Zondag 29 januari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Kerk, School en Gezinsdienst
18.30 uur: ds. J.H. Menkveld

Bij de diensten:
Zondagmorgen is de kerk-school-gezinsdienst. Deze week zijn de kinderen van de basisschool hier al druk mee geweest. Ze luisteren naar de verschillende verhalen over Jozef, oefenen de liederen en maken er werkstukken over. Deze werkstukken zullen zondag in Giessen-Oudekerk, in de Gereformeerde kerk en in onze kerk komen te hangen. Ook zullen er meerdere kinderen meewerken aan de dienst. De dienst heeft als thema meegekregen AllesOverHoop. Zondagmorgen lezen we Genesis 45:1-16.

Zondagavond lezen we zondag 5 van de Heidelbergse catechismus. Na een aantal zondagen over de ellende, komt nu de vraag: Wie kan ons redden uit onze ellende? En het eerste antwoord is dan: iemand die echt mens is geweest. Waarom moest Jezus mens worden en wat hebben we daaraan?

Koffie na de dienst:
na de Kerk, School en Gezinsdienst bent u van harte welkom in De Rank. Daar staan dan Ank Buchner, Amanda Holtslag en Jacoliene van Wijgerden voor u klaar met koffie, thee of fris.

Diaconiecollecte: In aansluiting op het thema van de ochtenddienst is de gehele zondag de diaconiecollecte bestemd voor De Hoop. Deze stichting helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, door verslaving of psychische problemen, krijgen bij De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan.
Voor veel van het werk is De Hoop afhankelijk van giften, zoals de inloophuizen, de Stay Clean groepen en de christelijke onderdelen van het werk. Dankzij uw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben. Meer weten? Kijk op vriendenvandehoop.nl

Verantwoording: Via ds. Menkveld 2 giften ontvangen van 10 en 25 euro. Daarvoor hartelijk dank!

Collectebonnen verkoop: Verkoop collectebonnen elke 1e vrijdag van de maand in de Rank van 18.30 – 19.00 uur. Online kopen kan ook via de website van de kerk. Voor woensdag besteld, dezelfde week nog in huis!

Maandsluiting ‘Bredero’s Hof: De heer W.J. van Iperen zal op vrijdagavond 27 januari de maandsluiting in ‘Bredero’s Hof’ verzorgen, aanvang 19.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’: Graag kopij uiterlijk maandagavond 30 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten: 29/1 1. Diaconie (Stichting De Hoop) 2. Kerk 3. Inventaris en onderhoud gebouwen.

Kerkauto: Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 29 januari bellen naar Fam. Kemkes, tel. 06-27536469 morgendienst én avonddienst.

Gastheer/Gastvrouw: 29/1 ochtend: Lo Boer en Rian Faro; avond: Joke de Kuiper en Marijke Dijksman.

Wegbrengen Bloemengroet: 29/1 Mevrouw Van de Koppel en mevrouw Van Dalen; 5/2 Fam. Pesselse.

Crèche 0-3 jaar: 29/1 Willemieke Goossens, Jannette Stam, Hanna de Kuiper en Esmee in ’t Veld, 5/2 Eline Boer, Cornalieke Nuijten, Marit Visser en Fenne den Besten.

Bijbelcrèche: 29/1 Kerk, School en Gezinsdienst 5/2 Willise van der Vlies en Lidia Faro.

Oud papier: Op vrijdagavond 3 februari wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Leon de Jong, Kees de Groot, Gerard Kemkes, Siebren Hakkesteegt, Maarten Korevaar, Harold van Wijk, Robert van Oenen, Wim van Genderen en Andre Kwakernaak.

WIJK OOST              

Meeleven: Charles Kooistra (Van Hardenbroekstraat 33) is zondag 22 januari plotseling opgenomen in het ziekenhuis, maandag 23 is hij succesvol geopereerd aan een ontstoken galblaas. We verwachten dat hij op moment van verschijnen van dit bericht weer thuis is en bidden om verder herstel.

Vanuit de pastorie: Afgelopen zondagavond ging het in de dienst over de hel, een zwaar onderwerp dat mijzelf in gedachten nog wel bezig houdt. Aarzel niet om als u zelf nog vragen op gedachten heeft na aanleiding van de preek die uit te spreken: onderling of naar mij toe!

Hartelijke groeten, Ds. Menkveld

WIJK WEST

In herinnering: In de leeftijd van 72 jaar is dinsdag 17 januari overleden Klaas Blokland. Met zijn vrouw Laura Blokland-Bijl woonde hij Willem de Zwijgerlaan 11. Nadat anderhalf jaar geleden bij Klaas slokdarmkanker geconstateerd was, heeft hij behandelingen ondergaan van bestralingen en chemokuur. Dit alles leek zo’n een goede uitwerking te hebben dat hij een goed jaar mocht hebben. Echter eind vorig jaar bleek dat het verder uitgezaaid was en hij niet meer te genezen was.

Afgelopen dinsdag heeft de uitvaart plaatsgevonden. In de voorbede gedenken we zijn vrouw en zijn kinderen en kleinkinderen.

Meeleven: Verschillende gemeenteleden ondergaan momenteel medische behandelingen of zijn daar herstellende van. We wensen hen Gods zegen en nabijheid toe.

Uit de pastorie: Tijdens de brugklascatechese behandelen we bijbelse momenten. Keurig begonnen bij de schepping was afgelopen maandag de reflectie op de ballingschap aanbod. Zo kunnen we Psalm 137 wel duiden. Een psalm met een zeer heftig slotvers. Dat vraagt om uitleg. Tegelijk doet de psalm mij ook denken aan het slavernijverleden. Dit mede door het lied ‘By the rivers of Babylon’. Onder andere gezongen door van Boney M. De schrijvers van het lied herkennen zich in de psalm. Gezien de gruwelen die slaven ondergaan hebben, is het verlangen naar wraak niet vreemd. Excuses zijn dan maar een kleine stap.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag