Zondag 24 mei:
09.30 uur: ds. L. van Wingerden, ‘s-Hertogenbosch
18.30 uur: ds. P.G.I. v.d. Berg, Asperen

Bij de diensten:
De kinderen kunnen nog steeds kleurplaten inleveren, zodat ze zondag in de kerk komen te hangen. Inleveren kan bij de pastorie aan de Kerkweg 1 B.

Op initiatief van de G ereformeerde kerk komt er zondag in de Nieuwsbrief een knutselwerkje in de vorm van een duif. De duif staat symbool voor de Heilige Geest die uitgestort is met Pinksteren. Wat zou het mooi zijn wanneer er veel duiven voor Giessenburgse ramen komen te hangen als getuigenis dat de Geest is uitgestort.

V&T – Gevarieerd:
Komende woensdag 27 mei zal het gaan over “de Bijbel lezen – de Boodschap verstaan!”. Namens de mannenvereniging nemen Lo Boer en Kees Toet deel aan het gesprek. De onderlegger wordt gevormd door twee boeken, te weten “Leer ons lezen” (auteur: ds. W.C. Meeuwse) en “Verborgen omgang” (auteur Dietrich Bonhoeffer). We zijn blij dat Robert van Eijl, Maureen van Pelt, Daniël Holtslag en Lotte van Genderen de muzikale invulling willen verzorgen. Hartelijk welkom in de uitzending. We noemen de kanalen nog maar een keer: HGGNK op YouTube en www.kerkomroep.nl. Aanvang 19:15 uur.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online via https://site.skgcollect.nl/298/gift/formulier.html?id=3885 Die website is qua layout aangepast zodat deze gebruikersvriendelijker wordt.
Neem vooral een kijkje.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 25 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en): 
Collecten: 24/5 1. Diaconie: Woord & Daad,  2. Kerk
Wegbrengen bloemengroet: 24/5 Fam. Kwakerknaak- Kwakernaak; 31/5 Fam. Romeijn

WIJK OOST/WIJK WEST

Geboren:
Op zondagavond 17 mei mocht bij Siebren en Hanneke Hakkesteegt – Vollmüller (van Marlotstraat 18, 3381CE) een zoon geboren worden. Voluit heet hij Jens Bart Hakkesteegt. Zijn roepnaam is Jens. We willen Siebren en Hanneke van harte feliciteren en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun zoon.

Huwelijksjubileum:
Op woensdag 27 mei hopen Leen en Jannie Donk (Bovenkerkseweg 38, 3381 KB) hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Van harte willen we jullie feliciteren met deze heugelijke dag en hopelijk mag het binnen korte tijd gevierd worden met kinderen en kleinkinderen. Gods zegen gewenst voor de tijd die komt.

Uit de pastorie:
Psalm 90 zegt het mooi. Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Afgelopen maandag was het voor mij 25 jaar geleden dat ik verhuisde naar de pastorie in Dorkwerd om daar per 1 juni aan de slag te gaan als pastoraal werker. In die 25 jaar is er veel gepasseerd. Of ik een wijs hart heb verkrijgen? Misschien is het wijs om het te blijven vragen, zoals Salomo hierom vroeg.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag