Zondag 5 november 2017
09.30 uur: ds. M. Dubbelman, bediening Heilige doop (beeldverbinding met ‘De Rank”)
18.30 uur: ds. J.W. Sparrenboom, Sliedrecht

Doopdienst:
Zondagmorgen hopen we drie kinderen te dopen: Noor en Guusje, dochters van Jaap en Anita Ooms (Dorpsstraat 24a, 3381AG) en Feline, dochter van Jonathan en Manuela Slob, (Van Marlotstraat 2a, 3381 CE). De schriftlezing is uit Jona 3. Na afloop is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren en koffie te drinken in de Rank. Gezegende diensten gewenst.

Herinnering Verkoopdag ‘Lydia’:
Morgen, zaterdag 4 november, is de jaarlijkse verkoopdag van vrouwenvereniging ‘Lydia’ in ‘De Rank’. De verkoop begint op 09.00 uur. Zoals elk jaar is er weer mooi handwerk waaronder sokken, borduurwerk en cadeau artikelen te koop. Ook zijn koffie/thee, wafels, pannenkoeken en soep met een broodje verkrijgbaar. Voor de kinderen is er de grabbelton en sjoelen voor groot en klein. Om 14.00 uur begint de opbod verkoop. Tevens is het 2e hands boekwinkeltje in ‘De Rank’ open van 09.00 tot 14.00 uur.          We hopen velen van u te mogen begroeten. Bestuur en leden ‘Lydia’

Egypte in Giessenburg:
Komende zaterdag en zondag zullen Ephraim Masoud en Maurice Gaber in ons midden zijn. Twee Egyptenaren die gestudeerd hebben aan het Theologisch seminarie in Caïro en daar onder andere begeleid zijn door Willem-Jan de Wit. Ze zijn voor een paar maanden in Nederland om te studeren aan de VU en dit weekend dus bij ons op bezoek. Zij zullen de verkoopdag meemaken en de Waard bekijken. Daarnaast zullen er verschillende ontmoetingen zijn. Onder andere met de diaconie, jongeren van de gemeente en de zendingscommissie. Ook zal er een bezoek gebracht worden aan de zondagsschool.

Vrouwenevent:
Volgende week vrijdag 10 november is het zover! Alle vrouwen die zich opgegeven hebben, zijn welkom vanaf 17:30 uur. De avond vangt aan om 18:00 uur. Deelname is gratis, wel zullen we u aan het eind van de avond vragen om een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van de avond. Hartelijke groet, de V&T-commissie.

V&T – Politiek en principes:
In februari van dit jaar was er, voorafgaand aan de Tweede Kamer Verkiezingen, veel belangstelling voor twee sessies die handelden over de verkiezingsprogramma’s. We onderzochten de Bijbel én onszelf op kernwaarden, plaatsten dat in deze tijd en bekeken wat daarvan zichtbaar was in de diverse programma’s. Nu is er, na een lange onderhandelingsperiode, het nieuwe kabinet van vier partijen. Partijen met eigen principes en met grote onderlinge afwijkingen daarin. Een interessante vraag is wat er nu vanuit die verkiezingsperiode aan principes, aan standpunten en plannen terug is te vinden in het regeerakkoord waaraan het kabinet uitvoering gaat geven. Met name rond de ‘knooppunten’ die we in februari van groot belang vonden. Vanuit Vorming & Toerusting willen we dat graag samen met u en met jou onderzoeken. We gaan het document met elkaar doorbladeren. Enkele “vakmensen” zullen vooraf de nodige alinea’s geel markeren. Met elkaar (en ieder voor zich) komen we al doende tot beter inzicht. Welkom! Niet alleen aan fijnproevers, zeker ook aan ‘zijdelings geïnteresseerden!” Datum: donderdag 16 november, Locatie: de Rank, zaal 1, Aanvang: 20:00 uur.

Talentenveiling:
Vrijdag 16 maart 2018 is het weer zover, dan houden we in de grote zaal van de Til weer een talentenveiling. Weten jullie het nog? Appelbollen, kano varen, BBQ, high tea, mountainbiken, hout kloven, kloostercake, biest, auto wassen en nog heel veel meer. Zet deze datum vast in je agenda en verzin een leuk talent om te laten veilen. Wordt vervolgt!

Vrouwenbijbelstudie:
Ezechiël 37 gaan we bespreken op dinsdag 7 en donderdag 9 november. Dit hoofdstuk preekt over opstanding. Letterlijk voorgesteld: wat alleen maar botjes waren, komt tot leven. Figuurlijk: een geestelijke dood en doods volk gaat weer erkennen dat God de Enige is. De relatie met Hem zal springlevend worden. Er is hoop in elke doodse situatie, omdat de God van het leven in Zijn genade mensen tot een leven met Hem opwekt. Vanaf 09.00 uur is iedereen weer welkom in zaal 5 van De Rank.

Gebedskring:
U en jij worden van harte uitgenodigd om dinsdagavond 7 november a.s. met ons mee te bidden. Aanvang 20.15 uur in de kerk.  

Vrouwenvereniging ‘Lydia’:
Woensdag 8 november a.s. worden alle leden van de vrouwenvereniging weer verwacht in zaal 4 van “De Rank’, aanvang 09.45 uur.     

Collectebonnen verkoop:
Vrijdag 10 & 24 november van 18.30 – 20.00 uur in ‘De Rank’.

Verantwoording:
Door ouderling A. de Bruijn € 50,00 ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank.

Kopij volgende editie:
Graag uiterlijk maandag 6 november a.s. vóór 18.00 uur mailen naar: zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl of inleveren bij fam. Tromp (Taets van Amerongenstraat 8).

Afkondigingen:
Graag vóór zaterdagmiddag 13.00 uur bij J. de Vogel, (scriba@hervormdgiessenburg.nl of tel. 652574)

Reservering ‘De Rank’:
Dit kan via de mail: rankreservering@hervormdgiessenburg.nl of tel. 651069.

Komende dienst(en):

  1. Collecten: 5/11 1. Diaconie, 2. Kerk, 3. Deurcollecte: Najaarszendingscollecte
  2. Crèche 0-1 jaar: 5/11 Marieke in ’t Veld & Marjanne de Hoop; 12/11 Sija Kersbergen & Linda de Bruin
  3. Crèche 2-3 jaar: 5/11 Martine Bood & Willemieke Goosens; 12/11 Annemarie de Kuiper & Monica Rietveld
  4. Reservegroepen 0-1 en 2-3 jaar: 5/11 Daphne Zaal; 12/11 Imke van Houwelingen
  5. Bijbelcrèche groep 1 en 2 basisschool: 5/11 Maureen van Pelt, Febe troost & Thea Verspuij; 12/11 Laura Holtslag, Daphne Zaal & Miranda Schippers
  6. Wegbrengen bloemengroet: 5/11 Anke Buchner & Joke Pladet; 12/11 Fam. L. Timmer
  7. Kerkauto: Wilt u gebruik maken van de kerkauto dan kunt u uiterlijk drie kwartier voor aanvang van de dienst op zondag 5 november bellen naar: Arie den Boer, tel. 651673
  8. Gastvrouw/heer: 5/11 v.m. Rian Faro & Dianne de Looff, n.m. Arnelle v.d. Sande & Patrick Marcus; 12/11 v.m. Gerry & Jan van Wijngaarden, n.m. Leo Timmer & Betty van Oenen

WIJK OOST

In het ziekenhuis: Mw. E. den Toom-Colijn (Dorpsstraat 52, 3381 AG) is overgebracht naar het Gasthuis te Gorinchem om verder te herstellen van de operatie aan haar heup. Haar adres is: Het Gasthuis, LP2, kamer 23, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem.  We wensen haar Gods zegen en nabijheid toe.

Overleden: Afgelopen zaterdagmorgen, 28 oktober, overleed mw. Aaltje Hagenaar-Looijen (van Delftstraat 16). Zij werd geboren in Wageningen en verhuisde later naar Hardinxveld-Giessendam. In 1956 trouwde zij met Steef Hagenaar en kwam in Giessenburg wonen. Nadat haar man in 2007 overleed, moest zij alleen verder. Enkele weken geleden kreeg zij te horen dat ze ernstig ziek was en niet meer beter kon worden. Haar gezondheid ging vervolgens snel achteruit. Woensdag 25 oktober is zij overgebracht naar het Gasthuis in Gorinchem om daar verder verpleegd te worden. Daar is zij, drie weken voor haar tachtigste verjaardag, overleden. Op donderdag 2 november is er om 14:00 uur een samenkomst gehouden in de Rank waarin we Psalm 139 hebben gelezen. Vervolgens hebben we haar begraven op de begraafplaats aan de C.M. van Houwelingweg. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en de rest van de familie Gods troost toe.

Met vriendelijke groeten, M. Dubbelman

 

WIJK WEST

Huwelijksjubileum: Op vrijdag 11 november hopen dhr. en mevr. H. Harrewijn (Claversweer 1, 3371 PR) 65 jaar getrouwd te zijn. Een bijzonder lange tijd is door de Heere aan u gegeven om elkaar bij te staan door de band van het huwelijk. Dankbaarheid mag overheersen en tegelijk het gebed dat de Heere u nabij zal zijn en Zijn zegen u niet zal onthouden.

Meeleven: Deze week kreeg Arie-Jaap de Kok (parallelweg 136, 3371 GG) een ICD-kastje geplaatst. Een ingrijpende ingreep. Er is dankbaarheid dat alles goed gegaan is en hij na een nacht weer thuis is gekomen.

Uit de pastorie: Hervormingsdag ligt achter ons. Duidelijk is dat Maarten Luther veel in beweging gebracht heeft. Er zijn er in de pastorie die vinden dat het nu wel genoeg gelutherd heeft. Luther waarschijnlijk zelf ook. Het ging immers niet om hem, maar om Jezus Christus. Daar sluit ik mij volledig bij aan. Al kan ik niet beloven dat Luther niet meer langskomt. Zou het met Advent en Kerst niet gepast zijn om een lied door hem geschreven te zingen? Zoekt u ze maar eens op in het Liedboek voor de Kerken. Dan kunt u vast oefenen.

Met een hartelijke groet, ds. J. Holtslag