleven: De medische behandeling die Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381AC) ondergaan heeft, lijkt iets geholpen te hebben. Naar verwachting is hij deze week thuisgekomen. We bidden om zegen voor hem en voor Wilco en Charlotte, en voor Johanna en Jonathan.

Avondmaal en paasviering: Tijdens de avondmaalsviering op vrijdagmorgen 2 april zal kort stil gestaan worden bij Johannes 19:17-22. Jezus, de Koning van de Joden. Op Paasmorgen is de Schriftlezing Johannes 20:1-18. We benadrukken de woorden uit Romeinen 1:4 waar staat dat de Heere Jezus met kracht bewezen heeft dat Hij de Zoon van God is door Zijn opstanding uit de doden.

Uit de pastorie: Eerder schreef ik al hoe fijn het was om weer doopdiensten en in Giessen-Oudekerk een belijdenisdienst te kunnen plannen. Het geeft het gevoel iets in handen te hebben. Maar ook dat is schijn. Er kan zomaar een donkere schaduw over vallen, waardoor plannen onzeker worden. Zo is er des temeer dankbaarheid wanneer iets door kan gaan. Bovenal bepaalt dit ons bij de beperktheid van het menszijn en dat wij het van de Heere hebben te verwachten. Zeker wat ons eeuwig behoud betreft. In deze week zien we in het bijzonder op de gekruisigde en opgestane Christus, maar laten we dit beeld vasthouden. Zonder Hem zijn wij niets. Alleen door Jezus vindt een mens vaste grond en het leven tot in eeuwigheid. Gezegende Paasdagen gewenst.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag