Zondag 22 december
09.30 uur: ds. D. Ph. C. Looijen, Amersfoort
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Dinsdag 24 december, Gezamenlijke Kerstnachtdienst (Maranathakerk)
21.30 uur: ds. Y. Pors & ds. M. Dubbelman

Woensdag 25 december
09.00 uur: ds. J. Holtslag
10.45 uur: ds. J. Holtslag, m.m.v. Interkerkelijk koor ‘Aqua Viva’
18.30 uur: ds. M. Dubbelman, Kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool

Zondag 29 december
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. B.E. Weerd, Papendrecht

Dinsdag 31 december
19.00 uur: ds. J. Holtslag

Woensdag 1 januari
10.00 uur: ds. M. Dubbelman

Zondag 5 januari
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M. Dubbelman

Nieuwjaarsgroet:
Als gemeente willen we Willem-Jan de Wit en Gerwin en Priscilla van der Grijn een kaart sturen met nieuwjaarsgroeten, Wat zou het mooi zijn dat zoveel mogelijk gemeenteleden de kaarten tekenen. De kaarten zullen komende zondag voor en na de morgen en avonddienst bij de toreningang liggen.

Kerstgroet 2019:
Even nog een herinnering voor de kinderen van de clubs 12-: Zaterdagochtend 21 december zijn julie om 09.15 uur van harte welkom in de Rank om mee te helpen de kerstgroet rond te brengen. p.s. 65 plussers vanaf half 10 kunt u de kinderen aan de deur verwachten. Groeten namens het jeugd diaconaat.

Open Huis Eerste Kerstdag:
Graag nodigen we alle belangstellenden nog uit voor het Open Huis op 25 december van 14.30 uur tot 18.00 uur in zaal 1 van ‘De Rank’, Dorpsstraat 55. We willen op een gezellige en open wijze bij elkaar zijn. Er is ruimte voor ontmoeting, spelletjes en er is een hapje en een drankje. Stuur een mailtje naar lcboer1@solcon.nl  (Annelies Boer) of een appje naar 06-49642995 (Jorieke Dubbelman) of bellen naar 0184-653310 (fam. Dubbelman). Of u/jij kunt het ook doorgeven via diaconie.gerkerk@giessenburg.nl of diaconie@hervormdgiessenburg.nl Ook zonder opgave is ieder van harte welkom!

Van de Kerkrentmeesters:
Nog even met elkaar de schouders eronder zetten. Wilt u overwegen om voor dit jaar nog een (extra) vrijwillige bijdrage over te maken aan de kerk. Er zit nl. ook dit jaar nog een flink gat tussen de uitgaven en de ontvangsten. Als u nog geen vrijwillige bijdrage hebt overgemaakt, vragen we u om dat deze maand nog te doen. We vertrouwen erop dat het met uw steun ook dit jaar weer goed zal komen. De Kerkrentmeesters

Verhuisbericht:
Op 7 december zijn Johan, Marije, Luuk, Mark en Levi de Leeuw verhuisd van Emmalaan 15 naar Bovenkerkseweg 25 – 3381KA Giessenburg. We wensen hen veel woonplezier op hun nieuwe stek.

Maandsluiting ’Bredero’s Hof’:
Vrijdagavond 27 december zal de heer J. Sterrenburg de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Nieuwjaarsdag:
Aansluitend aan de dienst bent u welkom om elkaar in ‘De Rank’ alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar en samen onder het genot van koffie, thee of iets fris even na- en/of bij te praten.

Oud Papier:
Vrijdagavond 3 januari a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Op het rooster staan Johan de Groot, Gerard Kemkes, Erik de Bruijn, Jan Meerkerk, Gerwold Verspui, Boaz Freeke, Jan Willem den Uil, Lennard Korevaar & Johan v.d. Sande. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Tweedehands boekwinkeltje:
Ook in 2020 is het tweedehands boekwinkeltje, in ‘De Rank’, op de eerste zaterdag van de maand open. De eerste keer in het nieuwe jaar is op zaterdag 4 januari. Wij zijn vanaf 10.30 tot 15.30 uur open. U bent van harte welkom om te snuffelen tussen onze grote collectie tweedehands boeken. Verder natuurlijk iedere vrijdag van 13.00-20.00 uur.

Koffiedrinken na de morgendienst: Zondagmorgen 5 januari a.s. bent u van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Bertien Pesselse, Paula de Bruin, Lisette van Wijnen & Ivonne Duijm zullen u hartelijk ontvangen.

Gebedskring: D.V. dinsdagavond 7 januari a.s. komt de gebedskring bij elkaar in de kerk, aanvang 20.15 uur. Weet u welkom.

Mannenvereniging ’Onderzoekt de Schriften’: De eerste vergadering in het nieuwe jaar is op woensdagavond 8 januari a.s. in zaal 3 van ‘De Rank, aanvang 19.45 uur. Ds. M. Dubbelman zal de inleiding verzorgen (1 Sam. 8: 1-22).

Interkerkelijk koor ‘Aqua Viva’ Giessenburg: Op 8 januari 2020 beginnen de repetities weer van het Interkerkelijk koor ‘Aqua Viva’, o.l.v. de dirigent Martin Klop. Deze eerste repetitieavond in het nieuwe jaar beginnen we om 20.00 uur met koffie/thee met wat lekkers. Nieuwe koorleden zijn hartelijk welkom. De repetities worden gehouden in ‘De Rank’ Dorpsstraat 55 te Giessenburg op woensdagavond van 20.30 tot 22.00 uur. Voor info zie onze website: www.aquavivagiessenburg.nl

Collectebonnen verkoop: 27 december & 10 januari van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 6 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 

a.         Collecten: 22/12 1. Diaconie, 2. Kerk; 25/12 v.m. 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte:   Inventaris & Onderhoud Gebouwen n.m. 1. Zondagsschool; 29/12 1. Diaconie:            Dorcas, 2. Kerk; 31/12 1. Deurcollecte: Kerk; 1/1 1. Diaconie, 2. Kerk; 5/1 1. Diaconie,         2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen

b.         Crèche 0-1 jaar: 22/12 Karen Holtslag & Manuela Slob; 25/12 1e dienst Linde van          Houwelingen & Marije de Leeuw, 2e dienst             Maureen van Pelt & Marije Dijkgraaf;           29/12 Margreet Muilwijk & Renske Donk; 1/1 Lotte van Genderen; 5/1 Willemieke      Goossens & Lydia Korevaar; 12/1 Linde van Houwelingen & Martine Bood

c.         Crèche 2-3 jaar: 22/12 Margreet Kwakernaak & Margriet Kooijman; 25/12 1e dienst        Aniek Visser & Lydia Korevaar, 2e dienst Imke van Houwelingen & Annelies Klop;        29/12 Tanja Korevaar & Marieke de Ruiter; 1/1 Annemarie Marcus;’5/1 Marije    Dijkgraaf & Karen Holtslag; 12/1 Eline Boer & Manuela Slob

d.         Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 22/12 Naomi de Jong; 25/12 1e dienst Noa Terlouw,    2e dienst Isa Zaal; 29/12 Fenne Trouwborst; 1/1 Maria Dubbelman; 5/1 Marit Visser;    12/1 Naomi de Jong

e.         Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 22/12 Nadine in ’t Veld, Marit Visser &     Thijmen Verspui; 25/12 1e dienst Margreet van Genderen, Emma Trouwborst &       Esther de Kuiper, 2e dienst geen crèche; 29/12 Dianne de Looff, Jefta Visser & Gritte            Kemkes; 1/1 Samen met 0/3 jaar: Lotte van Genderen, Annemarie Marcus & Maria   Dubbelman; 5/1 Martijn Visser, Jesse Visser & Noa Terlouw; 12/1 Tamar van             Doesburg, Jurriaan Verspui & Hanna de Kuiper

f.          Wegbrengen bloemengroet: 22/12 Fam. L. Boer; 25/12 Fam. Vollmüller; 29/12 Fam.      Kemkes- Muilwijk; 1/1 Fam. Schep- de Jong; 5/1 Fam. de Kreij; 12/1 Rita & Jan v.d.          Vlist

g.         Kerkauto: Wilt u gebruik van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor    aanvang van de dienst op zondag 22 december bellen naar Erik Donk, tel. 06        34573542; 25/12 (Kerst) 1e dienst Arie de Kreij, tel. 652590; 29/12 Fam. Kemkers, tel.            653282; 31/12 (Oudejaarsavond) Bas de Jong, tel. 651522; 1/1 (Nieuwjaarsmorgen)      Piet Donk, tel. 652670; 5/1 morgendienst: Fam. Koppelaar, tel. 651996, avonddienst    Trudi Zijderveld, tel. 06 28290354

h.         Gastvrouw/heer: 22/12 v.m. Marieke Stam & Miranda Schippers, n.m. Yvonne &            Dick Muilwijk; 25/12 1e dienst Corry & Herman Visser, 2e dienst Adriaan van      Houwelingen & Gerwold Verspui, n.m. Zondagsschool; 29/12 v.m. Gerry & Jan van           Wijngaarden, n.m. Joke de Kuiper & Annemarie den Uil; 31/12 n.m. Hanneke   Hakkesteegt & Wilma Troost; 1/1 v.m. Jannie de Groot & Rian Faro; 5/1 v.m. Maria             de Bruijn & Willy Smit, n.m. Joost Dijkgraaf & Annemarie Verspuij

WIJK OOST

In het ziekenhuis:
Dhr. Bas Harrewijn (Peursumseweg 27, 3381 KT) verblijft in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en heeft zeer spannende dagen achter de rug. We zijn dankbaar dat hij gespaard is en er herstel lijkt te komen. We wensen hem en zijn familie Gods zegen en herstel toe.

Tenslotte:
Zondagavond 22 december hoop ik te preken over Genesis 1: 24-30: de 6e dag. Op deze dag wordt de mens geschapen naar het beeld van God. Wat betekent dat?

Daarnaast veel dank, namens ons allemaal, voor al de mooie kerstkaarten en goede wensen die we hebben ontvangen. Als gezin willen we u allen gezegende kerstdagen en een gezegend 2020 toewensen. Met kerst vieren we dat God zijn volmaakte hemelse glorie en heerlijkheid heeft afgelegd en mens is geworden in deze donkere wereld. Hiermee laat Hij zien dat Hij ons lief heeft en met Hem kunnen we veilig het nieuwe jaar in. Gods zegen toegewenst. M. Dubbelman

WIJK WEST

Kerkdiensten:
De komende periode hopen we elkaar regelmatig te ontmoeten bij de erediensten. Samen de komst van Gods eniggeboren Zoon vieren en aansluitend de overgang naar het nieuwe jaar. Tijdens de diensten op kerstmorgen wil ik Lukas 2:1-20 lezen en ontdekken we dat in de achtbaan van het leven de Heere Jezus rust kan geven. In de eerste dienst zal er medewerking zijn van One Man Audience en in de tweede dienst van Aqua Viva.

Tijdens de dienst op zondagmorgen 29 december zal de Schriftlezing Mattheüs 2:13-18 zijn; de kindermoord van Bethlehem. Een lugubere geschiedenis. Hoe heeft dit betrekking op ons? Voor de diensten daarna zijn de Schriftlezingen nog niet bekend.

Dankbetuiging:
Na bijna elf weken in het Erasmusziekenhuis verpleegd te zijn geweest, mocht ik weer naar huis terugkeren. Het is een zeer spannende tijd geweest en ook de vele maanden daarvoor. Dank aan God die mij de kracht heeft gegeven om deze weg te gaan en dat uiteindelijk alles noch ten goede mocht keren! Dankbaar ben ik u als gemeente voor de vele kaarten met de bemoedigende teksten, zowel privé als ook van de kringen, het was overweldigend! Ook voor uw gebeden, de bloemen uit de kerk, voor de pastorale zorg van predikant en wijkouderling mijn welgemeende dank. Mijn man en ik wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe. Hartelijke groet Anneke Kaai-van Wijngaarden.

Uit de pastorie:
Het was bepaald geen jongere die mij erop wees dat Filippenzen 4:6 de meest gelezen tekst is in de Bijbelapp YouVersion. Zoekt u maar op wat er staat. Trouwens, tijdens de afgelopen kerkenraadsvergadering ging het hoofdonderwerp wel over de jongeren. Het jeugdwerk werd besproken. In het bijzonder bleef één zin bij mij hangen. “Kinderen moeten niet worden zoals wij, maar zoals Jezus”. Een zin om vast te houden en over na te denken. Maar denkt u dan gelijk over de vraag na of wij misschien al op Jezus lijken. Op beide is Filippenzen 4 vers 6 toepasbaar.

Een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag