Zondag 30 januari:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Kerk-School-Gezinsdienst
18.30 uur: ds. D.M. Heikoop, Katwijk

Bij de dienst:
Zondagmorgen is de kerk-school-gezinsdienst. Het thema is deze keer: Niemand is zoals jij. In de dienst zullen we enkele verzen lezen uit het Oude en Nieuwe Testament. We lezen Genesis 1:26-28; 1 Samuël 16:4-13 en Lukas 15:20-24. Verschillende kinderen van de basisschool zullen medewerking verlenen.

De collecte is deze zondag voor: Stichting Chris en Voorkom. Dit doel is gekozen, omdat stichting Chris er voor iedereen is, hoe je ook bent. Niemand is zoals jij, je mag er zijn en altijd welkom voor een luisterend oor bij stichting Chris. Bij ‘Chris, wat er ook is!’ bieden zij kinderen en jongeren een anoniem luisterend oor via chat, mail & telefoon. Ze bieden sociaal- emotionele weerbaarheidstrainingen met thema’s als: zelfbeeld, seksualiteit, media, grenzen en risicogedrag. Daarnaast zijn ze het kenniscentrum op het gebied van jeugdpastoraat.

Voor meer informatie, zie de website Chris – Wat er ook is en Stichting Chris en Voorkom!

(chrisvoorkom.nl)

Kerkgang:
Met ingang van deze week is de avonddienst weer opengesteld voor maximaal 50 kerkgangers via Kertijd.nl. Afhankelijk van de uitkomst van de persconferentie en van het advies van de Protestantse Kerk in Nederland kan dit aantal aangepast worden.

Verkiezing ambtsdragers:
We herinneren u en jou aan het indienen van namen voor de komende vacatures in de kerkenraad, waarvoor u en jij vorige week via de diverse kanalen bent geïnformeerd. Dit kan nog tot en met maandag 31 januari. De vacatures betreft de aftredende en niet herkiesbare broeders: Wim van Beuzekom, Arie de Bruin, Bert Pesselse, Teus Visser en Jan van Wijngaarden. U kunt u de namen indienen op de volgende manieren: bij de scriba van de kerkenraad, Arjan Overduin, W. de Zwijgerlaan 21, of inleveren bij de pastorie aan de Kerkweg 1b of in de doos in de kerk op de leestafel. Ook is het mogelijk per mail bij de scriba: scriba@hervormdgiessenburg.nl De kerkenraad zal in een extra vergadering op donderdag 10 februari a.s., dubbeltallen opstellen voor de verkiezingsvergadering op donderdagavond 24 februari. Nadere informatie volgt over de wijze waarop deze gehouden zal worden. Indien voor de herkiesbare broeders geen tegenkandidaten worden ingediend, worden zij herkozen verklaard.

Biddend aanhaken bij Focus:
‘Focus’ is het woord wat u op veel plekken tegenkomt en door omstandigheden misschien niet aan mee kunt doen, terwijl u wel graag onderdeel wilt zijn en een bijdrage wilt leveren. Dit kan! U kunt het Focustraject biddend ondersteunen. Wij vragen uw gebed voor het Focustraject! Voor het werk van het Focusteam en alle activiteiten die er op zondagen en door de week heen plaatsvinden. Denk aan de Focusdiensten, Open Focus avonden, de Focuskringen, zondagschool, jeugdwerk, catechese, waar de Focus op Jezus centraal staat.

Welkom op de Open Focus Avonden en de Focuskringen:
Nieuwsgierig naar Open Focus avond (OFA) of Focuskring? Een OFA is laagdrempelige en een Focuskring is de plek met extra diepgang. Op een OFA zijn er zo’n 40 (online) deelnemers aanwezig. De volgende is op 16-02. Ook zijn er 6 Focuskringen opgestart en zijn er nog meerdere in ontwikkeling. Wanneer je aan wilt sluiten bij een Focuskring kun je dat mailen naar Philip de Koning ph.dekoning@solconmail.nl Het Focusteam en de deelnemers zijn enthousiast en hopen u en jou ook snel te ontmoeten. Nieuwsgierig geworden, maar twijfel je nog? Neem dan gerust een kijkje op IZB Focustraject – Hervormd Giessenburg.

Focus en gezinnen ‘Gezinsmomenten boek’:
Het Focustraject wordt ondersteunt door Focus materialen in de vorm van verschillende werkboekjes die beschikbaar zijn voor de hele gemeente.Wij willen het Gezinsmomenten boek onder de aandacht van alle gezinnen met kinderen brengen. Dit boekje zal op zondag 30-01 tijdens de zondagschool per gezin uitgedeeld worden. Maar ook voor alle gezinnen waar de kinderen niet van naar de zondagschool gaan is het een prachtig boekje om samen als gezin mee aan de slag te gaan! U kunt deze werkboekjes inkijken en afhalen bij Teus Visser (Kerkweg 2a). Inkijken en eventueel afhalen is ook mogelijk in het Boekwinkeltje nu deze weer geopend is.

Catechisatie:
Een bijzondere avond werd het voor de jongeren. In twee groepen waren ze aanwezig op de avond waar Corine Zonnenberg sprak over de Heilige Geest. Dit aan de hand van allerlei attributen. Lege en volle cola blikjes, playmobilpoppetjes, hartjes snoepjes en waxinelichtjes en daar bovenop een wedstrijd papieren vliegtuigjes gooien. Juist door dit alles werd duidelijk gemaakt Wie de Heilige Geest is. Bij het lezen van Psalm 62:6-9 kon dit ervaren worden.

Chadash:
In de zomer is het weer mogelijk om mee te gaan naar de Franse Alpen om de bergen te beklimmen in het licht van de bijbelstudies. Dit jaar is het van 13-19 augustus 2022. Noodzakelijk zijn een bijbel, een racefiets/mtb en een helm. Waarbij het wel prettig is dat je niet geheel onvoorbereid aan de voet van de alp komt te staan. Het is allemaal laagdrempelig. Je hoeft geen wielrenner te zijn. Meer informatie en aanmelding loopt via ds. Holtslag. De eerste die zich aanmeldt kun jij niet meer zijn, maar we zien je graag meegaan.

40-dagentijdkalender 2022:
Vanaf 2 maart begint de 40-dagentijd, als voorbereiding op het Paasfeest. Vorig jaar hebben we in de toenmalige lockdownperiode de 40-dagentijdkalender beschikbaar gesteld en zijn er activiteiten geweest bij de verschillende thema’s. Nu hopen we dat er wat meer kan. Wat meer bezoekers in de diensten en bij activiteiten. Voor de ouderen wordt weer gedacht aan een gezamenlijke paasviering. Tevens is het Focusproject verder opgestart, waarin het delen met elkaar een belangrijke plaats inneemt. Daarom nu niet direct nog meer extra georganiseerde 40-dagen activiteiten. Wel zijn er mogelijkheden van het gebruik van de 40-dagentijdkalender. Deze kan eenvoudig worden besteld. Er zijn meerdere uitgaven. De Protestantse Kerk geeft de kalender uit met bijbelgedeelten en suggesties onder het thema “Alles komt goed?!” Hierbij komen eveneens de zeven werken van barmhartigheid aan de orde. Gemakkelijk als kalender of online te bestellen via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd. Tearfund geeft het pakketje uit  van “Onderweg”. Zie  Tearfundhttps://www.tearfund.nl › het-veertigdagenpakket-2022. Van harte aanbevolen.

Boodschappenservice:
Op de oproep voor vrijwilligers voor de boodschappenservice is positief gereageerd. Het aantal beschikbare vrijwilligers om de boodschappen te verzorgen is voor nu voldoende en zijn nieuwe opgaven niet meer nodig. Hartelijk dank voor de reacties. Indien nodig, bij voorbeeld bij quarantaine, kan nog steeds een beroep gedaan worden op de service. Neem daarvoor contact op met Ine van der Laar:  06-19472143 / ine@vanderlaar.com

Tweedehandsboekenwinkeltje weer open:
Iedere vrijdagmiddag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag 5 februari van 10.30-15.30 uur, bent u van harte welkom! Wij hebben een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud!

Oud papier:
Vrijdagavond 4 februari a.s. wordt het oud papier weer opgehaald. Chauffeurs en ophalers voor deze avond zijn Leon de Jong, Kees de Groot, Gerard Kemkes, Siebren Hakkesteegt, Maarten Korevaar, Harold van Wijk, Robert van Oenen, Wim van Genderen & André Kwakernaak

Bijbelcrèche:
In verband met de kerk-school-gezinsdienst is er op zondag 30 januari géén bijbelcrèche. De week erna zijn de kinderen weer van harte welkom.

Verantwoording:
Via ds. J. Holtslag €20,00. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Dit kan voorlopig alleen online.

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk 31 januari a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en): 

Collecten:
30/1 1. Diaconie: Stichting Chris, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen

Wegbrengen Bloemengroet:
30/1 Ivonne Duijm & Rinie Groeneveld; 6/2 Fam. Glerum

Crèche 0-3 jaar:
30/1 Sija Kersbergen & Ilvie de Jong; 6/2 Marjanne de Hoop & Feline van Tuijl

Bijbelcrèche:
30/1 Geen Bijbelcrèche; 6/2 Hannah Velthuizen & Hadassa van Zuthem

WIJK OOST / WIJK WEST

Meeleven:
In verbondenheid leven we mee met allen die door zware tijden gaan. Zij die rouw dragen of te kampen hebben met ziekte en medische behandelingen. In de gebeden dragen wij hen op.

Uit de pastorie:
Op de vraag op Facebook wie er nog bestekzegels van de supermarkt had, stroomden de reacties binnen. Zoveel dat ook een tweede in het gezin en zelfs een derde wel wilde overgaan tot het aanschaffen van bestek. Het stemt mij dubbel positief. Aan de ene kant de verbondenheid via de sociale media en de bereidheid om zegels te delen. Aan de andere kant de wens om bestek aan te schaffen. Blijkbaar is dit onderdeel van de opvoeding goed gegaan.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag