Zondag 1 oktober 2017
09.30 uur: ds. J. Holtslag, bediening Heilige Doop (beeldverbinding met ‘De Rank’)
18.30 uur: ds. M. Dubbelman (m.m.v. gelegenheidskoor)

Bij de diensten: Komende zondagmorgen zal de Heilige doop bediend worden aan Esmee van Oenen, dochter van Jaap en Lianne van Oenen (Peursumseweg 6, 3381 KT) en zusje van Art. De Schriftlezing in deze dienst is 1 Thessalonicenzen 2:6-16. Een Schriftgedeelte waarin moeder en vader in beeld komen.

In de avonddienst zal een gelegenheidskoor muzikale medewerking verlenen. Het koor bestaat uit verschillende mensen van de gemeente. De afgelopen maanden hebben zij o.l.v. dirigent Martin Klop enkele liederen ingestudeerd. Deze liederen zullen we samen met hen in wisselzang gaan zingen.

Diaconiecollecte Kerk en Israël: De diaconiecollecte voor Kerk en Israël is deze zondag bestemd voor de organisatie Yad Elie. Meer dan 1 miljoen Israëliërs leeft onder de armoedegrens. Marion Kunstenaar, Nederlandse van oorsprong, heeft in 2002 de organisatie Yad Elie opgericht. Deze organisatie zorgt ervoor dat kleuters, kinderen en tieners die dat nodig hebben op school een maaltijd krijgen. Het mooie is dat zowel Joden als Palestijnen worden geholpen. Iedere dag krijgen ongeveer 600 kinderen op 15 scholen een maaltijd. Wij ondersteunen Yad Elie via Project 1027, het diaconale programma van de GZB. Uw gaven zijn van harte aanbevolen. De diaconie.

Oud Papier: Vrijdagavond 6 oktober a.s. wordt het oud papier weer bij u opgehaald. Op het rooster voor deze avond staan: Teus Oskam, Jan v.d. Vlist, Gerard Kemkes, Gert den Toom, Harold van Dalen, Gerard Verspui, Ardy Muilwijk, Harold Post & Jasper de Bruin. Willen de chauffeurs en beladers eraan denken hun pasjes mee te nemen i.v.m. (eventuele) controle!

Collectebonnen verkoop: Vrijdag 13 & 27 oktober van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Kopij volgende editie: Graag uiterlijk maandag 2 oktober a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen: Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl

of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’: Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 1/10 1. Diaconie: Kerk en Israël, 2. Kerk
  2. Crèche 0-1 jaar: 1/10 Marije de Leeuw; 8/10 Mirthe van Houwelingen & Corine Terlouw
  3. Crèche 2-3 jaar: 1/10 Lia v.d. Vlist & Sija Kersbergen; 8/10 Linda de Bruin & Teresia den Boer
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 1/10 Noa Terlouw; 8/10 Marit Visser
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 1/10 Dianne de Looff, Marit Visser & Maartje van Druten; 8/10 Janneke Verspui, Aniek Visser & Anne-Marie Meerkerk
  6. Wegbrengen bloemengroet: 1/10 Mevr. van Kleef; 8/10 Fam. Schep- de Jong
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 1 oktober naar: Saskia Basters, tel. 654190
  8. Gastvrouw/heer: 1/10 v.m. Jeannet van Bruchem & Dinella Visser, n.m. Arie van Houwelingen & Annemarie Verspuij; 8/10 v.m. Jannie de Groot & Pim Vollmüller, n.m. Jeugddienstcommissie

WIJK OOST/WEST

In het ziekenhuis:

Mw. T.J. van Dijk-van Wijk (Peursumseweg 56, 3381 KX) is dinsdagmorgen, 26 september, geopereerd in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat de operatie goed verlopen is en we wensen haar Gods zegen toe.

Mw. H.H. in ’t Veld – Stelloo (Doetseweg 32, 3381 KG) is donderdag 28 september, geopereerd in het Beatrixziekenhuis. Naar verwachting zal zij vervolgens minimaal drie nachten moeten blijven. Daarna volgt een langere periode van herstel (rond de 8 weken). Op moment van schrijven van dit bericht staat zij nog voor de operatie en bidden we om Gods zegen daarover. We wensen haar en haar man Gods zegen toe.

Dhr. G.A. Vonk (van Delftstraat 2, 3381 BH) is vrijdag 22 september opgenomen in een ziekenhuis in Zuid-Frankrijk. Naar alle waarschijnlijk heeft hij het zogenaamde Guillain-Barré syndroom. Hij wordt momenteel hiervoor behandeld en daarnaast vindt nog verder onderzoek plaats. Laten we bidden om genezing en Gods zegen voor hem.

Tenslotte: Komende zondagavond lezen Jona 2 waarin Jona vanuit het binnenste van de vis bidt tot God.
Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman