Zondag 24 juni 2018
09.30 uur: ds. M. Dubbelman
18.30 uur: ds. J.P. Kromhout van der Meer, Zwijndrecht

Bij de diensten:
De afgelopen weken is er hard geoefend door het mannenkoor dat samengesteld is uit mannen van onze gemeente. In de morgendienst zullen zij hun medewerking verlenen en zullen we het resultaat kunnen beluisteren. Scott Baks en Robert van Eijl zullen hen begeleiden op het orgel en de piano. De schriftlezing is Jakobus 1: 22-27. Gezegende diensten gewenst.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Vrijdagavond 29 juni a.s. zal ds. M. Dubbelman de maansluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:
De opbrengst van de Avondmaal collecte thuis en in Bredero’s Hof is € 60,76. Dank voor uw gaven.

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 22 juni en 13 juli van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’ (de verkoop vindt steeds plaats op de 2e en 4e vrijdag van de maand).

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 25 juni a.s. vóór 19.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij A. Overduin, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 24/6 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Inventaris & Onderhoud Gebouwen
  2. Crèche 0-1 jaar: 24/6 Linde van Houwelingen & Martine Bood; 1/7 Lotte van Genderen & Marije de Leeuw
  3. Crèche 2-3 jaar: 24/6 Annemarie Marcus & Marieke de Ruiter; 1/7 Marieke Kool & Manuela Slob
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 24/6 Marit Visser; 1/7 Naomi de Jong
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 24/6 Maartje van Druten, Noa Koekkoek & Gritte Kemkes; 1/7 Jennina Zwijnenburg, Mirthe van Houwelingen & Isa Zaal
  6. Wegbrengen bloemengroet: 24/6 Fam. Timmermans; 1/7 Willy Wijnbelt & Hannie Prins
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 24 juni bellen naar: Trudy Zijderveld, tel. 06 28290354
  8. Gastvrouw/heer: 24/6 v.m. Dinella Visser & Rian Faro, n.m. Arnelle v.d. Sande & Patrick Marcus; 1/7 v.m. Bartje & Hidde de Boer, n.m. Betty van Oenen & Hanneke Hakkesteegt

 

WIJK WEST/OOST

Meeleven: Op maandag 25 juni zal dhr. C.A. Korevaar (Thorbeckestraat 12, 3371 VH Hardinxveld-Giesendam) een operatie aan zijn rug ondergaan. We bidden om zegen hierover en een goed en voorspoedig herstel.

De ooroperatie van Luuk Aalbers (Heul 30, 3381 DC) is vanwege koorts tijdelijk uitgesteld. We wensen hem Gods zegen toe.

Een hartelijke groet aan u allen, ds. J. Holtslag & ds. M. Dubbelman