Zondag 25 juli:
09.30 uur: ds. G.A. Termaat, Leerdam
18.30 uur: ds. J. Holtslag, kampdienst

Zondag, 1 augustus:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Holtslag, kampdienst

Bij de diensten:
De dienst van zondagmorgen heb ik geruild met ds. Termaat. Iets dat we al vaker deden toen hij nog in Werkhoven stond. Nu komt hij vanuit Leerdam. In de avonddienst verwelkomen we de deelnemers aan kamp Bladel. We horen onder andere naar een verslag van deze week. Bovenal horen we naar Markus 10:17-22 en wat de Heere God ons met deze woorden te zeggen heeft.

Zondagmorgen 1 augustus lezen we verder uit Hebreeën 9 en krijgen we een rondleiding door de tabernakel. Ook stellen we de vraag waarom zoveel mensen in de zomer een kerk bezoeken. Als tweede lezing staat Exodus 26:1-6. 

De avonddienst is opnieuw een kampdienst. De deelnemers van kamp Purnode zullen dan hun verhaal doen. De Schriftlezing is in deze dienst Marcus 12:1-12. Wat dit met het bordspellen Catan en Cluedo van doen heeft, hoort u dan. We wensen de Purnodegangers alvast een mooie en een gezegende week toe.

Afscheid ds. Dubbelman:
In het moderamenoverleg van 14-7 is in afstemming met ds. Dubbelman gesproken over het afscheid. De afscheidsdienst is op zondagmorgen 12 september om 9:30 uur. Het is nu niet zeker in welke mate we als hele gemeente daarbij aanwezig kunnen zijn. In ieder geval zal er ook een digitale uitzending zijn. 

Als gemeente willen we op gepaste en goede wijze afscheid nemen van de familie Dubbelman na een verbondenheid van bijna 15 jaar. Er worden op de achtergrond enige plannen uitgewerkt. Daarbij denken we aan de gelegenheid dat de gemeenteleden een persoonlijke groet, herinnering of dergelijke kunnen geven. Dat zal niet massaal worden opgezet, maar daarvoor wordt zeker een mogelijkheid geboden. We denken met name aan een doorlopende “receptie” op zaterdagmiddag 11 september en een soort afscheidsavond op vrijdag 10 september.

Voor het uitwerken van de  plannen is een commissie gevormd. Soms zullen daarover wel contacten binnen de gemeente worden opgenomen of enige mededelingen worden gedaan. Suggesties of reacties kunnen worden doorgegeven aan de scriba Arjan Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl) of aan Jan Verspuij (jverspuij@hervormdgiessenburg.nl of 06-53784406).

Ds. Dubbelman is nu in de vakantieperiode. Dan volgt al gauw de voorbereiding op de verhuizing in de week na 12 september. Op zondagmorgen 26 september is om 9:30 uur de bevestigingsdienst in Hardinxveld-Giessendam. Dezelfde zondag vindt om 14:30 uur de intrededienst plaats.

We wensen de familie alle goeds en Gods nabijheid in deze intensieve en ingrijpende periode en we zien uit naar een mooie en gewaardeerde afronding in Giessenburg.

Oud Papier:
Vrijdagavond 6 augustus a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald.
Aan de beurt zijn Hugo Oosterling, Wim van Wijgerden, Gerard Kemkes, Mark van Dijk, Jan Meerkerk, Sascha Romeijn, Jan Willem den Uil, Michel de Bruijn & Martijn de Bruijn

Verantwoording:
Door ouderling J. van Wijngaarden € 20,00 en bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 ontvangen. Via ds. J. Holtslag €50,00. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’ voor 2 weken:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 13 augustus a.s. niet verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden i.v.m. het aanleveren van kopij. Graag kopij uiterlijk maandagavond 2 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Berichten voor de afkondigingen voor de zondagen van 25 juli, 1 en 8 augustus graag uiterlijk op de voorafgaande zaterdag tot uiterlijk 13.00 uur richten aan Bas van Genderen per e-mail bvangenderen@hervormdgiessenburg.nl of telefonisch 0184-652832.

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):  

Collecten:
25/7 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen;
1/8 1. Diaconie: IZB, 2. Kerk

Wegbrengen Bloemengroet:
25/7 Fam. Glerum;
1/8 Fam. L. Boer;
8/8 Fam. B. Vollmüller

Bent u aan de beurt om de bloemengroet te bezorgen wilt u dan zelf de bloemen ophalen bij bloemist Klimop aan de Dorpsstraat. 

Crèche 0-3 jaar:
25/7 Maureen van Pelt & Feline van Tuijl;
1/8 Anne-Marie Meerkerk & Imke van Houwelingen;
8/8 Renske Donk & Berit Donk

Gastvrouw/heer:
25/7 v.m. Jan en Janny de Jong, n.m. Jan & Gerry van Wijngaarden
1/8 v.m. Rian Faro & Tineke Vollmller, n.m. Arie van Houwelingen & Marijke Dijksman;
8/8 v.m. Arnelle v.d. Sande & Gerwold Verspui, n.m. Lo Boer & Siebold Freeke

WIJK OOST/WIJK WEST

Meeleven:
Anneke van Genderen (Muisbroekseweg 16a, 3381 KN) zal maandag 26 april aan haar oog geopereerd worden in het oogziekenhuis in Rotterdam. We bidden om Gods zegen over deze operatie en wensen haar Gods kracht toe.

Mw. A. Meerkerk – Zwijnenburg (Peursumseweg 8, 3381 KW) is weer thuisgekomen en zal daar verder herstellen en revalideren van de knieoperatie. We wensen haar Gods zegen toe bij het verdere herstel.

Ook de overige zieken willen we in de voorbede gedenken.

Verhuisd:
Dhr. Wim van Eck (Van Hardenbroekstraat 22, 3381 CC) zal zaterdag 24 juli verhuizen naar de Moriahoeve, Woonvorm Jiftha ( De Steeg 4a, 3931 PM Woudenberg). Vele jaren heeft hij onder ons gewoond. Eerst aan de Wetering en later in Bredero’s Hof. We hopen en bidden dat hij een goede en gezegende tijd mag hebben in Woudenberg.

Uit de pastorie:
Afgelopen maandag mocht ik met 24 broden op pad. Brood met muntjes gespaard, waar de jongeren op kamp Bladel van mogen genieten tussen de bijbelstudies en de overige activiteiten door. Ik heb er maandag ook van mogen genieten, maar vooral heb ik genoten van de jongeren en van de leiding. Een grote zegen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag