Zondag 4 december: 2e Adventszondag
09.30 uur: ds. J.H. Menkveld, Focusdienst
18.30 uur: ds. H.J.P. Pater, Nieuwegein

Bij de diensten:
Zondagmorgen is er een Focusdienst. We gaan bezig met het Onze Vader en handvatten die we daaruit kunnen halen voor ons eigen gebedsleven.

Save the date Open Focus Avond:
Donderdag 8 december is er een Open Focus avond. Het thema van deze avond is ‘Onze Vader’.

Tussentijdse Focus evaluatie:
Als kerkenraad willen wij u vragen, – wanneer dit nog niet gedaan is – de online enquête van de tussentijdse Focustraject-evaluatie in te vullen. 

Met deze enquête onderzoeken wij als kerkenraad of we op de goede weg zijn met het Focustraject en de begeleiding daarvan. Wat gaat goed en wat kan er beter? Hebben we de juiste Focus, op God, op Jezus, op ons hart, op elkaar en op de ander?

Het doel van de enquête is dat we leren wat we voor volgend jaar vast moeten houden en wat we anders aan moeten pakken. Uw feedback is hiervoor enorm belangrijk voor ons.

Invullen kan nog tot 4-12 via de link op onze website of de QR-code. 

https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8wzm9bhTAJizM2i

Catechisatie:
In de decembermaand zijn er wat feestdagen, dus bij deze de data voor de catechese. De brugklascatechese komt bij elkaar op 5 en 12 december en is 19 december vrij. Voor de andere maandagcatechisanten geldt dat maandag 5 december vrij is en er catechisatie is 12 en 19 december. Voor de catechisanten op dinsdag geldt dat er catechese is op 6 en 12 december en dat 20 december vrij is.

Advent middag:
De ouderen van 70+ zijn op D.V. donderdag 15 december welkom in de Rank. Koffie en thee staan vanaf 14:30 uur klaar. We beginnen om 15:00 uur. Later is er nog een broodmaaltijd. We sluiten rond 18.30 uur.

Naast dat we zingen en luisteren naar een kerstverhaal zal er een meditatie zijn van ds. J. Holtslag en zal hij ook iets laten zien van de Chadash fietsweek.

Als het goed is, heeft u een uitnodiging van uw HVD-dame ontvangen. (Is dat niet zo, dan kunt u zich aanmelden bij Marieke Stam, tel. 652222).

Gebedskalender:
De nieuwe gebedskalender wordt zondag 4 december 2022 uitgedeeld.
We komen tegemoet aan de wens om de gebedspunten een dag eerder te vermelden. Velen geven aan dat zij de gebedskalender ’s avonds gebruiken (op de kerk app ‘Scipio’).
Het overzicht van de hele gebedskalender blijft te lezen op papier en op de website.
De gebeden die in de eerste week staan, zijn genoteerd door een gespreksgroep.
Voor het aanleveren van gebedspunten via de mail: annemarieverspuij@live.nl

Inzameling voor voedselbank:
Jaarlijks houden we in december een extra inzameling voor de voedselbank van Giessenlanden-Zederik. Dat wordt eveneens door diverse gemeenten om ons heen gedaan.

Momenteel loopt volop de actie met de voedselbankjes in Giessenburg. Daar leveren velen, jong en oud, een mooie bijdrage aan. Dankbaar worden de producten in ontvangst genomen en verdeeld. Bij de voedselbank wordt het steeds drukker. Inmiddels zijn er meer dan 100 adressen die op de lijst staan en leven onder de armoedegrens. Daarom van harte de oproep de producten te blijven aanvullen zoals nu dagelijks/wekelijks gebeurt in de voedselbankjes. Zo mogelijk mag het voor deze maand iets extra zijn. Daarbij wordt gedacht aan met name koffie, thee en koekjes. Tot en met 11 december staat er ook een extra doos/bankje bij de toreningang van de kerk. De bankjes zullen tijdig worden geleegd. De voedselbank verwerkt het nodige in de kerstpakketten. Meer informatie over de voedselbank vindt u op www.voedselbankgiessenlanden-zederik.nl.

Inzamelen DE waardepunten:
Voor elke 600 punten krijgt de voedselbank een gratis pak koffie om uit te delen bij de pakketten. De waardepunten graag gesorteerd in stapeltjes/enveloppen met vermelding van aantal punten inleveren. Dit scheelt veel tijd bij de verwerking van de bonnen. Ze kunnen ook in de voedselbankjes worden gelegd. Bij de toreningang van de kerk en in de hal van De Rank komt hiervoor een extra doos. Deze actie loopt tot en met 11 december. Van harte aanbevolen namens de diaconie.

Verantwoording:
Via een HVD-dame €10,00 voor de kerk

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 5 december a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Verantwoording: Als dank voor de bloemengroet is er 50 en 10 euro ontvangen.

Komende dienst(en): 

Collecten:
4/12: 1. Diaconie, bestemming De Herberg 2. Kerk. 

Kerkauto: Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 4 december bellen naar fam. Kemkes tel. 06-27536469 morgendienst én avonddienst. 

Gastheer/Gastvrouw: 4/12 ochtend: Anke Büchner en Annemarie Verspuij; avond: Pim en Tineke Vollmüller.

Wegbrengen Bloemengroet: 4/12 Willy Wijnbelt en Hannie Prins; 11/12 Fam. Verspuij-Noordergraaf.

Crèche 0-3 jaar: 4/12 Margreet Kwakernaak, Karen Holtslag, Willise van der Vlies en Anne Holtslag. 11/12 Annelies Klop, Imke van Houwelingen, Isa Zaal en Sifra Visser.

Bijbelcrèche: 4/12 Dorine Dijksman en Willise van der Vlies; 11/12 Marit Visser en Lilian van Wijnen.

Kerstpost Giessen- Oudekerk: Ook dit jaar kunt u de post weer door ons laten bezorgen voor € 0,55 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed doel! De opbrengst is bestemd voor energiebesparende maatregelen van onze kerk.

De post wordt rondgebracht in Giessen- Oudekerk, Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam, Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U kunt de kaarten inleveren t/m 14 december bij: Sofie den Hartog, Bogerd 48 of Wil den Toom, van Marlotstraat 35. Op 15 december wordt de post gesorteerd!  Laten we er met elkaar voor de 25ste keer een mooie actie van maken. Info: 0184-652032

WIJK OOST 

Meeleven: Na de overlijdens van de afgelopen periode en de herdenking op eeuwigheidszondag is het goed om ook na een overlijden in gebed en aandacht om de rouwenden in onze gemeente heen te blijven staan!

Huwelijksjubileum: Op donderdag 8 december hopen Jan en Rudy Hakkesteegt (Marlotstraat 58, 3381CE) 40 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe.

Vanuit de pastorie… Als deze zaaier verschijnt is mijn zusje met haar man en kinderen op bezoek geweest. Ze zijn tijdelijk op verlof van hun werk in Papoea, heerlijk om weer bij te praten met familie! En als u zelf benieuwd bent naar de verhalen kunt u de kinderen van de dinsdag clubs vragen, want daar komt ze iets vertellen!

Hartelijke groeten, Ds. Menkveld

WIJK WEST

Club Immanuël: Onlangs was ik aanwezig bij de jaarvergadering van stichting club Immanuël. Een mooie club mensen. Dan heb ik het over de leiding. Met grote inzet en enthousiasme leiden zij de club. Wanneer u op een dinsdagavond eens een blik slaat in zaal 1 van de Rank, dan zult u opmerken dat ook de leden van de club een mooie groep mensen is. Een groep die groter wordt door de komst van de Groene Wei. Het aantal leiding mag hiermee ook groeien. Lijkt het u mooi om te doen, kom dan gerust eens kijken bij activiteit. U krijgt er veel voor terug.

Uit de pastorie: Dat mensen een verschillende geloofsbeleving hebben is niet verrassend. We zien verschillen bij kinderen en ouderen en bij wie met het geloof opgegroeid is en wie niet. Uiteindelijk gaat het niet om de vorm maar of een hart klopt of gaat kloppen voor Jezus en een mens wil gaan op de weg ten leven. Dan is het mooi om te zien wanneer mensen voorzichtig of heel resoluut stappen maken in het geloof. De kerkelijke activiteiten mogen hierbij helpen, maar de Heere God wil vooral ons gebruiken om anderen tot Christus te leiden. Dit is waar het focustraject om draait. Ben ik zelf gericht op Jezus en wil ik met anderen verhalen delen van mijn leven met God. Misschien mag het er toe leiden dat die persoon mag ontdekken waar het met kerst om gaat. Beter om Wie het gaat. Gods zoon Die mens geworden is om zondaars te redden.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag