Zondag 1 mei:
09.30 uur: Prop. J.H. Menkveld, Dordrecht
18.30 uur: ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

Zondag 8 mei:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, Focusthema
18.30 uur: ds. J.W. Sparreboom, Nieuwerkerk a.d. IJssel

Bij de diensten:
Zondagmorgen 1 mei zal proponent Menkveld voorgaan. Voor hem een moment om antwoord te vinden op de vraag of zijn weg naar Giessenburg zal leiden. Laten we het gepaard laten gaan met gebed om wijsheid

De morgendienst op zondag 8 mei is niet gekoppeld aan Focusactiviteiten, maar draagt wel een Focusthema. Dit is: De stem van Jezus. Gelezen zal worden uit Johannes 21:1-14. De Man op het strand blijkt Jezus te zijn. De Levende is dichtbij en in ons midden.

Focus ‘In bewegingsopdracht’:
Aan de Focusdienst met het thema ‘Jezus, de Levende in ons midden’ van afgelopen zondagmorgen koppelen we een ‘In bewegingsopdracht’ die we ‘Emmaüswandeling’ noemen. De opdracht voor de komende weken luidt; ga wandelen of fietsen in tweetallen met als gespreksleidraad de flyer waar de Focus-opbouw voor een geloofsgesprek op staat met tevens een handreiking en uitleg hoe u dit toe kan passen op de Bijbeltekst van deze Focusdienst (Lukas 24: 13-32) tijdens de wandeling. Neem de flyer mee tijdens de wandeling of fietstocht die bij de morgendienst is uitgedeeld. Flyer niet ontvangen? Print hem dan vanaf de site uit of haal een A6 formaat op in de kerk onder de toren, in grote hal in De Rank of Het Boekwinkeltje. Deel gerust uw verhalen of belevenissen over deze wandeling of fietstocht via focus@hervormdgiessenburg.nl of in de kerkapp.

Zendingsbussen:
In de maanden mei en juni is de opbrengst van de zendingsbussen weer bestemd voor het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Het seminarie in Cairo leidt toekomstige predikanten op voor de presbyteriaanse (protestantse) kerk in Egypte. Daarnaast biedt het seminarie diverse Arabischtalige deeltijdopleidingen aan, zowel in Caïro als online. Wie het Engels voldoende beheerst, kan doorstuderen in het Master of Theology (ThM)-programma. Veel oud-studenten hiervan zijn inmiddels zelf betrokken bij de opleiding van predikanten in Egypte en Sudan. Bidt en geeft u mee?

Diaconiecollecte:
Op zondag 8 mei is deze bestemd voor Venezolaanse vluchtelingen. Colombia heeft afgelopen jaren meer dan 1,7 miljoen vluchtelingen uit Venezuela opgenomen. Velen van hen leven in grote armoede en onder onveilige omstandigheden. De Kerk wil deze kwetsbare mensen graag voorzien van voedsel, onderdak en praktische hulp. Venezuela gaat gebukt onder een grote crisis. Er is weinig te eten en het leven is moeilijk. Al zo’n 5 miljoen mensen hebben huis en haard moeten verlaten en een groot deel van hen is, ondanks de coronacrisis, terechtgekomen in buurland Colombia. De vluchtelingen wonen vaak in illegale nederzettingen en gaan gebukt onder veel criminaliteit en bendegeweld van drugskartels. Zeker in de grensgebieden zijn veel zwervers en daklozen. Er is ook veel sprake van huiselijk geweld en (kinder)misbruik. De GZB wil de kerk in Colombia steunen in haar initiatieven om deze kwetsbare mensen in nood te helpen. Voor 50 euro krijgt een gezin van 4 personen voor een week boodschappen en met 100 euro kan een maand huur worden betaald. • Een goede deken om een vluchteling de koude nacht te kunnen laten doorkomen kost 20 euro. Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.project1027.nl/project/noodhulp-venezolaanse-vluchtelingen/. Uw en jou gaven zijn van harte aanbevolen

Terugblik en vooruitblik beroep proponent J.H. Menkveld :
Als beroepingscommissie blikken we terug op een mooie kennismakingsavond van afgelopen donderdag 21 april, met proponent J.H. (Joren) Menkveld en zijn vrouw Jolien. Als start namen zij deel aan een gezamenlijke maaltijd, die door leden van de beroepingscommissie was bereid. Vervolgens was er de kennismaking met de gemeente in drie blokken. Mooi ook te constateren dat er van de afvaardiging van de clubs, kringen enz. een grote deelname was, waaronder ook veel jongeren. 

Donderdagmiddag 28 april was er nog een kennismaking met het dorp, waarop we veel beziens- en wetenswaardige punten hebben bezocht. We hopen dan dat beiden een goede indruk hebben gekregen van onze gemeente en ons dorp. 

A.s. zondag, 1 mei zal hij voorgaan in de morgendienst, en de komende week zijn we in afwachting van zijn beslissing. 

Na de dienst is er, voor hen die nog niet in de gelegenheid waren om kennis te maken met hem en zijn vrouw, alsnog de mogelijkheid dit te doen in de Rank. We zien uit naar een goede en gezegende dienst en bidden om Gods leiding voor hem en zijn vrouw om te komen tot het besluit dat Hij hen geeft te nemen.

Koffie drinken na de dienst 8 mei:
Zondagmorgen 8 mei a.s. bent u weer van harte welkom in ‘De Rank’ om onder het genot van koffie, thee of iets fris elkaar te ontmoeten. Margriet Kooijman, Renske Donk & Geertje Overduin zullen u hartelijk ontvangen.

Afwezig:
Vanwege de interim-opleiding is ds. J. Holtslag vanaf maandag 9 mei tot en met woensdag 11 mei afwezig. Deze dagen verblijft hij op het Hydepark in Doorn. Bij zaken van pastorale aard kan contact opgenomen worden met de wijkouderling

Boekwinkeltje:
Het tweedehandsboekwinkeltje organiseert weer een BOEKENMARKT in Giessenburg op 6 en 7 mei. Op vrijdag 6 mei zijn we open van 13.00 – 18.00 uur en zaterdag 7 mei van 10.30-15.30 uur. Wij hebben een grote collectie tweedehandsboeken voor jong en oud. U bent van harte welkom om tussen onze boeken te komen zoeken.

Gebedskring:
Dinsdagavond 3 mei a.s. komt de gebedskring weer bij elkaar in zaal 2 van ‘De Rank, aanvang 20.15 uur. Weet u van harte welkom.

Oud papier:
Vrijdagavond 6 mei a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. De chauffeurs en beladers deze avond zijn: Erik de Bruijn, Jan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Niels Bongers, Harm Trouwborst, Andries Boer, Henk Pierhagen, Bart van Genderen & Onno den Toom.

Verantwoording:
Via de Paasgroetenaktie is 2x €5,00 ontvangen en via de bloemengroet €5,00. Hiervoor hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en voorlopig ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur. Op 6 mei en 3 juni

Kopij ‘Zaaier’:
Graag uiterlijk maandag 9 mei a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij de heer A. Overduin (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652399)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
1/5 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen;
8/5 Diaconie: Werelddiaconaat, 2. Kerk

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 1 mei bellen naar H. v.d. Boomgaard, tel. 654930 en op zondag 8 mei naar J. Donk, tel. 06 18186631

Wegbrengen Bloemengroet:
1/5 Jannie & Arie de Jong;
8/5 Fam. Timmermans;
15/5 Willy Wijnbelt & Hannie Prins

Crèche 0-3 jaar:
1/5 Annelies Klop, Lydia Korevaar, Boaz & Loïs Donk;
8/5 Mirthe van Houwelingen, Jolanda Kamphuis & Esmee Pierhagen;
15/5 Margriet Kooiman, Noa Terlouw & Ilvie de Jong

Bijbelcrèche:
1/5 Eline Boer & Hadassa van Zuthem;
8/5 Diana Erkelens & Naomi de Jong;
15/5 Laura Holtslag & Annemarie Meerkerk

WIJK OOST / WIJK WEST

Huwelijksjubileum:
3 mei zijn Frans en Margreeth van Houwelingen (Dorpsstraat 2, 3381 AG) 45 jaar getrouwd. Van harte willen we jullie feliciteren met het huwelijksjubileum en wensen we jullie Gods zegen toe samen met kinderen en kleinkinderen.

Op 4 mei mogen Pleun en Ditsy Tromp het 50 jarig huwelijksjubileum vieren. Dit vieren zij met kinderen en kleinkinderen, terwijl ze net voor een korte tijd uit ons midden zijn vertrokken. Het tijdelijke postadres is Lijnbaan 15, 3372 WC Hardinxveld-Giessendam.

Van harte willen we jullie feliciteren met het huwelijksjubileum en wensen we jullie samen met kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe. Tegelijk zien we uit naar het moment dat jullie weer in onze nabijheid wonen.

Uit de pastorie:
Met dankbaarheid kijken we terug op de dienst waarin de kinderen van groep 8 afscheid namen van de zondagsschool. In verwachting kijken wij vooruit. In de hoop dat deze jongeren eens weer voor in de kerk staan om dan de belijdenis van het geloof af te leggen, maar ook naar de dienst van 1 mei en het besluit van proponent Menkveld. Dit en nog veel meer mogen we dagelijks in ons gebed bij God brengen. Hij is nabij, want Hij is de Levende in ons midden.

Met een hartelijke groet,
ds. J. Holtslag