Zondag 27 november: 1e Adventszondag
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. M.J. van Oordt, Delft, jeugddienst

Bij de diensten:
Aankomende zondag is het de eerste adventszondag. In de morgendienst lezen we een gedeelte dat zowel doet denken aan advent, als ook het tegenovergestelde is. Het Schriftgedeelte in Genesis 16. In de dienst zal Rick van Genderen verslag doen van zijn belevenissen rondom de Muskathlon.

Jeugddienst:
“What do You want from me?!”Zondagavond 27 november is er weer een Jeugddienst die om 18:30 uur begint. Dominee Van Oordt uit Delft neemt ons mee in de vraag wat God nou eigenlijk van je wil. Een hele set regels en geboden naleven? Eén of twee keer per zondag naar de kerk? Allerlei ingewikkelde rituelen uitvoeren? Graag zien we je zondagavond in de dienst!

De Jeugddienstcommissie

Break in de week – de oud ijzer ploeg: 
Zo! Da’s een weinig respectvolle benaming voor de groep, veelal leden van de hervormde of gereformeerde gemeente in Giessenburg, die zich bezig houdt met het inzamelen van metalen. Maar goed, we begrijpen nu wel meteen waarover het gaat. We vernemen regelmatig over de mooie opbrengst die aan goede doelen besteed wordt. Logisch dat daar achter de schermen veel inzet voor nodig is. We (redactie BidW) werden getipt om eens kennis te gaan maken met die mensen. Om te gaan kijken hoe dat ‘verzamelen van metalen’ zich afspeelt. Om te informeren naar hun drijfveren, om te luisteren naar verhalen uit die dagelijkse praktijk. Nou, dat hebben we gedaan! Horen en zien verging ons ‘-). Dit is een uitnodiging om die bonte verzameling beelden en die bonte groep gemeenteleden te bezien en beluisteren! Publicatie op woensdag 30 november vanaf 19:30 uur op het kanaal WijzijnHG, te vinden op Youtube. Welkom!

Chadash:
Het komende jaar is er opnieuw een fietsweek in de Alpen. Het is van 1-7 juli. Wat minimaal nodig is, is een racefiets, een helm, een zonnebril, wat kilometers in de benen en een Bijbel. Want naast het fietsen wordt er tijd ingeruimd voor Bijbelstudie. De kosten bedragen waarschijnlijk 475 euro en voor jongeren 375 euro. Dit is inclusief eten en exclusief vervoerskosten. Dit laatste zal neerkomen op ongeveer 140 euro. Dit jaar was er een verbinding met Wijngaarden. Voor komend jaar heeft Bleskensgraaf gevraagd om aan te kunnen sluiten. Omdat plekken beperkt zijn, is op tijd aanmelden vereist. Dit kan bij ds. Holtslag.

Kerstpost Giessen- Oudekerk:
Ook dit jaar kunt u de post door ons laten bezorgen voor € 0,55 per kaart. Goedkoop en u steunt een goed doel! De opbrengst is bestemd voor energie besparende maatregelen van de kerk. De post wordt rondgebracht in Giessen- Oudekerk, Giessenburg, Hardinxveld- Giessendam, Ottoland, Goudriaan, Brandwijk, Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. U kunt de kaarten inleveren t/m 14 december bij: Sofie den Hartog, Bogerd 48 of Wil den Toom, van Marlotstraat 35. Op 15 december wordt de post gesorteerd!  Laten we er met elkaar voor de 25-ste keer een mooie actie van maken. Info: 0184-652032

Tweedehandsboekwinkeltje:
Extra open op zaterdag  3 december van 10.30 -15.30 uur. Verder elke vrijdagmiddag van 13.00-18.00 uur. U bent u van harte welkom. Mooie boeken ook om cadeau te geven in deze feestmaand. Wij hebben een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud.

Gebedskring:
Op D.V. dinsdag 29 november komen wij weer bij elkaar. Van harte welkom om 20.15 uur in zaal 2 van De Rank om mee te bidden voor kerk (werelwijd) en samenleving.

Verantwoording:
Er is twee keer 10 euro ontvangen als dank bij het bezorgen van de bloemengroet. 

Collectebonnen verkoop:
Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis.

Oud papier:
Op vrijdagavond 2 december a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Adriaan de Kuiper, Johan Bood, Gerard Kemkes, Joop Troost, Willem Muilwijk, Nico de Bruin, Harold Kool, Jasper den Toom en Chris van Veldhuizen.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag kopij uiterlijk maandagavond 28 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
27/11: 1. Diaconie  2. Kerk. 3. Inventaris en onderhoud gebouwen.

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 27 november bellen naar R. Kamphuis tel. 06-53890401 morgendienst én avonddienst. 

Gastheer/Gastvrouw:
27/11 ochtend: Jeanet van Bruchem en Rian de Koning;  avond: jeugddienstcommissie.

Wegbrengen Bloemengroet:
27/11 Fam. Timmermans; 
4/12 Willy Wijnbelt en Hannie Prins.

Crèche 0-3 jaar:
27/11 Renske Donk, Febe Troost, Berit Donk en Linde Koekoek.
4/12 Margreet Kwakernaak, Karen Holtslag, Willise van der Vlies en Anne Holtslag.

Bijbelcrèche:
27/11 Annemarie Meerkerk en Diane Erkelens.
4/12 Dorine Dijksman en Willise van der Vlies.

WIJK OOST

Huwelijksjubileum:
Op donderdag 1 december hopen Sander en Jannie aan de Wiel (Van Wenastraat 6, 3381 BL) 50 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren jullie en jullie kinderen en kleinkinderen van harte met dit jubileum en wensen jullie Gods zegen toe.  

Vanuit de pastorie…
Geregeld vraag ik mensen of ik hun nood als gebedspunt mag opnemen in de zaaier. Sommigen willen dat wel, anderen niet. Toen ik daar deze week over nadacht kwamen er twee gedachten boven: ten eerste, misschien heeft u wel een gebedspunt of een nood die u bij de gemeente wilt brengen voor voorbede. Dan mag u dat mij altijd melden, heel graag zelfs. Ten tweede, als predikant is het ook niet goed om zelf achter te blijven. Ik heb uw gebed ook nodig. Dus daarom een vraag om gebed vanuit mijn kant. Eerder heeft u op deze plek al kunnen lezen over de nood en het verdriet dat er ook in onze gemeente is. Om daar goed op te reageren valt (mij) niet mee, ik heb er de leiding van de Heilige Geest bij nodig. Wilt u bidden dat ik de moed mag hebben om het juiste te doen als ik er tegenop zie en de onderscheiding om het juiste te zeggen en namens God tot zegen te zijn in de gemeente? Alvast hartelijk dank!

Hartelijke groeten,
Ds. J. Menkveld

WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
Maandag 28 november zijn Jan en Anja Vink (Willem de Zwijgerlaan 10, 3381 BM) 25 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie en Annemarieke en Patrick feliciteren met dit jubileum en wensen we jullie Gods zegen en nabijheid toe. God is getrouw. Hij zal er zijn. Ook nu in deze periode van ziekte en wachten op de operatie.

Uit de pastorie:
Sinds Elon Musk Twitter heeft gekocht hebben al talloze twitteraars dit sociale medium verlaten. De twitterverlating is ongekend. Het einde van Twitter wordt verwacht en Mastodon lijkt de opvolger te worden. Maar alles is onder voorbehoud. Al staat vast dat niets hier beneden voor eeuwig is. Wat mooi is het dan om te zien dat de gemeente van Christus de eeuwen trotseert. Niet uit eigen kracht, maar door Gods genade. Laten wij Gods trouw beantwoorden door trouw te blijven aan de gemeente van Christus.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag