Zondag 25 september:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Opening winterwerk & Focusdienst
18.30 uur: ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen staat de dienst in het teken van de start van het winterwerk. Het algemene Giessenburgse thema is “Aan tafel”. Dit verbinden we aan het thema van het Focusgesprek 3.2. Deze keer gaat het over Daniël en welke keuze hij maakt als het aankomt op het dienen van God en het leven naar Zijn geboden. De Schriftlezing is Daniël 1 en het thema: “Als het erop aankomt”.

Koffiedrinken:
Na de morgendienst is een ieder van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Willy Schmidt, Paula de Bruin & Ivonne Duijm zullen u hartelijk ontvangen.

Zondagsschool:
Ha jongens en meiden, Sinds lange tijd weer een berichtje speciaal voor jullie in de Zaaier. We willen jullie van harte uitnodigen voor het nieuwe zondagsschoolseizoen. Wij zien er naar uit om jullie te ontmoeten, samen te zingen voor onze God, te lezen uit de Bijbel en erover te spreken en te knutselen. Op de uitnodiging die je krijgt, staat wie jouw leiding voor dit seizoen is. Kom je voor het eerst? Laat je dan gerust brengen en halen door je vader of moeder. Nogmaals welkom allemaal op zondag 2 oktober om 11.00 uur in de Rank! Groetjes, de leiding.

Belijdenis:
Denk jij er over na om mogelijk belijdenis van het geloof af te leggen? Wees dan zondagavond welkom om 20:00 uur in de Rank.

Open Focus Avond 29 september:
Een Open Focus Avond is een laagdrempelige avond voor iedereen die benieuwd is naar wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus.  We verdiepen ons in het thema ‘Als het er op aan komt’, dit is thema van de Focusdienst van komende zondag. Kom jij ook? Inloop 19:30 uur met koffie en thee, aanvang 19:45 uur.

Van de Kerkrentmeesters:
De Kerkenraad heeft in haar vergadering van 8 september jl. besloten om het collecteren tijdens de kerkdienst te hervatten. Zondag 2 oktober zullen we weer de collectezakken doorgeven na het gebed en voor de zegen. Ook aan de uitgang zal er, bij een extra collecte, weer gecollecteerd worden door een Diaken of Kerkrentmeester. Via de Scipio App blijft het mogelijk om digitaal geld over te maken. Schroom niet om hiervan gebruik te maken en de collectezak door te geven zonder uw geldelijke bijdrage. De Kerkrentmeesters

Inzamelpunt oude metalen gaat verhuizen:
Nu het entreegebied van de Groene Wei wordt afgerond bij de fam. A. Rouwert Boer aan de Neerpolderseweg, moeten we het inzamelpunt gaan verplaatsen. Per 1 oktober is het inzamelpunt iets verderop bij de  fam. Schakel, Neerpolderseweg 28. De groep vrijwilligers hoopt binnenkort de mijlpaal te bereiken dat er voor € 25.000,- aan oude metalen is gesorteerd en is ingeleverd.

De opbrengst is besteed aan goede doelen en aan de diaconieën van beide kerken.

We hopen dat ook velen de weg naar het nieuwe inzamelpunt weten te vinden.

Startweekend: Vervoer en pannenkoeken.

Het startweekend staat weer voor de deur. Van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober zullen we met veel jongeren een mooi startweekend beleven. We zijn nog op zoek naar hulp.

Rijders: We zijn nog op zoek naar rijders die ons naar Gemert willen brengen.

Ook voor op de terugweg zijn er rijders nodig. Opgeven kan via 06-39118385 bij Arne Post.

Pannenkoeken: Voor vrijdagavond 30 september zoeken we nog enthousiaste pannenkoekenbakkers! Graag opgeven bij Liezeke Schakel via appje 06-13297204, mail korevaarliezeke@hotmail.com of een briefje door de deur op van Brederodestraat 36. Wil je bij de pannenkoeken aangeven hoeveel pannenkoeken je verwacht te bakken? De pannenkoeken kunnen vrijdagmiddag 30 september vanaf 17:00 worden ingeleverd in de Rank.

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof’:
Ds. Y.E. Pors zal op vrijdagavond 30 september a.s. de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Verantwoording:
Bij het wegbrengen van de bloemengroet € 10,00 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor dinsdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 26 september a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten: 25/9 1. Diaconie; Plaatselijk Jeugdwerk & HGJB, 2. Kerk

Kerkauto: Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de diensten op zondag 25 september bellen naar Fam. Kemkes, tel. 653282

Wegbrengen Bloemengroet: 25/9 Fam. Schep – de Jong; 2/10 Fam. de Kreij

Crèche 0-3 jaar:
25/9 Mirthe van Houwelingen, Renate Bouter & Hanna de Kuiper; 2/10 Willemieke Goosens, Feline van Tuijl & Annelise Dijksman

Bijbelcrèche:
25/9 Laura Holtslag & Sifra Visser

WIJK OOST

Meeleven: We denken aan diegenen die chronisch ziek zijn en dag in dag uit strijden met pijn, vaak zonder de aandacht die er is voor mensen die een korte periode van ziekte doormaken.

Niet alleen maar samen:
Elke dominee heeft zijn sterke en zwakke kanten en daarom ben ik erg blij dat Frida Bogerd mij wil helpen met een van mijn zwakke kanten. Namelijk de planning van een deel van mijn pastoraat!

Zij zal mijn donderdag vullen met pastorale bezoeken. Het kan dus gebeuren dat zij u belt om een afspraak te maken in plaats van ik zelf. Doordat zij deze voorbereiding van mij overneemt rest mij meer tijd en aandacht voor de bezoeken zelf en de andere taken van het predikantschap. Natuurlijk zal ik niet alleen op donderdag bezoeken doen en mag u nog steeds direct contact met mij opnemen als u wilt dat ik langskom.

Vanuit de pastorie:
Het is fijn om te merken dat Giessenburg voor ons beiden steeds meer een thuis wordt. We leren meer gezichten en namen kennen en zijn dankbaar voor de hartelijke ontvangst in het dorp. Mooi om te merken dat het geloof mensen verbindt en ons ook hier verbindt.

Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld

WIJK WEST

Meeleven:
Wat een opluchting kan het geven wanneer een uitslag van een medisch onderzoek toch niet is wat eerst gevreesd werd. Het laat wel zien hoe snel het gewone dagelijkse leven in een klap totaal anders kan worden. Alle reden om in alle omstandigheden op God te vertrouwen en er voor elkaar te zijn door daad en gebed.

Uit de pastorie:
Indrukwekkend was de dienst voorafgaande aan de bijzetting van koningin Elizabeth II. Bovenal was er reden van dankbaarheid hoe het geloof in de opgestane Heere en Heiland Jezus Christus door haar beleefd is. Onder andere werd dit zichtbaar in het lezen van een gedeelte uit 1 Korinthe 15. Wat een getuigenis kan een mens geven in leven en sterven wanneer de enige troost is eigendom te zijn van de getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Laten wij de voorbede voor ons koningshuis niet vergeten.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag