Zondag 31 juli:
09.30 uur: ds. J. Holtslag, focusdienst
18.30 uur: ds. W.J. Menkveld, Urk

Zondag 7 augustus:
09.30 uur: ds. J. Holtslag
18.30 uur: ds. J. Holtslag

Bij de diensten:
Komende zondagmorgen is er een focusdienst met als thema “Jezus en Zijn Koninkrijk verwachten”. De Schriftlezing is Mattheüs 25:1-13. Het is een gelijkenis die schuurt en weerstand oproept. Misschien is het wel de meest onchristelijke gelijkenis. Tenminste op het eerste gezicht. Wat wil Jezus Christus ons hiermee onderwijzen?

Pastorale hulp:
In geval van vragen van bijzondere (pastorale) hulp kunt u zich t/m zaterdag 30 juli wenden tot de wijkouderling. Dominee Holtslag zal vanaf 31 juli weer beschikbaar zijn.  

Open Focus Avond donderdag 4 augustus:
Een Open Focus Avond is voor iedereen die kennis wil maken met het Focustraject en zich wil verdiepen in wat de Bijbel ons te vertellen heeft over ons leven met Jezus. Een laagdrempelige avond waarin we het Focus-thema uit de voorafgaande Focusdienst gaan onderzoeken en met elkaar bespreken. Het thema van deze avond is ‘Jezus en Zijn Koninkrijk verwachten’ Kom jij ook een keer langs op deze avond? Van harte welkom! Inloop 19:30 met koffie en thee, aanvang 19:45.

Vakantie-uitgave Waarheidsvriend:
Zondag 7 augustus ligt er in de kerk en de Rank de 2e gratis vakantie uitgave van de Waarheidsvriend. Een blad met lezenswaardige artikelen en in de vakantietijd een mooie gelegenheid voor toerusting en bezinning.

Met opnieuw een pagina met ‘toeristische uitjes’, gerelateerd aan Bijbel en geloof. Van harte aanbevolen.

Oud Papier:
Vrijdagavond 5 augustus wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Op het rooster voor deze avond staan Hugo Oosterling, Wim van Wijgerden, Hans de Baat, Mark van Dijk, Jan Meerkerk, Sacha Romeijn, Jan Willem den Uil, Michel de Bruijn & Martijn de Bruijn

Verantwoording:
Ontvangenbij het wegbrengen van de bloemengroet € 30,00. Via ds. Van Rooijen € 20,00. Hartelijk dank.

Collectebonnen verkoop:
Collectebonnen verkoop kan online en ook de 1e vrijdag van de maand fysiek in de Rank van 18.30 – 20.00 uur.

Kopij ‘Zaaier’:
‘De Zaaier’ zal i.v.m. de zomervakantie op vrijdag 5 augustus a.s. niet verschijnen. Graag kopij uiterlijk maandagavond 8 augustus a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl

Afkondigingen:
Voor de zondagen 31 juli, 7, 14 en 21 augustus kunt u doorgeven aan Bas van Genderen via e-mail; bvangenderen@hervormdgiessenburg.nl of telefonisch via 652832

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 06-37203091

Komende dienst(en):

Collecten:
31/7 1. Diaconie: IZB, 2. Kerk, 3. Inventaris & Onderhoud Gebouwen;
7/8 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Zomerzendingcollecte

Kerkauto:
Wilt u gebruik van maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondagmorgen 31 juli bellen naar E. Erkelens tel. 06 22539343 en voor de avonddienst naar E. Donk tel. 06 34573542.
Op zondag 7 augustus kunt u bellen naar fam. Kemkes, tel. 653282

Wegbrengen Bloemengroet:
31/7 Fam. Bohré;
7/8 Fam. Romeijn;
14/8 Fam. Visser

Crèche 0-3 jaar:
31/7 Linde van Houwelingen & Jasmijn in ’t Veld;
7/8 Alike Kemkes & Annelise Dijksman;
14/8 Annemieke Aalbers & Bettina Ritmeester

Bijbelcrèche:
31/7 Annemarie Marcus & Dorine Dijksman;
7/8 Annelies Klop & Hannah van Veldhuizen;
14/8 Janneke Verspui & Sifra Visser

WIJK OOST / WIJK WEST

Geboren:
Op donderdag 7 juli werd bij Niels en Esther Bongers, Zwanenbloem 7 (3381 HD), een dochter geboren. Zij kreeg de namen Scottie Liv. Als gemeente feliciteren wij Niels en Esther van harte met de geboorte van hun dochter en Dani en Jackie met hun zusje en wensen hen Gods zegen bij de opvoering van hun kinderen.

Meeleven:
In de week van 11 juli is Magda van Kolfschoten verhuisd van het ziekenhuis naar het Gasthuis en op 26 juli naar revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam. Dit centrum is gespecialiseerd in behandeling van dwarslaesie. We bidden voor haar dat God mogelijkheden geeft voor herstel en dat Hij haar daarvoor de kracht, rust en het geduld mag geven.

Evenzeer blijven we denken aan en bidden voor de (ernstige) zieken of degenen die leven met beperkingen of met gemis. Juist ook als dat in deze periode wordt ervaren.

Jeugdkampen
De kampen Bladel en Purnode zijn achter de rug. Zo’n 100 leden beleefden een mooie en goede tijd. We hoorden en zagen (zie de verslagen in o.a. de Kerkapp) enthousiaste verhalen. Dank voor inzet van de leiding. Dankbaar voor alle goede ervaringen en wat beleefd en geleerd mocht worden. Ieder keerde veilig terug. Met dank aan God.

Dabar:
Het Dabar-campingwerk op de pop-up camping in Oud-Alblas is halverwege. Afgelopen zondag werd in de dienst een korte indruk gegeven. Dankbaarheid van gezinnen die zo in de gelegenheid zijn om vakantie te vieren. Goede opvang voor kinderen en jongeren. Vrijwilligers uit de gemeente zijn sterk betrokken. Willemieke en Gijsbert van Wingerden waren de eerste 2 weken sterk betrokken als pastors in samenwerking met het team. In de vierde week, vanaf 6 augustus, verzorgt Dianne Beemsterboer het pastoraat. In woord en daad mag de Blijde Boodschap worden doorgegeven.

Pastorie Heul 34:
Deze week is het kluswerk afgerond en heeft de hele pastorie een frisse aanblik gekregen. Met dank aan alle medewerkers is er veel werk verzet en dat verliep in prima sfeer.
Nu is er nog een laatste oproep:

Schoonmaakhulp op 2 en 3 augustus
Op dinsdag 2 en woensdag 3 augustus willen we graag met elkaar de pastorie aan de Heul 34 schoonmaken. Het zou fijn zijn als de nieuwe bewoners in een mooie en frisse pastorie hun intrek kunnen nemen. Afgelopen maanden / weken en dagen is er heel veel geklust. Nu wordt het tijd voor de schoonmaak.
Dinsdag en woensdag vanaf 09.00 uur tot 11.30 uur en 13.30 uur tot 16.00 uur.
Ochtendje, middagje, alle hulp is welkom. Aanmelden niet nodig, allen van harte welkom. 
PS: Neem even je eigen emmer / spons en zeem mee.

Vanuit de kerkenraad
Na de kampen blijkt vaak dat de bezetting in de kerk wat minder is vanwege het op reis gaan van diverse gezinnen en leden. Evenzeer gaat het nodige door. Uiteraard de diensten op de zondag. Maar we denken ook aan de lopende activiteiten, de zorg voor elkaar en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Er is het Focus-thema over “Verwachten van Jezus en Zijn Koninkrijk”. En we zien al uit naar de bevestiging en intrede op 4 september van onze nieuwe predikant.

Toch is er nu wat minder ontmoeting en contact. Hopelijk geldt dat niet voor ons contact met God. Dat we Hem juist meer mogen “ontmoeten” nu er rust en vrije tijd is. Door Hem op te merken in de natuur, in de zegeningen die we ontvangen. Zoals er de aanmoediging is in Filippenzen 4: Verblijdt u in de Heere te allen tijde. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Met hartelijke groet, de kerkenraad.